CLIPCHAMPS VILKÅR OG BETINGELSER (PR. 01-05-22)

UNDTAGET HVOR DET ER FORBUDT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL DEN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE OG AFKALDET PÅ GRUPPESØGSMÅL NEDENFOR FINDE ANVENDELSE. LÆS DEN, DA DEN PÅVIRKER HVORDAN TVISTER MELLEM PARTERNE LØSES.

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), et datterselskab til Microsoft Corporation, (“Clipchamp,”“vi,”“os,” eller “vores”) leverer en onlineplatform, der er tilgængelig på https://clipchamp.com (“platformen”) og via Clipchamp-mobilapplikationen (“appen”, og samlet benævnt “tjenesterne”). Vores tjenester tilbydes til både individuelle skabere/forfattere (hver især benævnt en “forbrugerkunde”) og virksomheder (hver især benævnt en “erhvervskunde” eller "Clipchamp-erhvervskunde"). Oplysninger kan deles og behandles af tredjeparter i overensstemmelse med vores privatlivspolitik på privatlivspolitik | Clipchamp, når vi er den dataansvarlige, og vores tillæg vedrørende privatlivets fred og databehandling, der er angivet i Bilag 2 (“databehandlingsaftale”) når vi er en databehandler. Henvisninger til “dig/du” og “din” i disse vilkår og betingelser (“vilkår”) henviser til forbrugerkunder, erhvervskunder og brugere, der tilgår eller bruger tjenesterne i henhold til anvisninger fra, eller på vegne af, en erhvervskunde (hver især benævnt en “erhvervskunde-slutbruger”), som relevant. Clipchamp og du er hver især benævnt en “part” og samlet benævnt “parterne.” Disse vilkår og eventuelle adfærdskodekser eller andre vilkår angivet i tjenesterne (herunder, uden begrænsning, eventuelle opdateringer til disse vilkår) regulerer din adgang til brug af tjenesterne. Af hensyn til klarhed, du er kun en Clipchamp-erhvervskunde hvis du tidligere har indgået en særskilt underskrevet ordreformular eller anden underskrevet aftale med Clipchamp.

Ved at tilgå eller bruge tjenesterne accepterer du disse vilkår og eventuel tredjeparts brugsvilkår, der regulerer indhold, der er tilgængeligt gennem tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, Storyblocks-slutbrugerlicensaftalen med Footage Firm Inc, som angivet i Bilag 1. Derudover, hvis du er en erhvervskunde, accepterer du vores databehandlingstillæg. Hvis du er en forbrugerkunde, forklarer vi, hvordan Clipchamp håndterer dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Du erklærer og garanterer, at du har retsevnen til at indgå en juridisk bindende aftale med os. Hvis du er under 18 år eller under myndighedsalderen, hvor du bor (“mindreårig”), har du din forælder eller værges tilladelse til at tilgå og bruge tjenesterne, og de har accepteret vilkårene på dine vegne. Hvis du er en erhvervsslutbruger, erklærer og garanterer du, at du har den juridiske bemyndigelse til at binde erhvervskunden til disse vilkår.

HVEM KAN BRUGE CLIPCHAMP

Højdepunkter: For at bruge tjenesterne skal du være mindst 13 år gammel eller have nået minimumsalderen, hvor forældresamtykke ikke er påkrævet for brug af tjenesterne i henhold til dit lands love.

Nærmere oplysninger: Hvis du er forælder eller værge for en mindreårig, accepterer du at være bundet af disse vilkår med hensyn til den pågældende mindreåriges brug af tjenesterne, og du accepterer at: (1) overvåge den mindreåriges brug af tjenesterne og deres konto, (2) sikre, at indholdet på tjenesterne er egnet til den mindreårige, (3) sikre, at alle oplysninger, som den mindreårige indsender til os, er nøjagtige, og (4) tilvejebringe samtykker, erklæringer og garantier indeholdt i vilkårene på den mindreåriges vegne.

TILMELDING TIL TJENESTERNE

Højdepunkter: For at bruge tjenesterne skal du tilmelde dig en konto hos os (hver især benævnt en “konto”) og kan vælge at tilmelde dig et abonnement gennem vores tjenester (hver især benævnt et abonnement). Vores abonnementer omfatter abonnementer til personlig brug og abonnementer til erhvervsbrug.

Nærmere oplysninger:

 • Abonnementer: Vi tilbyder en række abonnementer med forskellige inklusioner, priser og faktureringsmuligheder, som du kan vælge imellem. Vi tilbyder også gratis brug af tjenesterne med begrænset funktionalitet.

 • Konto: For at oprette en konto kræver vi, at du tilvejebringer oplysninger for os om dig selv, såsom dit navn og din e-mailadresse, eller at teamkontoindehaveren tilmelder sig kontoen, og du vælger at acceptere. Du skal tilvejebringe nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger under tilmeldingsprocessen, og du skal opdatere sådanne oplysninger for at holde dem nøjagtige, aktuelle og fuldstændige. Efter eget skøn kan vi afvise at give enhver person tilladelse til at tilmelde sig en konto. 

 • Kontoindehaver: Hvis du vælger et abonnement og tilmelder dig en konto, er du kontoindehaveren, og du er ansvarlig for din konto, som angivet i disse vilkår. 

Højdepunkter: Der er en teamfunktion i visse abonnementer.  For at oprette eller deltage i et team skal du være en kontoindehaver.  Under nogle abonnementer, kan der tildeles en teamadministrator. Teamadministratorer er brugere, der er autoriserede under udvalgte abonnementer til at oprette et team og er ansvarlige for at betale for de pågældende yderligere brugere på det givne abonnementsniveau; Teamfunktionalitet kan suspenderes eller fjernes fra brugerkonti efter Clipchamps eget skøn med eller uden varsel til berørte brugere. Clipchamp er ikke ansvarlig for tvister mellem brugere, der opstår fra din brug af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, teamfunktionen.

Nærmere oplysninger:

 • Teamfunktion: Dit abonnement kan give kontoindehavere mulighed for at oprette et lukket miljø (et “team”), som kontoindehaveren kan invitere andre kontoindehavere til, og inden for hvilket kontoindehavere kan dele videoer med hinanden (hver kontoindehaver i det lukkede gruppemiljø benævnt et “teammedlem.Efter vores skøn kan vi afvise at give eventuel kontoindehaver tilladelse til at deltage i eller fortsætte med at være en del af et team. Teammedlemmer kan forlade et team til enhver tid. Clipchamp hverken overvåger eller modererer teammedlemmers interaktioner med hinanden eller overholdelse af kollegiale forventninger til teams, der bruger vores tjenester.  Clipchamp er ikke ansvarlig for eventuelle tvister mellem teammedlemmer eller brugere, der opstår som følge af brugen af vores tjenester.

 • Teamadministrator: Et abonnement kan give mulighed for, at en teamadministrator tildeles et team.  Hvis en teamadministrator er blevet tildelt, er teamadministratoren det eneste teammedlem, der kan tilføje og fjerne et teammedlem fra teamet. Teamadministratoren kan også administrere abonnementsadgang (herunder abonnementstype), administrere fakturering (hvis nogen), annullere abonnementer og/eller slette teamet.

Højdepunkter: Der er en række forskellige brugertyper baseret på platform og formfaktor, hvorfra brugeren tilgår Clipchamp.

Nærmere oplysninger: 

Brugertyper: Forskellige abonnementer giver mulighed for forskellige brugertyper. Brugertyperne omfatter:

 • Clipchamp-webbruger. En Clipchamp-webbruger har adgang til Clipchamps online-videoeditor, der leveres via platformen. Dette omfatter alle webbaserede brugere (herunder, uden begrænsning, dem, der tilgår platformen via webapplikationen). En Clipchamp-webbruger kan også kaldes en Clipchamp native bruger.

 • Clipchamp-mobilbruger. En Clipchamp-mobilbruger har adgang til et begrænset udvalg af tjenester via Clipchamp-appen, som kan omfatte Clipchamp iOS og Clipchamp Android. 

Din brugertype bestemmer typen af adgang til tjenesterne. Du kan klassificeres som mere end én brugertype.

IMMATERIEL EJENDOM

Højdepunkter: Vi ejer tjenesterne.  Du skal bruge alle lyd- og videoarkiv-aktiver, der stilles til rådighed til dig af os som en del af tjenesterne (“indholdet”) i overensstemmelse med indholdslicenser.  Nogle tjenester kræver, at du tilmelder dig en konto hos os.  

Nærmere oplysninger:

 • Vores rettigheder i tjenesterne: Medmindre andet er angivet, ejer vi eller vores licensgivere alle rettigheder, adkomst og interesser (herunder immaterielle ejendomsrettigheder) i vores tjenester og alle lyd- og videoarkiv-aktiver, der stilles til rådighed til dig af os som indhold. Din brug af vores tjeneste og din brug af og adgang til eventuelt indhold hverken tildelder eller overfører eventuelle rettigheder, adkomst eller interesse til dig i forhold til vores tjeneste eller indholdet.

 • Forbudte anvendelser af indhold: Du må ikke, undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår, uden forudgående skriftligt samtykke fra os selv eller ejeren af indholdet (som relevant): (1) kopiere eller bruge, helt eller delvist, eventuelt indhold, (2) gengive, genudsende, distribuere, udbrede, sælge, udgive, udsende eller cirkulere eventuelt indhold til eventuel tredjepart.

 • Licens til at bruge tjenesterne: Vi tildeler følgende licenser til at bruge tjenesterne til følgende brugertyper (hver især benævnt en “licens”):

  • Clipchamp-webbrugerlicens: Under forudsætning af overholdelse af disse vilkår tildeler vi Clipchamp-webbrugere en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig, verdensomspændende licens til at bruge tjenesterne via platformen. For forbrugerkunder med det grundlæggende abonnement er denne licens kun til ikke-kommercielle formål.

  • Clipchamp-mobilbrugerlicens: Under forudsætning af overholdelse af disse vilkår tildeler vi Clipchamp-mobilbrugere en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig, verdensomspændende licens til at bruge et begrænset udvalg af tjenester via appen. For forbrugerkunder med det grundlæggende abonnement er denne licens kun til ikke-kommercielle formål. Clipchamp Mobile kan omfatte Clipchamp iOS og Clipchamp Android.

 • For at beskytte distributionen af tjenesten skal vi beskrive visse begrænsninger på de licenserede rettigheder, vi tildeler dig. Du må ikke: (a) licensere, sælge, udleje, lease, overføre, tildele, distribuere, hoste eller på anden måde udnytte tjenesterne kommercielt, hverken helt eller delvist, (b) ændre, skabe afledte værker af, adskille, foretage omvendt kompilering eller reverse engineering af nogen del af tjenesterne, undtagen som tilladt med hensyn til indhold, (c) tilgå tjenesterne for at bygge et lignende eller konkurrencedygtigt websted, app, produkt eller tjeneste, eller (d) undtagen som udtrykkeligt angivet heri, kopiere, gengive, distribuere, genudgive, downloade, vise, sende eller overføre nogen del af tjenesterne i enhver form eller på nogen måde. Alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsrettigheder på tjenesterne (eller på eventuelt indhold) skal bibeholdes.

 • Al anden brug er forbudt uden vores forudgående skriftlige samtykke. 

 • Licens til indholdet: Indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne eller som købes via tjenesterne, er udelukkende til brug med tjenesterne og er underlagt vilkårene i deres gældende licens.

Højdepunkter: Du må kun uploade og bruge brugerindhold, der tilhører dig, eller som du har tilladelse til at bruge.  Brugerindhold, bortset fra kommentarer til tjenesterne, forbliver din ejendom.  Eventuelle kommentarer eller feedback, som du giver til Clipchamp, bliver vores ejendom.

Nærmere oplysninger:

 • Kommentarer: Eventuel kommentar, feedback, idé eller forslag (“kommentarer”), som du giver os gennem tjenesterne eller på anden måde, bliver vores ejendom. Du accepterer, at vi er berettiget til at bruge dine kommentarer til eventuelt kommercielt eller ikke-kommercielt formål (såsom at forbedre tjenesterne, markedsføre tjenesterne, oprette nye tjenester) uden kompensation til eller forpligtelse over for dig eller eventuel anden person, der har sendt dine kommentarer. Hvis du giver os kommentarer, anerkender du, at du er ansvarlig for og har bemyndigelse til at levere indholdet af sådanne kommentarer til os, herunder med hensyn til deres lovlighed, originalitet og ophavsret.

 • Brugerindhold: Med undtagelse af kommentarer, forbliver eventuelle oplysninger eller indhold, som du leverer til os, slår op, uploader eller indsender gennem vores tjenester (“brugerindhold”) din ejendom. Ved at levere brugerindhold til os eller gøre brugerindhold tilgængeligt på eller gennem tjenesterne, tildeler du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri licens til at bruge, se, gengive, skabe afledte værker af, kopiere, bibeholde, sende, omformatere, vise, distribuere og ændre et sådant brugerindhold. Du erklærer og garanterer, at: (1) du enten er den eneste og eksklusive ejer af alt brugerindhold, eller at du har alle rettigheder, licenser, samtykker og fraskrivelser fra den relevante tredjepart, som er nødvendige for at tildele os rettighederne til et sådant brugerindhold som påtænkt i disse vilkår, og (2) hverken brugerindholdet eller brug, omkodning (konvertering), opslag, upload, udgivelse, indsendelse, redigering eller transmission af brugerindholdet af dig (som tilladt i henhold til ovenstående licens) krænker, uretmæssigt tilegner sig eller overtræder en tredjeparts immaterielle ejendomsrettigheder eller omtale- eller privatlivsrettigheder, eller resulterer i overtrædelse af eventuel gældende lov eller forordning. Vi hverken støtter eller godkender, og vi påtager os intet ansvar for, eventuelt brugerindhold. Vi kan til enhver tid efter eget skøn fjerne eventuelt brugerindhold uden forudgående varsel til dig.

 • Ulovligt indhold: Du må ikke bruge tjenesterne til at behandle eventuelt brugerindhold med ulovligt indhold. Ulovligt indhold er eventuelt indhold, der overtræder de love, der gælder for os, tjenesterne eller dig. Hvis vi bliver opmærksomme på eventuel brug af tjenesterne til ulovlige formål,

  kan

  vi informere og samarbejde med de relevante retshåndhævende myndigheder for at sikre, at der træffes nødvendige juridiske foranstaltninger.

PRIVATLIVETS FRED

Højdepunkter: Hvis du er en forbrugerkunde, forklarer vi, hvordan Clipchamp håndterer dine personoplysninger i vores privatlivspolitik.  Du bør læse vores privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

ERHVERVSKUNDE-SLUTBRUGER

Højdepunkter: Erhvervskunder er ansvarlige for deres erhvervskunde-slutbrugeres brug af tjenesterne.

Nærmere oplysninger:

 • Erhvervskunder (hver især benævnt en “enhed”) er ansvarlige for at sikre deres egen overholdelse af gældende privatlivslove, nærmere bestemt:

  • Enheden kan være forpligtet til at udstede en passende “indsamlingserklæring” (også kaldet en “privatlivserklæring”) i overensstemmelse med den privatlivslovgivning, der gælder for enheden, og

  • Under hensyntagen til enhedens “indsamlingserklæring” bør enheden kun bruge eller videregive personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med den databeskyttelseslov, der gælder for enheden, og

  • I overensstemmelse med den databeskyttelseslov, der gælder for enheden, kan enheden være forpligtet til at indsamle en passende form for samtykke til indsamlingen, brugen eller videregivelsen af visse personoplysninger, og

  • Hvis en enhed indsamler og behandler et barns personoplysninger, er enheden ansvarlig for underretning samt indhentning af passende forældersamtykke.

I det maksimale omfang tilladt ved gældende lovgivning, er vi ikke erstatningsansvarlige for uautoriseret adgang til, brug, videregivelse eller tab af brugerindhold eller eventuelle personoplysninger, der uploades eller udgives ved en fejl af enheden som følge af enhedens adgang til og brug af platformen og tjenesterne, og/eller en enheds manglende brug af, eller beslutning om at deaktivere, eventuelle privatlivsforbedrende funktioner i tjenesterne eller værktøjerne er på enhedens egen risiko og ansvar.

Erhvervskunder er ansvarlige for deres erhvervskunde-slutbrugeres brug af tjenesterne og er ansvarlige for at sikre, at deres erhvervskunde-slutbrugere overholder disse vilkår og eventuelle adfærdskodekser eller andre vilkår, der er angivet på tjenesterne.

GEBYRER 

Højdepunkter: Hvis du vælger et betalt abonnement, skal du betale for det pågældende abonnement. Du kan opgradere og nedgradere dit abonnement. Hvis vores gebyrer ændrer sig, underretter vi dig 30 dage forud for ændringen. Du har rettigheder til at stoppe med at bruge tjenesten, hvis du ikke accepterer gebyrændringen. Hvis du ikke betaler for dit abonnement, eller hvis du overtræder disse vilkår, kan vi suspendere din konto efter at have givet dig en rimelig mulighed for at betale gebyrerne eller afhjælpe overtrædelsen, undtagen hvor det er en overtrædelse af adfærdskodeksen i Bilag 3. I det maksimale omfang tilladt ved lov, og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, kan abonnementsgebyrerne ikke refunderes. 

Nærmere oplysninger: 

 • Abonnementsgebyrer: For at modtage de tjenester, der er beskrevet i dit abonnement, skal du betale os de gebyrer, der er angivet på platformen i forhold til dit valgte abonnement (abonnementsgebyr), hvis noget. Hvis du har valgt et årligt abonnement, skal du betale abonnementsgebyret forud for det næste år med et kreditkort eller via en bankkonto ved hjælp af de udpegede betalingssystemer på platformen (årlig betalingsdato).  Hvis du har valgt et månedligt abonnement, skal du betale abonnementsgebyret forud for den næste måned med et kreditkort eller via en bankkonto (månedlig betalingsdato).

 • Refusionspolitik: Hvis det kræves i den retskreds, hvor du befinder dig, er du berettiget til en annulleringsperiode (en “fortrydelsesperiode“) på fjorten (14) dage fra købsdatoen, med eller uden angivelse af årsag. Hvis tjenesterne er blevet delvist leveret på annulleringstidspunktet, modtager du en forholdsmæssig refusion. Du anerkender, at fortrydelsesperioden slutter på det tidspunkt, hvor du har modtaget tjenesterne fuldt ud, og at dit køb derefter ikke kan refunderes. Når du køber digitalt indhold fra os, ophører din ret til at annullere købet fra det øjeblik, hvor du begynder at downloade indholdet. Medmindre gældende lovgivning eller et bestemt tilbud på en tjeneste angiver andet, er alle køb endelige og kan ikke refunderes. Hvis du mener, at vi har debiteret dig ved en fejl, skal du kontakte os, og vi vil undersøge sagen. Hvis vi udsteder en refusion eller kreditnota, er vi ikke forpligtede til at udstede den samme eller tilsvarende refusion fremover. Denne refusionspolitik har ikke indflydelse på eventuelle rettigheder i henhold til gældende lovgivning. For at få flere oplysninger om refusion, se vores hjælpeemne (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).

 • Opgraderinger og nedgraderinger: Du kan opgradere eller nedgradere dit abonnement via e-mail eller gennem platformen.

 • Opgraderinger og nedgraderinger af årligt abonnement: For årlige abonnementer: (1) du faktureres for eventuelle yderligere gebyrer for en opgradering på et forholdsmæssigt grundlag for den resterende periode inden din næste årlige betalingsdato, og din opgradering træder i kraft. Du skal derefter betale de nye abonnementsgebyrer til os på hver årlig betalingsdato derefter, og (2) eventuel nedgradering træder i kraft på din næste årlige betalingsdato, og du skal derefter betale os de nye abonnementsgebyrer på hver årlig betalingsdato derefter.

 • Opgraderinger og nedgraderinger af månedligt abonnement: For månedlige abonnementer: (1) du faktureres for eventuelle yderligere gebyrer for en opgradering på et forholdsmæssigt grundlag for den resterende periode inden din næste månedlige betalingsdato, og din opgradering træder i kraft. Du skal derefter betale de nye abonnementsgebyrer til os på hver månedlig betalingsdato derefter, og (2) eventuel nedgradering træder i kraft på din næste månedlige betalingsdato, og du skal derefter betale os de nye abonnementsgebyrer på hver månedlig betalingsdato derefter.

 • Prøveperiode: Dit abonnement kan begynde med en prøveperiode. Prøveperioden for dit abonnement varer i den periode, der er angivet på tjenesterne. Vi bestemmer vilkårene for eventuel prøveperiode, herunder berettigelse til prøveperiode efter eget skøn, og vi kan begrænse berettigelsen for at forhindre misbrug af prøveperioder. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde prøveperioden og suspendere din konto til enhver tid i tilfælde af, at vi fastslår, at du ikke er berettiget. Hvis du ikke annullerer i løbet af prøveperioden, debiterer vi automatisk abonnementsgebyrerne for det abonnement, du har valgt, fra din valgte betalingsmetode på den dato, hvor prøveperioden slutter (betalingsdato). Hvis du ikke betaler abonnementsgebyret på betalingsdatoen, slutter din adgang til abonnementsfordelene ved udgangen af prøveperioden. 

 • Skatter: Medmindre andet er angivet, omfatter abonnementsgebyret for kontoindehavere moms. Du er ansvarlig for alle andre skatter, afgifter eller toldgebyrer, der pålægges af skattemyndighederne i dit eget land, og du er ansvarlig for betaling af dem. Vi har intet ansvar over for dem på dine vegne. 

 • Valuta: Alle transaktioner behandles i amerikanske dollars af lokale og internationale betalingsudbydere med undtagelse af, at hvis du befinder dig i Australien, behandles transaktioner i australske dollars. Du accepterer, at internationale betalingsbehandlingsgebyrer kan opkræves af dit pengeinstitut. Vi har intet erstatningsansvar over for dig for eventuelle internationale betalingsbehandlingsgebyrer.

 • Gebyrændringer: Hvis tilbuddet på din tjeneste er for en fast tidsperiode og pris, vil den pågældende pris være gældende for hele den faste tidsperiode. Du skal acceptere eventuelt nyt tilbud og eventuel ny pris, hvis du vil fortsætte med tjenesterne. Hvis dine tjenester er på periodisk basis (f.eks. månedligt), uden eventuel specifik tidsperiode, og ikke er et prøvetilbud, kan vi ændre abonnementsgebyrerne fra tid til anden, f.eks. hvis vi tilføjer nye eller forbedrede tjenestefunktioner, i det omfang omkostningerne ved at levere tjenesterne på tilsvarende vis er steget, eller som reaktion på markedsændringer (for eksempel på grund af lønomkostninger, valutaudsving, ændringer i skatter/forordninger, inflation, licensgebyrer, infrastruktur og administrative omkostninger). Vi informerer dig mindst 14 dage før prisændringen træder i kraft, medmindre et længere varsel er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. De nye abonnementsgebyrer gælder for din næste betaling, der skal betales efter varselsperioden. Hvis du ikke accepterer prisændringen, skal du opsige og stoppe med at bruge tjenesterne, før prisændringen træder i kraft i overensstemmelse med vores refusionspolitik ovenfor. Når vi underretter dig om prisændringen, hvis påkrævet ved gældende lovgivning, informerer vi dig også om årsagerne til og omfanget af prisstigningen, og at den nye pris træder i kraft, hvis du ikke opsiger tjenesterne, og vi vil også minde dig om, hvordan du kan opsige tjenesterne.

 • Manglende betaling til tiden: Hvis eventuel betaling ikke foretages i overensstemmelse med disse vilkår, kan vi (efter vores eget skøn) ved at give dig rimelig varsel suspendere din adgang til tjenesterne. 

 • Tilbagevendende betalinger. Når du køber tjenesterne på abonnementsbasis (f.eks. månedligt), accepterer du, at du giver tilladelse til tilbagevendende betalinger, og at betalingerne foretages ved hjælp af den metode og på de tilbagevendende intervaller, du har accepteret, indtil abonnementet for den pågældende tjeneste opsiges af dig eller af os. Du skal opsige dine tjenester inden den næste faktureringsdato for at stoppe med at blive debiteret for at fortsætte dine tjenester. Vi giver dig også anvisninger til, hvordan du kan opsige tjenesterne. Ved at godkende tilbagevendende betalinger giver du Clipchamp tilladelse til at opbevare dit betalingsinstrument og behandle sådanne betalinger.

TREDJEPARTSTJENESTER

Højdepunkter: Tjenesternebruger kontraherede eksterne tjenesteudbydere til at levere visse tjenester på vegne af Clipchamp. Der er også muligheder for, at du kan bruge tredjepartstjenester via tjenesterne, som kan være underlagt de pågældende tredjeparters brugsvilkår og med forbehold forde pågældende tredjeparters privatlivspraksisser.  Vores websted kan også indeholde links til andre websteder, hvis praksisser vi ikke har nogen kontrol over.

Nærmere oplysninger: 

 • Videokvalitet: Tjenesterne understøtter et begrænset antal video-codecs som input og output til omkodning (konvertering). Selv om vi arbejder hårdt på at implementere yderligere video-codecs, leveres tjenesterne som de er og forefindes, og er begrænset til det aktuelle tilbud. Kvaliteten af resultatet kan variere og kan være afhængig af kildevideoen.

 • Tredjepartsinput: Du accepterer, at: (1) Tjenesterne kan omfatte tredjeparter, der interfacer eller interopererer med tjenesterne (“tredjepartsinput”), og (2) leveringen af tjenesterne kan være betinget eller påvirket af et sådant tredjepartsinput (for eksempel kan vores platform bruge eller være afhængig af tredjepartsteknologi).

 • Integrerede tredjeparter: Tjenesterne kan også tilbyde valgfri integrationsmuligheder med tredjeparter (“integrerede tredjeparter”). I det omfang du vælger at interface eller interoperere tjenesterne med integrerede tredjeparter, er du ansvarlig for: (1) købet af, (2) kravene, og (2) licensforpligtelserne i forbindelse med den integrerede tredjepart. Du anerkender og accepterer, at fordelen ved den integrerede tredjepartstjenestes grænseflade til eller interoperabilitet med tjenesterne er underlagt din overholdelse af denne bestemmelse. 

 • Hyperlinks: Tjenesterne kan indeholde links til websteder, der drives af tredjeparter, såsom Facebook, Instagram og Twitter. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, hverken kontrollerer, støtter eller godkender vi, og er ikke ansvarlige for, indholdet på de pågældende websteder eller privatlivspraksisserne på de pågældende websteder. Du bør foretage dine egne undersøgelser med hensyn til egnetheden af de pågældende websteder.  

 • Kun generel orientering: Indholdet er ikke udtømmende og er kun til generelle informationsformål. Selvom vi gør rimelige forsøg på at sikre indholdets nøjagtighed og fuldstændighed, fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier vedrørende det, i det omfang tilladt ved lov. Indholdet kan ændres uden varsel. Vi forpligter os dog ikke til at holde vores platform opdateret, og vi er ikke erstatningsansvarlige, hvis eventuelt indhold er unøjagtigt eller forældet.

FORBRUGERGARANTIER

Højdepunkter: Disse vilkår ændrer ikke eventuelle forbrugerrettigheder, du måtte have i henhold til gældende lovgivning.

Nærmere oplysninger: Visse love, såsom den australske forbrugerlov (Australian Consumer Law, ACL) i konkurrence og forbrugerloven fra 2010 (Competition and Consumer Act 2010, Cth), og andre lignende forbrugerbeskyttelseslove og -forordninger kan, hvis relevant, give dig rettigheder, garantier og retsmidler i forbindelse med vores levering af vores tjenester, som ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres (“lovbestemte rettigheder”).

Intet i disse vilkår udelukker dine lovbestemte rettigheder som forbruger. 

UDELUKKELSER AF ERSTATNINGSANSVAR 

Højdepunkter: Clipchamp er ikke erstatningsansvarlig for, hvordan du eller en anden person bruger vores tjenester, de tjenester, der leveres af tjenester, der kan være integreret med vores tjenester, men som leverer deres tjenester direkte til dig, eller for at tjenesterne ikke er tilgængelige.

Nærmere oplysninger: På trods af eventuel bestemmelse om det modsatte, i det maksimale omfang tilladt i henhold til dine lovbestemte rettigheder eller ved gældende lovgivning, er vi ikke erstatningsansvarlige for, og du giver afkald på og fritager os for og imod, eventuelt erstatningsansvar, der forårsages eller foranlediges af, opstår fra eller er forbundet med: (1) dine handlinger eller udeladelser, (2) eventuel brug eller anvendelse af tjenesterne, som ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, (3) eventuelle værker, tjenester, varer, materialer eller genstande, som ikke udgør en del af tjenesterne, eller som ikke er blevet leveret af os, herunder eventuelt indhold leveret af en tredjepart, tredjepartsinput, integrerede tredjeparter, kommentarer og brugerindhold, (4) eventuel defekt, fejl, udeladelse eller manglende funktionalitet eller egnethed (eller fraværet af, eller reduktionen i, eventuelt forventet resultat eller fordel) med hensyn til tjenesterne, (5) at tjenesterne er utilgængelige, eller eventuel forsinkelse i vores levering af tjenesterne til dig, uanset årsag, (6) eventuel hændelse uden for vores rimelige kontrol, herunder i forbindelse med eventuel storm, oversvømmelse, brand, jordskælv, epidemi, pandemi, COVID-19 og statssanktionerede restriktioner og påbud, uanset om de kendes eller ikke kendes på tidspunktet for indgåelse af disse vilkår (Force Majeure-hændelser), eller (7) dine interaktioner med andre brugere.

Tjenestetilgængelighed: Tjenesterne eller materialerne eller produkterne, der tilbydes gennem tjenesterne, kan være utilgængelige fra tid til anden eller kan variere afhængigt af din region eller enhed. Vi bestræber os på at holde tjenesterne kørende, men alle onlinetjenester oplever lejlighedsvise afbrydelser og udfald. I det maksimale omfang tilladt i henhold til dine lovbestemte rettigheder eller ved gældende lovgivning, er Clipchamp ikke erstatningsansvarlig for eventuel afbrydelse eller tab, som du måtte lide som følge heraf. I tilfælde af et udfald kan du muligvis ikke hente nogle af de oplysninger, som du har opbevaret. Vi anbefaler, at du regelmæssigt sikkerhedskopierer de oplysninger, som du opbevarer på tjenesterne.

UNDTAGET SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE VILKÅR, FREMSÆTTER CLIPCHAMP OG VORES TILKNYTTEDE SELSKABER (SAMLET BENÆVNT “CLIPCHAMP-PARTERNE”) INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DINE BRUG AF TJENESTERNE. DU FORSTÅR, AT BRUGEN AF TJENESTERNE ER PÅ EGEN RISIKO, OG AT, MED FORBEHOLD FOR DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, LEVERER VI TJENESTERNE “SOM DE ER OG FOREFINDES” “MED ALLE FEJL” OG “SOM TILGÆNGELIGE”. DU BÆRER HELE RISIKOEN VED BRUG AF TJENESTERNE. CLIPCHAMP-PARTERNE GARANTERER IKKE TJENESTERNES NØJAGTIGHED ELLER RETTIDIGHED. I DET OMFANG TILLADT VED DIN LOKALE LOVGIVNING OG MED FORBEHOLD FOR DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, UDELUKKER VI EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE, KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, HÅNDVÆRKSMÆSSIG INDSATS OG IKKE-KRÆNKELSE. DU ANERKENDER, AT COMPUTER- OG TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEMER IKKE ER FEJLFRI, OG AT DER KAN OPSTÅ LEJLIGHEDSVISE PERIODER MED NEDETID. VI GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRI, ELLER AT INDHOLDSTAB IKKE VIL FOREKOMME, OG VI GARANTERER HELLER IKKE EVENTUEL FORBINDELSE TIL ELLER TRANSMISSION FRA COMPUTERNETVÆRKENE.

Nærmere oplysninger: På trods af eventuel bestemmelse om det modsatte, med forbehold for dine lovbestemte rettigheder og i det maksimale omfang tilladt ved lov, hvis du har grundlag for at få skadeserstatning, uanset om i henhold til lov, kontrakt, billighedsret, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), skadesløsholdelse eller på anden måde, er dit eneste retsmiddel at inddrive fra Clipchamp-parterne: et maksimalt samlet erstatningsansvar, defineret nedenfor, for direkte skadeserstatninger, der opstår fra eller i forbindelse med disse vilkår, vil være begrænset til (A) at vi genleverer vores tjenester til dig eller, efter vores eget skøn, at vi tilbagebetaler dig beløbet for de abonnementsgebyrer, som du har betalt til os i forbindelse med leveringen af de relevante tjenester, som erstatningsansvaret vedrører, eller (B), hvis ingen abonnementsgebyrer er blevet betalt af dig, til 100 USD. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for indirekte, følgemæssige eller særlige tab, eventuelt tab af fortjeneste (herunder forventet fortjeneste), tab af fordel (herunder forventet fordel), tab af omsætning, tab af forretning, tab af goodwill, tab af mulighed, tab af besparelser (herunder forventede besparelser), tab af omdømme, tab af brug og/eller tab eller korrumpering af oplysninger. 

“Erstatningsansvar” betyder eventuel udgift, omkostning, forpligtelse, tab, skade, krav, varsel, berettigelse, undersøgelse, forlangende, procedure eller dom (uanset om ved lov, kontrakt, billighedsret, skadevoldende handling (herunder uagtsomhed), skadesløsholdelse eller andet), uanset hvordan det opstår, uanset om direkte eller indirekte og/eller om aktuel, verificerbar, fremtidig eller betinget, og uanset om det involverer en tredjepart, en part eller andet.

SKADESLØSHOLDELSE

Højdepunkter: Du skadesløsholder os for erstatningsansvar, der opstår som følge af din krænkelse af immaterielle ejendoms- og privatlivsrettigheder, gældende love og eventuelt krav mod os i forbindelse med dit brugerindhold og din brug af og adgang til tjenesterne.

Nærmere oplysninger: Skadesløsholdelse: I det maksimale omfang tilladt ved lov, skadesløsholder du os og fritager os for eventuelt erstatningsansvar, som vi lider som følge af: (1) eventuel krænkelse af eventuelle tredjepartsrettigheder (herunder immaterielle ejendomsrettigheder og privatlivsrettigheder) af dig, (2) eventuel overtrædelse af eventuel gældende lovgivning af dig, eller (3) eventuelt tredjepartskrav mod os i forbindelse med dit brugerindhold eller din brug af og adgang til tjenesterne. Denne skadesløsholdelse er en løbende forpligtelse, uafhængig af de øvrige forpligtelser i henhold til disse vilkår, og fortsætter efter ophør af disse vilkår. Det er ikke nødvendigt for os at lide eller pådrage os eventuelt erstatningsansvar, før vi håndhæver en ret til skadesløsholdelse i henhold til disse vilkår. 

Denne bestemmelse består efter opsigelsen eller udløbet af disse vilkår.

OPSIGELSE

Højdepunkter: Hvis du er medlem af et team, kan du til enhver tid forlade teamet via linket på din onlinekonto. Du kan deaktivere eller slette din konto til enhver tid ved at følge processen angivet i vores privatlivspolitik eller ved at kontakte os.  Hvis du vælger at slette din konto, skal du sørge for, at du har gemt dit brugerindhold og dine videoer på din enhed, da vi ikke er forpligtede til at beholde en kopi af dit brugerindhold.  Vi kan suspendere eller slette din konto, hvis du ikke bruger tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår.

Nærmere oplysninger: 

 • Teammedlems opsigelse: Som teammedlem kan du forlade et team til enhver tid via “Forlad”-funktionen (eller lignende) på platformen eller ved at kontakte os her

 • Kontoindehavers ordinære opsigelse: Vi angiver processen for deaktivering og sletning af din konto i vores privatlivspolitik. Du kan opsige din konto og opsige disse vilkår til enhver tid via funktionen “Opsig konto” (eller lignende) på vores platform eller ved at kontakte os

  her. Når du har opsagt din konto, vil disse vilkår og din konto ophøre på din næste årlige betalingsdato eller månedlige betalingsdato (som relevant), medmindre du er i en prøveperiode, i hvilket tilfælde disse vilkår og din konto ophører i slutningen af prøveperioden. I det maksimale omfang tilladt ved lov, vil der ikke blive foretaget refusion ved opsigelse i overensstemmelse med denne bestemmelse. 

 • Kontoindehavers opsigelse på grund af kontraktbrud: Du kan opsige din konto og disse vilkår øjeblikkeligt, hvis vi væsentligt misligholder disse vilkår, og du underetter os om denne væsentlige misligholdelse, og vi inden for 10 dage efter at have modtaget en sådan meddelelse fra dig ikke har afhjulpet den væsentlige misligholdelse. Hvis du opsiger i overensstemmelse med denne bestemmelse, vil din konto også blive opsagt, og vi giver dig en forholdsmæssig refusion af eventuelle abonnementsgebyrer, som du har betalt på forhånd i forbindelse med den ubrugte del af tjenesterne.

 • Vores ordinære opsigelse: Vi kan også opsige dit login, din konto, og disse vilkår uden årsag ved at give dig 14 dages varsel. Hvis vi gør det, giver vi dig en forholdsmæssig refusion af eventuelle abonnementsgebyrer, der er betalt på forhånd af dig i forbindelse med den ubrugte del af tjenesterne. 

 • Vores opsigelse på grund af kontraktbrud: Vi kan suspendere dit login eller din konto, eller opsige dit login, din konto og disse vilkår øjeblikkeligt med varsel, hvis: (1) du væsentligt misligholder disse vilkår (herunder for manglende betaling af abonnementsgebyrerne), eventuel gældende lovgivning, forordninger eller tredjepartsrettigheder (herunder immaterielle ejendomsrettigheder og privatlivsrettigheder), (2) du misligholder disse vilkår, og du undlader at afhjælpe en sådan misligholdelse inden for 10 dage efter at have modtaget meddelelse fra os om en sådan misligholdelse, eller (3) som kontoindehaver er du ikke i stand til at betale din gæld, efterhånden som den forfalder. I det maksimale omfang tilladt ved lov, vil der ikke blive foretaget refusion ved opsigelse af os i overensstemmelse med denne bestemmelse.

 • Efter opsigelse: Ved udløb eller opsigelse af disse vilkår: (1) stopper vi med at levere tjenesterne til dig, og du skal øjeblikkeligt ophøre med at bruge tjenesterne, herunder platformen og indholdet, og (2) er du ikke berettiget til at modtage en kopi af eventuelt brugerindhold, og vi har ingen forpligtelse til at bibeholde dit brugerindhold.

Selv efter at dine rettigheder i henhold til disse vilkår er ophørt, vil alle bestemmelser i disse vilkår bestå, som i kraft af deres natur burde bestå, herunder, uden begrænsning, ejerskabsbestemmelser, garantifraskrivelser, ansvarsbegrænsninger, skadesløsholdelse, fraskrivelse samt bindende voldgift og afkald på gruppesøgsmål.

MEDDELELSER

Højdepunkter: Clipchamp respekterer andres immaterielle ejendom og beder brugere om at gøre det samme.

Nærmere oplysninger: Meddelelser om krænkelse.  Hvis du ønsker at sende en meddelelse om krænkelse af immateriel ejendom, herunder påstande om krænkelse af ophavsret, bedes du følge vores procedurer for indsendelse af meddelelser om krænkelse. KUN FORESPØRGSLER, DER ER RELEVANTE FOR DENNE PROCEDURE, MODTAGER ET SVAR.

Clipchamp bruger de processer, der er angivet i Title 17, United States Code, Section 512, til at svare på meddelelser om krænkelse af ophavsret. Under de rette omstændigheder kan vi også deaktivere eller opsige konti tilhørende brugere af tjenesterne, som gentagne gange registreres som krænkere.

Meddelelse om ophavsret. Tjenesterne er copyright © 2021 Microsoft Corporation og/eller dets tilknyttede selskaber eller leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.

TVISTER - BINDENDE VOLDGIFT OG AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL

Højdepunkter: Hvis der er en tvist mellem os og dig, vil vi gerne mødes med dig og forsøge at løse tvisten. Hvis vi ikke kan løse tvisten uformelt, medmindre det er begrænset ved gældende lov, accepterer du og vi bindende individuel voldgift og ikke at sagsøge i retten foran en dommer eller jury.

FOR BRUGERE I AUSTRALIEN:

Nærmere oplysninger: I tilfælde af eventuel tvist, der opstår fra eller i forbindelse med disse vilkår (tvist), kan den part, der hævder, at der er en tvist, give skriftlig meddelelse til den anden part med nærmere oplysninger om tvisten og foreslå en løsning. Inden for 7 dage efter modtagelse af meddelelsen skal parterne mødes mindst én gang for at forsøge at løse tvisten eller i god tro aftale metoden til at løse tvisten på anden vis.  Alle aspekter af enhver sådan konference, bortset fra det faktum, at konferencen finder sted, er fortrolige. Hvis parterne ikke løser tvisten eller (hvis tvisten ikke løses) bliver enige om en alternativ metode til at løse tvisten, inden for 21 dage efter modtagelse af meddelelsen, kan tvisten henvises af begge parter (ved skriftlig meddelelse til den anden part) til voldgift administreret af det australske center for international handelsvoldgift (Australian Centre for International Commercial Arbitration, ACICA), hvor en sådan voldgift skal afvikles i Brisbane, Queensland, på engelsk og i overensstemmelse med ACICA’s voldgiftsregler. Omkostningerne til voldgiften deles ligeligt mellem parterne, og voldgiftsmandens afgørelse er endelig og bindende.

FOR BRUGERE I USA:

 • Bindende voldgift og afkald på gruppesøgsmål. Hvis du bor i (eller, hvis en virksomhed, dit hovedforretningssted er i) USA. Vi håber, at vi aldrig får en tvist, men hvis vi gør, aftaler du og vi at forsøge i 60 dage at løse den uformelt. Hvis vi ikke er i stand til at gøre dette, accepterer du og vi en bindende individuel voldgift anlagt ved American Arbitration Association (“AAA”) i henhold til den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act, “FAA”), og at der ikke anlægges et søgsmål ved en domstol, hvor sagen skal forelægges en dommer eller jury. I stedet vil en neutral voldgiftsmand afgøre sagen, og voldgiftsmandens afgørelse er endelig med undtagelse af en begrænset ret til prøvelse i henhold til FAA. Gruppesøgsmål, kollektiv voldgift, private advokatsøgsmål og eventuel anden procedure, hvor en person fungerer i en repræsentativ egenskab, er ikke tilladt. Ej heller er det tilladt at sammenlægge individuelle sager uden samtykke fra alle parter.

  • I dette afsnit omfatter “vi”, “os” og “vores” Clipchamp og dets tilknyttede selskaber, herunder Microsoft.

  • Omfattede tvister – alt undtagen immateriel ejendom. Betegnelsen “tvist” skal forstås i det videst mulige omfang. Den omfatter alle krav eller kontroverser mellem dig og os vedrørende tjenesterne, softwaren relateret til tjenesterne, tjenesternes eller softwarens pris, din konto, annoncering, markedsføring, meddelelser, din købstransaktion, fakturering, eller disse vilkår, i henhold til enhver retsteori, herunder kontrakt, garanti, skadevoldende handling, gældende lovgivning eller forordning, med undtagelse af tvister, der vedrører håndhævelse af eller gyldigheden af din, dine licensgiveres, vores eller vores licensgiveres immaterielle ejendomsrettigheder.

  • Send først en tvistmeddelelse. Hvis du har en tvist, og vores kundeservicemedarbejdere ikke er i stand til at løse den, skal du sende en tvistmeddelelse med almindelig post til Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Angiv dit navn, adresse, hvordan du kan kontaktes, hvad problemet er, og hvad du ønsker. Der findes en formular på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Vi gør det samme, hvis der opstår en tvist med dig. Efter 60 dage kan du eller vi starte en voldgiftssag, hvis tvisten ikke er blevet løst.

  • Mulighed for småkravsdomstol. I stedet for at sende en tvistmeddelelse, kan du lægge sag an mod os i en småkravsdomstol i dit bopælsamt (eller, hvis du er en virksomhed, dit hovedforretningssted) eller i King County, Washington, USA, hvis du opfylder domstolens krav.

  • Voldgiftsprocedure. AAA udfører eventuel voldgiftsmægling i henhold til sine voldgiftsregler for virksomheder (eller, hvis du er en enkeltperson og bruger tjenesterne til privat eller husstandsbrug, eller hvis værdien af tvisten er 75.000 USD eller mindre, uanset om du er en enkeltperson, eller hvorledes du bruger tjenesterne, sine voldgiftsregler for forbrugere). Se www.adr.org eller ring til 1-800-778-7879 for at få flere oplysninger. I forbindelse med en tvist om 25.000 USD eller mindre, vil alle høringer foregå telefonisk, medmindre voldgiftsmanden finder, at der i stedet skal afholdes en høring med personligt fremmøde. Eventuel høring med personligt fremmøde finder sted i dit bopælsamt (eller hvis du er en virksomhed, dit hovedforretningssted) eller i King County, Washington, USA. Det er dit valg. Voldgiftsmanden kan tilkende dig samme skadeserstatning som enkeltperson, som en domstol ville kunne. Voldgiftsmanden kan kun tilkende dig anerkendelsesdom eller midlertidigt påbud som enkeltperson for at imødekomme dit individuelle krav. I henhold til AAA-reglerne dømmer voldgiftsmanden om sin egen kompetence, herunder muligheden for voldgift i forbindelse med eventuelt krav. Men en domstol har eneret til at forbyde kollektiv voldgift, eller voldgift, hvor en person fungerer som repræsentant.

  • Voldgiftsgebyrer og -betalinger.

  • Tvister, der vedrører 75.000 USD eller mindre. Vi vil øjeblikkeligt godtgøre dine ansøgningsgebyrer og betale gebyrerne og udgifterne til AAA og voldgiftsmand. Hvis du afviser vores sidste skriftlige forligstilbud, der blev fremsat før voldgiftsmanden blev udpeget, din tvist går hele vejen til voldgiftsmandens afgørelse (kaldet “kendelse”), og voldgiftsmanden tildeler dig mere end dette sidste skriftlige tilbud, vil vi: (i) betale det større beløb af enten kendelsen eller 1.000 USD, (ii) betale dine rimelige advokatsalærer, hvis nogen, og (iii) refundere alle udgifter (inklusive gebyrer og omkostninger i forbindelse med ekspertvidner), som din advokat med rimelighed har betalt for efterforskning, forberedelse og forfølgelse af dit krav ved voldgift.

  • Tvister, der vedrører mere end 75.000 USD. AAA-reglerne regulerer betaling af ansøgningsgebyrer samt gebyrer og udgifter til AAA og voldgiftsmand.

  • Uoverensstemmelse med AAA-regler. Disse vilkår har forrang i det omfang, at de strider imod AAA's voldgiftsregler for virksomheder eller voldgiftsregler for forbrugere.

  • Sager skal anlægges inden for et år. Du og vi skal føre alle sager eller tvister ved en småkravsdomstol eller via voldgift (med undtagelse af tvister om immateriel ejendom - se underafsnit om Omfattede tvister - Alt undtagen immateriel ejendom) inden for ét år. Ellers blokeres de permanent.

  • Afvisning af fremtidige voldgiftsændringer. Du kan afvise eventuel ændring, som vi foretager til dette afsnit ved at sende os en meddelelse inden for 30 dage efter ændringen med almindelig post til adressen anført ovenfor. I et sådant tilfælde vil den seneste version af dette afsnit, før du afviste ændringen, være gældende.

  • Vilkårenes uafhængighed. Hvis afkaldet på gruppesøgsmål findes ulovligt eller uden retskraft i forbindelse med visse eller alle dele af en tvist, vil de pågældende dele ikke indgå i voldgiften, men blive afgjort ved domstolene, mens resten af søgsmålet afgøres ved voldgift. Hvis eventuel anden bestemmelse i dette afsnit findes ulovlig eller uden retskraft, løsrives den pågældende bestemmelse, mens resten af dette afsnit forbliver gældende.

GENERELT

Højdepunkter: Hvis du har brug for hjælp med videoredigering, kan vi muligvis yde dig support.  Du kan kontakte os på vores websted.

Ingen konkurrenter må bruge Clipchamp.

Hvis vi ændrer disse vilkår, underretter vi dig, for eksempel, ved at opdatere “Sidst opdateret”-datoen for disse vilkår. 

Nærmere oplysninger: 

 • Support: Hvis dit abonnement giver dig ret til teknisk support, yder vi den tekniske support til dig, forudsat at du, hvis nødvendigt, hjælper os med at undersøge og fastslå årsagen til fejlen og giver os adgang til alle nødvendige oplysninger, der er relevante for fejlen (herunder hvad du har gjort i forhold til fejlen).

 • Ingen konkurrenter: Det er forbudt for dig at bruge tjenesterne, herunder platformen og Indholdet, på nogen måde, der konkurrerer med vores forretning.  Hvis du overtræder dette vilkår, holder vi dig ansvarlig for det erstatningsansvar, vi lider, og holder dig ansvarlig i det videst mulige omfang tilladt ved gældende lovgivning for eventuel fortjeneste, som du måtte opnå fra forbudt brug. 

 • Variation: Vi kan ændre disse vilkår fra tid til anden og underretter dig, f.eks. ved at opdatere “Sidst opdateret-datoen” i disse vilkår eller via en meddelelse på platformen. Ved at fortsætte med at bruge tjenesterne accepterer du de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer ændringerne, skal du ophøre med at bruge tjenesterne. I tilfælde af, at du har betalt for et årligt abonnement, og vi ændrer disse vilkår og denne ændring har en negativ indvirkning på dig, kan du opsige din konto og disse vilkår, og vi vil give dig en forholdsmæssig refusion for eventuelle abonnementsgebyrer, der er betalt på forhånd af dig i forbindelse med den ubrugte del af tjenesterne. 

 • Overdragelse: Du må ikke overdrage, overføre eller uddelegere dine rettigheder og forpligtelser i henhold til vilkårene uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi kan uden begrænsninger overdrage, overføre eller uddelegere vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår med varsel til dig.

 • Force majeure: Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuel forsinkelse eller manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår, hvis en sådan forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes en Force Majeure-hændelse.

 • Vilkårenes uafhængighed: Bestemmelserne i disse vilkår er uafhængige af hinanden, og hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, adskilles den pågældende bestemmelse fra disse vilkår uden at påvirke gyldigheden eller retskraften af resten af den pågældende bestemmelse eller de andre bestemmelser i disse vilkår. Underafsnittet om vilkårenes uafhængighed i slutningen af afsnittet Tvister angiver, hvad der sker, hvis dele af afsnittet Tvister (bindende voldgift og afkald på gruppesøgsmål) anses for at være ulovlige eller uden retskraft. Afsnittet Tvister har forrang over dette afsnit i tilfælde af uoverensstemmelse.

 • Lovvalg og sted til løsning af tvister:

  • Overalt undtagen USA. Din brug af tjenesterne og disse vilkår er underlagt lovene i Queensland, Australien. Du og vi giver uigenkaldeligt samtykke til den eksklusive kompetence og værneting tilhørende domstolene i staten Queensland og Australiens føderale domstol, der er beliggende i Queensland, for alle tvister, der opstår som følge af eller vedrørende disse vilkår eller tjenesterne, der behandles i retten.

  • USA. Hvis du bor i (eller, hvis en virksomhed, dit hovedforretningssted er i) USA, regulerer lovene i den stat, hvor du bor (eller, hvis en virksomhed, hvor dit hovedforretningssted er beliggende) din brug af tjenesterne, disse vilkår og alle krav, uanset lovkonfliktprincipper, bortset fra at den føderale voldgiftslov (Federal Arbitration Act) regulerer alle bestemmelser vedrørende voldgift. Du og vi giver uigenkaldeligt samtykke til den eksklusive kompetence og værneting tilhørende de statslige eller føderale domstole i King County, Washington, for alle tvister, der opstår som følge af eller vedrørende disse vilkår eller tjenesterne, der behandles i retten (undtagen voldgift og småkravsdomstol).

For eventuelle spørgsmål og meddelelser, bedes du kontakte os på

Data Protection Officer

Microsoft Corporation

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Level 1

TC Beirne Centre

315 Brunswick Street

Fortitude Valley QLD 4006

Australien

Eller kontakt os på privacy@clipchamp.com eller her.

Sidst opdateret eller Version 3: 29. oktober 2021

Version 2: 7. september 2021

Version 1: 30. juli 2020 

BILAG 1

STORYBLOCKS-SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Slutbrugerlicensaftale

A. Dine rettigheder. Vi (Footage Firm, Inc., operatøren af storyblocks.com, graphicstock.com og audioblocks.com) tildeler dig en evig, verdensomspændende, begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at indarbejde de arkivfiler, du får fra os, i et værk, som du skaber. Du kan indarbejde vores arkivfiler eller skabeloner, der indarbejder vores arkivfiler i ethvert projekt, herunder spillefilm, udsendelser, kommercielle eller uddannelsesmæssige projekter, tryk, multimedier, spil, merchandise og internettet. Når du har indarbejdet en arkivfil i dit projekt, kan du frit dele dit færdige projekt, men du må ikke dele den underliggende individuelle arkivfil som en selvstændig fil med en tredjepart. (Du kan dog dele arkivfilerne med din kunde eller anden tredjepart med det begrænsede formål at få deres hjælp til dit specifikke projekt, forudsat at du tilføjer væsentlig værdi til projektet bortset fra arkivfilerne. Ellers skal de bruge deres egen licens.) Du accepterer også at gøre dit bedste for at sikre, at arkivfilen ikke bliver tilgået af en tredjepart som en selvstændig fil, men da det ikke altid er muligt, vil din manglende evne til at forhindre kopiering ikke blive betragtet som et brud på denne licens. Af hensyn til klarhed, i det omfang nogen af dine projekter, der indarbejder arkivfiler, kvalificerer sig som afledte værker i henhold til gældende lovgivning, tildeles du hermed en evig, verdensomspændende ret til at skabe afledte værker af disse arkivfiler.

B. Vores garanti. Vi lover, at hvis du bruger vores arkivfiler som beskrevet i denne licens, vil din brug ikke krænke rettighederne (såsom ophavsrettighederne) tilhørende en tredjepart (den “begrænsede garanti”). Vi vil også lade vores ord følge af handling. Faktisk giver vi dig op til 20.000 USD i godtgørelse, hvis du pådrager dig eventuelle direkte skadeserstatninger som følge af vores brud på dette løfte. Fordi det er et stort beløb, er vi nødt til at afklare et par ting, så her kommer nogle store bogstaver. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER UAGTSOMHED, ER VI ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EVENTUEL TREDJEPART FOR HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADESERSTATNINGER AF ENHVER ART. VORES MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE BRUD PÅ DEN BEGRÆNSEDE GARANTI VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL DET MINDRE BELØB AF DE FAKTISKE, DIREKTE SKADESERSTATNINGER, DER AFHOLDES AF DIG DIREKTE SOM FØLGE AF ET SÅDANT BRUD OG TYVETUSINDE DOLLARS.

Bemærk, at varemærker, logoer eller ophavsrettigheder skildret i vores arkivfiler ikke er dækket af denne garanti. For eksempel, hvis en af vores videoer skildrer en person, der holder en drik, der viser en etiket med et mærkenavn, kan den pågældende etiket være beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning og bør bruges på egen risiko. (Vi ønsker ikke, at du skal tro, at denne licens giver dig mulighed for at genudskrive Coca-Cola-dåser.)

C. Begrænsninger. Der er et par andre begrænsninger, som vi har indført for at beskytte vores kunstnere og andre kunder:

 1. Du kan ikke sælge, licensere eller videredistribuere vores arkivfiler, og du kan heller ikke bygge dit eget arkivmedie-websted med vores filer. Du kan ikke oprette et varemærke eller logo baseret på vores arkivfiler. Du kan ikke bruge automatisering, såsom computerscripts, til at downloade eller “scrape” store mængder af vores arkivfiler. Endelig kan du ikke bruge arkivfilerne til at skade mindreårige, til at tilskynde til vold eller til et ulovligt formål, såsom ærekrænkelse.

 2. For arkivfiler, der skildrer identificerbare personer (“modeller”), må du ikke skildre modellerne på en måde, som en fornuftig person ville finde stødende. For at undgå tvivl er problemstillingen hvorvidt skildringen af selve modellerne er stødende, ikke hvorvidt dit projekt som helhed kan være stødende. For eksempel kan du bruge arkivfiler med modeller i en dokumentar om en sjælden og pinlig sygdom, men du bør ikke skildre modellerne på en måde, der antyder, at de personligt har sygdommen, medmindre vores videoklip allerede skildrer dem på den måde.

 3. For vores lydarkivfiler begrænser din licens ikke din ret til offentlig fremførelse, men et cue sheet kan være påkrævet for at opfylde kravene fra organisationer, der varetager fremførelsesrettigheder (Performance Rights Organisations, “PRO'er”). Denne licens gav dig også mulighed for at bruge vores lydklip i YouTube-videoer, men da vi ikke er tilknyttet YouTube, kan vi ikke forhindre andre i uretmæssigt at påstå, at din video krænker en ophavsret. Hvis du modtager et sådant krav, bedes du informere os herom, og vi vil gøre vores bedste for at hjælpe dig med at løse problemet. Alligevel kan platforme som YouTube blokere dit indhold af årsager uden for vores kontrol.

 4. Nogle arkivfiler kan have yderligere begrænsninger, såsom “kun til redaktionel brug”, som vil være angivet i klippets nærmere oplysninger.

D. Andre lovbestemmelser. Denne del er måske ikke sjov at læse, men den er ikke desto mindre vigtig.

 1. Denne aftale reguleres af lovene i staten Delaware, med undtagelse af dens lovgivning vedrørende lovkonflikter og love om ophavsret. Hvis eventuel bestemmelse i denne aftale findes ugyldig, vil de øvrige bestemmelser ikke blive påvirket.

 2. Bortset fra krav anlagt ved en småkravsdomstol, skal alle tvister om denne aftale afgøres ved voldgift i henhold til reglerne fra American Arbitration Association (“AAA”), med forbehold for den føderale voldgiftalov (Federal Arbitration Act). Tvisten kan afgøres af enten JAMS eller AAA. Du OPGIVER SÅLEDES DIN RET TIL AT GÅ I RETTEN for at hævde eller forsvare dine rettigheder, MED UNDTAGELSE af sager, der kan indbringes for en småkravsdomstol. Dine rettigheder afgøres af en NEUTRAL VOLDGIFTSMAND og IKKE en dommer eller jury. Du er berettiget til en RETFÆRDIG HØRING, MEN voldgiftsprocedurerne er ENKLERE OG MERE BEGRÆNSET END REGLER, DER GÆLDER I RETTEN. Voldgiftsmandens afgørelser kan håndhæves på lige linje med eventuel retskendelse og er underlagt MEGET BEGRÆNSET PRØVELSE AF EN DOMSTOL.

BILAG 2

DATABEHANDLINGSTILLÆG

Se: DATABEHANDLINGSTILLÆG

BILAG 3

ADFÆRDSKODEKS

a. Ved at acceptere disse vilkår accepterer du at følge disse regler, når du bruger tjenesterne:

i. Du må ikke gøre noget ulovligt.

ii. Du må ikke deltage i eventuelle aktiviteter, der udnytter, skader eller truer med at skade børn.

iii. Du må ikke sende spam eller deltage i phishing. Spam er uønskede eller uopfordrede masse-e-mails, -opslag, kontaktanmodninger, SMS'er (tekstbeskeder), onlinemeddelelser, eller lignende elektroniske meddelelser. Phishing er afsendelse af e-mails eller andre elektroniske meddelelser for svigagtigt eller ulovligt at få modtagere til at afsløre personlige eller følsomme oplysninger, såsom adgangskoder, fødselsdatoer, CPR-numre, pasnumre, kreditkortoplysninger, finansielle oplysninger eller andre følsomme oplysninger, eller for at opnå adgang til konti eller optegnelser, eksfiltrering af dokumenter eller andre følsomme oplysninger, betaling og/eller økonomisk fordel.

iv. Du må ikke offentligt vise eller bruge tjenesterne til at dele upassende indhold eller materiale (herunder eksempelvis nøgenhed, dyresex, pornografi, stødende sprog, grafisk vold eller kriminelle aktiviteter).

v. Du må ikke deltage i svigagtige, falske eller vildledende aktiviteter (f.eks. bede om penge under falske forudsætninger, udgive dig selv for at være en anden person, manipulere tjenesterne for at øge afspilningsantal eller påvirke rangeringer, bedømmelser eller kommentarer).

vi. Du må ikke omgå eventuelle begrænsninger på adgangen til eller tilgængeligheden af tjenesterne.

vii. Du må ikke deltage i aktiviteter, der er skadelige for dig, tjenesterne eller andre (f.eks. sende virusser, stalking, offentliggøre terrormateriale eller voldeligt ekstremistisk indhold, kommunikere hadefuld tale eller tilskynde til vold mod andre).

viii. Du må ikke krænke andres rettigheder (f.eks. uautoriseret deling af ophavsretligt beskyttet musik eller andet ophavsretligt beskyttet materiale, videresalg eller anden distribution af Bing-kort eller billeder).

ix. Du må ikke deltage i aktiviteter, der krænker andres privatliv.

x. Du må ikke hjælpe andre med at overtræde disse regler.

b. Håndhævelse. Hvis du overtræder disse vilkår, kan vi stoppe med at levere tjenester til dig, eller vi kan lukke din Microsoft-konto. Vi kan også blokere levering af en meddelelse (f.eks. e-mail, fildeling eller onlinemeddelelse) til eller fra tjenesterne i et forsøg på at håndhæve disse vilkår, eller vi kan fjerne eller nægte at udgive dit indhold af enhver årsag. I forbindelse med undersøgelser af påståede overtrædelser af disse vilkår, forbeholder Microsoft sig ret til at gennemgå dit indhold for at løse problemet. Vi kan imidlertid ikke overvåge alle tjenesterne og gør ikke noget forsøg på at gøre det.

It looks like your preferred language is English