CLIPCHAMPIN KÄYTTÖEHDOT (01.05.2022 ALKAEN)

LUKUUN OTTAMATTA TAPAUKSIA, JOISSA SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SEN, SOVELLETAAN ALLA OLEVAA SITOVAA VÄLIMIESLAUSEKETTA JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMISTA. OLE HYVÄ JA LUE SE, SILLÄ SE KÄSITTELEE JA VAIKUTTAA OSAPUOLTEN VÄLISTEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMISEEN.

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö ("Clipchamp", tai "me"), tarjoaa verkkoalustan, joka on saatavilla osoitteessa https://clipchamp.com ("alusta" ) ja Clipchamp-mobiilisovelluksen kautta ("Sovellus" ja yhdessä "Palvelut"). Palveluitamme tarjotaan sekä yksittäisille sisällöntuottajille ("kuluttaja-asiakas" tai "kaupallinen Clipchamp-asiakas") että yrityksille ("kaupallinen asiakas"). Kolmannet osapuolet voivat jakaa ja käsitellä tietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti osoitteessa Tietosuojakäytäntö | Clipchamp, kun olemme rekisterinpitäjä, ja tietosuojaa ja tietojenkäsittelyä koskevan lisäyksen mukaisesti, joka on Liitteessä 2 ("Tietojenkäsittelysopimus" tai "TKS"), kun olemme tietojen käsittelijä. Näissä Käyttöehdoissa ("Ehdot") ”sinä”, ”asiakas” ja ”käyttäjä” viittaavat kuluttaja-asiakkaisiin, kaupallisiin asiakkaisiin ja käyttäjiin, jotka avaavat tai käyttävät Palveluita kaupallisen asiakkaan ohjauksessa tai puolesta ("kaupallisen asiakkaan loppukäyttäjä”), tapauksen mukaan. Clipchampia ja sinua kutsutaan erikseen nimityksellä "osapuoli" ja yhdessä nimityksellä "osapuolet”. Nämä ehdot ja kaikki käytännesäännöt tai muut Palveluissa esitetyt ehdot (mukaan lukien rajoituksetta näiden Ehtojen päivitykset) säätelevät pääsyäsi Palveluiden käyttöön. Selvyyden vuoksi, olet kaupallinen Clipchamp-asiakas vain, jos olet aiemmin sitoutunut erilliseen allekirjoitettuun tilauslomakkeeseen tai muuhun Clipchampin kanssa allekirjoitettuun sopimukseen.

Avaamalle tai käyttämällä palveluita hyväksyt nämä ehdot ja kaikki kolmannen osapuolen käyttöehdot, jotka säätelevät Palveluiden kautta saatavilla olevaa sisältöä, mukaan lukien muun muassa Storyblocksin loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus Footage Firm Inc:n kanssa, joka on Liitteessä 1. Lisäksi, jos olet kaupallinen asiakas, hyväksyt Tietojenkäsittelyä koskevan lisäyksen. Jos olet kuluttaja-asiakas, selitämme Tietosuojakäytännössämme, kuinka Clipchamp käsittelee henkilötietojasi.

Vakuutat ja takaat, että olet oikeuskelpoinen tekemään oikeudellisesti sitova sopimus kanssamme. Jos olet alle 18-vuotias tai alle täysi-ikäinen, missä asut ("alaikäinen"), sinulla on vanhempasi tai laillisen huoltajasi lupa avata ja käyttää Palveluita, ja he ovat hyväksyneet ehdot puolestasi. Jos olet kaupallinen loppukäyttäjä, vakuutat ja takaat, että sinulla on lailliset valtuudet sitoa kaupallinen asiakas näihin ehtoihin.

KUKA SAA KÄYTTÄÄ CLIPCHAMPIA

Osion tiivistelmä: Palveluita käyttääksesi sinun tulee olla vähintään 13-vuotias tai sen vähimmäisiän ikäinen, jonka ikäisenä ei maasi lakien mukaan vaadita vanhempien suostumusta käyttää Palveluita.

Tarkemmat tiedot: Jos olet alaikäisen vanhempi tai laillinen huoltaja, suostut siihen nämä ehdot sitovat sinua kyseisen alaikäisen Palvelujen käyttöä koskevissa asioissa, ja hyväksyt, että: (1) valvot Alaikäisen Palvelujen ja tilinsä käyttöä; (2) varmistat, että Palveluiden sisältö sopii alaikäiselle; (3) varmistat, että kaikki Alaikäisen meille toimittamat tiedot ovat oikeita ja täsmällisiä; ja (4) annat Ehtoihin sisältyvät suostumukset, esitykset ja takuut Alaikäisen puolesta.

PALVELUIHIN REKISTERÖITYMINEN

Osion tiivistelmä: Käyttääksesi Palveluita sinun on rekisteröitävä meille tili ("tili") ja voit halutessasi tilata tilauksen Palvelujemme kautta (tilaus). Tilausvaihtoehtoja on muun muassa henkilökohtaiseen ja kaupalliseen käyttöön.

Tarkemmat tiedot:

 • Tilaukset: Tarjoamme erilaisia tilauksia, joihin sisältyy erilaisia asioita ja ominaisuuksia, ja joilla on erilainen hinnoittelu ja eri laskutusvaihtoehtoja, joista voit valita. Tarjoamme myös ilmaisen käytön rajoitetuilla toiminnoilla.

 • Tili: Tilin luomiseksi vaadimme, että annat meille tietoja itsestäsi, kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi, tai että tiimitilin omistaja rekisteröi tilin ja hyväksyt sen. Sinun on annettava täsmälliset, ajantasaiset ja täydelliset tiedot rekisteröintiprosessin aikana ja sinun on päivitettävä kyseiset tiedot pitääksesi ne täsmällisinä, ajantasaisina ja täydellisinä. Voimme oman harkintamme mukaan kieltää ketä tahansa rekisteröimästä tiliä. 

 • Tilin omistaja: Kun valitset tilauksen ja rekisteröidyt tilille, olet tilin omistaja ja olet vastuussa tilistäsi näiden ehtojen mukaisesti. 

Osion tiivistelmä: Tietyissä tilauksissa on Tiimi (Team)-toiminto.  Jotta voit luoda tai liittyä tiimiin, sinun on oltava tilin omistaja.  Joissakin tilauksissa tiimin voi antaa ylläpitäjän roolin jollekin käyttäjälle. Tiimin järjestelmänvalvojat ovat tietyissä tilauksissa saatavilla oleva käyttäjän rooli, jonka haltijalla on lupa luoda tiimi, ja he ovat vastuussa (tiimiin) lisäämiensä käyttäjien tilauksen maksamisesta niiden tilaustason mukaisesti. Tiimitoiminnot voidaan jäädyttää tai poistaa käyttäjätililtä Clipchampin oman harkinnan mukaan joko ilmoituksella tai ilman ilmoitusta asiasta käyttäjille, joita asia koskee. Clipchamp ei ole vastuussa käyttäjien välisistä kiistoista tai riita-asioista, jotka johtuvat sinun harjoittamastasi Palveluiden käytöstä, mukaan lukien muun muassa Tiimitoiminnon käyttö.

Tarkemmat tiedot:

 • Tiimiominaisuus: Tilinomistajien voi olla tilaustasollasi mahdollista luoda suljettu ympäristö ("Tiimi"), johon tilinomistaja voi kutsua muita tilin omistajia ja jossa tilin omistajat voivat jakaa videoita toistensa kanssa (kutakin tilinomistajaa suljetussa ryhmäympäristössä kutsutaan nimityksellä “Tiimin jäsen.). Voimme oman harkintamme mukaan kieltää tilinomistajan liittymisen tiimiin tai kieltäytyä antamasta tilinomistajan jatkaa tiimin jäsenenä olemista. Joukkueen jäsenet voivat poistua joukkueesta milloin tahansa. Clipchamp ei valvo tai valvo tiimin jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta tai palveluitamme käyttävien tiimien kollegoihin kohdistuvan toiminnan ja käytöksen odotusten noudattamista. Clipchamp ei ole vastuussa tiimin jäsenistä tai mistään käyttäjien kiistoista, jotka johtuvat palveluidemme käytöstä.

 • Tiimin järjestelmänvalvoja: Joissakin tilauksissa voi nimetä tiimille järjestelmänvalvojan.  Jos tiimin järjestelmänvalvoja on nimitetty, tiimin järjestelmänvalvoja on tiimin ainoa jäsen, joka voi lisätä ja poistaa tiimin jäsenen tiimistä. Tiimin järjestelmänvalvoja voi myös hallita tilauksen käyttöoikeuksia (mukaan lukien tilaustyyppi), hallita laskutusta (jos sellaista on), peruuttaa tilauksia ja/tai poistaa tiimin.

Osion tiivistelmä: On olemassa useita erilaisia käyttäjätyyppejä, jotka perustuvat alustaan ja laitteeseen, joiden kautta käyttäjä avaa tai käyttää Clipchampia.

Tarkemmat tiedot: 

Käyttäjätyypit: Eri tilauksissa on saatavilla erilaisia käyttäjätyyppejä. Käyttäjätyyppejä on muun muassa seuraavanlaisia:

 • Clipchamp Verkkokäyttäjä (Clipchamp WebUser). Clipchampin verkkokäyttäjällä on pääsy Clipchampin verkkovideoeditoriin, joka tarjotaan alustan kautta. Tämä sisältää kaikki verkkopohjaiset käyttäjät (mukaan lukien rajoituksetta ne, jotka käyttävät alustaa verkkosovelluksen kautta). Clipchamp-verkkokäyttäjää voidaan kutsua myös Clipchampin alkuperäiskäyttäjäksi (Native User).

 • Clipchamp-mobiilikäyttäjä (Clipchamp Mobile User). Clipchamp-mobiilikäyttäjällä on pääsy rajoitettuun palveluvalikoimaan Clipchamp-sovelluksen kautta, mukaan lukien Clipchamp iOS ja Clipchamp Android. 

Käyttäjätyyppisi määrittää Palveluiden käyttöoikeuden tyypin. Sinut voidaan luokitella useampaan kuin yhteen käyttäjätyyppiin.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Osion tiivistelmä: Omistamme Palvelut.  Sinun on käytettävä kaikkia ääni-, audio- ja videoresursseja, jotka olemme antaneet sinulle osana Palveluita ( "sisältö") Sisältölisenssien mukaisesti.  Jotkut Palvelut edellyttävät, että rekisteröit tilin meille.

Tarkemmat tiedot:

 • Oikeutemme Palveluihin: Ellei toisin mainita, me tai lisenssinantajamme omistavat kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut (mukaan lukien immateriaalioikeudet) Palveluihimme ja kaikkiin ääni- ja videoihin, jotka olemme asettaneet sinun saatavillesi sisältönä. Palvelumme käyttö tai minkä tahansa Sisällön käyttö ja avaaminen ei myönnä tai siirrä sinulle mitään

  Palveluamme tai Sisältöä koskevia oikeuksia, omistusoikeuksia tai etuja.

 • Kielletyt sisällön käyttötavat: Et saa, paitsi näissä ehdoissa nimenomaisesti sallituissa tapauksissa, ilman meidän tai Sisällön omistajan (soveltuvin osin) kirjallista lupaa: (1) kopioida tai käyttää sisältöä kokonaan tai osittain; (2) jäljentää, lähettää uudelleen, jakaa, levittää, myydä, julkaista, lähettää (esimerkiksi radiossa tai televisiossa) tai levittää mitään Sisältöä millekään kolmannelle osapuolelle.

 • Palveluiden käyttöoikeus: Myönnämme seuraavat käyttöoikeudet Palveluiden käyttöön seuraaville käyttäjätyypeille (kutakin kutsutaan nimityksellä “Lisenssi”):

  • Clipchampin verkkokäyttäjän lisenssi: Näiden ehtojen mukaisesti myönnämme Clipchampin verkkokäyttäjille ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää Palveluita alustan kautta. Perustilauksen kuluttaja-asiakkaiden tapauksessa tämä lisenssi on tarkoitettu vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

  • Clipchampin mobiilikäyttäjien lisenssi: Näiden ehtojen mukaisesti myönnämme Clipchampin mobiilikäyttäjille ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää rajoitettua palveluvalikoimaa sovelluksen kautta. Perussopimuksen kuluttaja-asiakkaiden tapauksessa tämä lisenssi on tarkoitettu vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Clipchamp Mobiili voi sisältää Clipchamp iOS:n ja Clipchamp Androidin.

 • Palvelun jakelun suojaamiseksi meidän on määriteltävä tietyt rajoitukset sinulle myöntämillemme lisensseille ja oikeuksille. Et saa: (a) lisensoida, myydä, vuokrata, liisata, siirtää, luovuttaa, jakaa, isännöidä tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palveluita kokonaan tai osittain; (b) muokata, tehdä johdannaisia teoksia, purkaa takaisinmallintaa mitään Palvelun osaa, paitsi jos se on Sisällön osalta sallittua; (c) avata tai käyttää Palveluita samanlaisen tai kilpailevan verkkosivuston, sovelluksen, tuotteen tai palvelun rakentamiseksi; tai (d), ellei tässä asiakirjassa nimenomaisesti toisin mainita, kopioida, toistaa, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää tai välittää mitään Palveluiden osaa missään muodossa tai millään tavalla. Kaikki Palveluihin ja mihin tahansa sisältöön liittyvät tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset on säilytettävä.

 • Kaikki muu käyttö on kiellettyä ilman meidän antamaa kirjallista lupaa. 

 • Lisenssi Sisältöön: Palveluiden kautta saatavilla oleva ja Palveluiden kautta ostettu sisältö on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan Palveluiden kanssa, ja tällaiseen sisältöön sovelletaan sisältöön sovellettavan lisenssin ehtoja.

Osion tiivistelmä: Sinun tulee ladata ja käyttää vain Käyttäjien sisältöä, joka kuuluu sinulle, tai jota sinulla on lupa käyttää.  Käyttäjien sisältö, lukuun ottamatta kommentteja Palveluissa, on ja pysyy sinun omaisuutenasi.  Kaikista kommenteista tai palautteista, jotka annat Clipchampille, tulee omaisuuttamme.

Tarkemmat tiedot:

 • Kommentit: Kaikista kommenteista, palautteista, ideoista tai ehdotuksista (“Kommentit”), joita toimitat meille Palveluiden kautta tai muuten, tulee meidän omaisuuttamme. Hyväksyt, että meillä on oikeus käyttää kommenttejasi mihin tahansa kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen (kuten palvelujen parantamiseen, palvelujen mainostamiseen ja uusien palvelujen luomiseen) ilman korvausta tai velvollisuutta sinua tai muuta henkilöä kohtaan, joka on lähettänyt kommenttisi. Jos annat meille kommentteja, hyväksyt olevasi vastuussa ja että sinulla on valtuudet antaa meille tällaisten kommenttien sisältö, mukaan lukien niiden laillisuuden, omaperäisyyden ja niitä koskevien tekijänoikeuksien suhteen.

 • Käyttäjien sisältö: Kommentteja lukuun ottamatta kaikki tiedot tai sisältö, jotka annat meille tai julkaiset, lataat tai lähetät Palveluidemme kautta (“Käyttäjien sisältö”), pysyvät sinun omaisuutesi. Tarjoamalla meille Käyttäjäsisältöä tai tarjoamalla mitä tahansa Käyttäjien sisältöä saataville Palveluissa tai niiden kautta, myönnät meille maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, pysyvän, ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan ja rojaltivapaan lisenssin käyttää, katsella, jäljentää, luoda johdannaisteoksia, kopioida, säilyttää, lähettää, siirtää, muotoilla uudelleen, näyttää, jakaa ja muokata tällaista Käyttäjien sisältöä. Vakuutat ja takaat, että: (1) olet joko kaiken käyttäjien sisällön ainoa ja yksinomainen omistaja tai sinulla on kaikki asiaankuuluvalta kolmannelta osapuolelta saadut oikeudet, lisenssit, suostumukset, luopumiset ja vapautukset, jotka ovat tarpeen oikeuksien myöntämiseksi meille tällaiseen käyttäjien sisältöön näiden ehtojen mukaisesti; ja (2) käyttäjän sisällön käyttö, transkoodaus (muuntaminen), lähettäminen, lataaminen, julkaiseminen, julkaiseminen (esimerkiksi verkkopalvelussa), muokkaaminen tai lähettäminen (yllä olevan lisenssin sallimalla tavalla) ei loukkaa, käytä väärin tai riko kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai julkisuutta tai yksityisyyttä koskevia oikeuksia tai johda minkään sovellettavan lain tai määräyksen rikkomiseen. Emme tue tai hyväksy emmekä ota mitään vastuuta mistään Käyttäjäsisällöstä. Voimme milloin tahansa oman harkintamme mukaan poistaa minkä tahansa Käyttäjäsisällön oman harkintamme mukaan antamatta sinulle ennakkoilmoitusta.

 • Laiton sisältö: Et saa käyttää Palveluita laitonta sisältöä sisältävän Käyttäjäsisällön käsittelemiseen. Laiton sisältö on mitä tahansa sisältöä, joka rikkoo meihin, palveluihin tai sinuun sovellettavia lakeja. Jos saamme tietoomme Palveluiden käytöstä laittomiin tarkoituksiin, voimme ilmoittaa asiasta ja tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien lainvalvontaviranomaisten kanssa varmistaaksemme, että kaikki tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet toteutetaan.

TIETOSUOJA

Osion tiivistelmä: Jos olet kuluttaja-asiakas, selitämme Tietosuojakäytännössämme, kuinka Clipchamp käsittelee henkilötietojasi. Sinun tulee tutustua Tietosuojakäytäntöömme saadaksesi tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.

KAUPALLISEN ASIAKKAAN LOPPUKÄYTTÄJÄ

Osion tiivistelmä: Kaupalliset asiakkaat ovat vastuussa heidän kaupallisen asiakkaan loppukäyttäjänsä harjoittamasta Palveluiden käytöstä.

Tarkemmat tiedot:

 • Kaupalliset asiakkaat (kukin erikseen "yhteisö") ovat vastuussa siitä, että he noudattavat sovellettavia tietosuojalakeja, ja tätä asiaa koskien tarkemmin esitettynä:

  • Yhteisöä voidaan vaatia antamaan asianmukainen "tietosuojailmoitus" Yhteisöön sovellettavan tietosuojalain mukaisesti, ja

  • Ottaen huomioon Yhteisön "tietosuojailmoituksen", Yhteisön tulee käyttää tai luovuttaa henkilötietoja vain yhteisöön sovellettavan tietosuojalain mukaisella tavalla, ja

  • Yhteisöön sovellettavan tietosuojalain mukaisesti Yhteisöä voidaan vaatia pyytämään ja saamaan asianmukainen suostumus tiettyjen henkilötietojen keräämistä, käyttöä tai luovuttamista varten, ja

  • Kun Yhteisö kerää ja käsittelee lapsen henkilötietoja, Yhteisön vastuulla on ilmoittaa asiasta ja hankkia riittävä suostumus vanhemmilta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa emme ole vastuussa Käyttäjäsisällön luvattomasta käytöstä, avaamisesta, paljastamisesta tai katoamisesta tai mistään Yhteisön vahingossa lataamista tai julkaisemista henkilötiedoista, joka johtuu Yhteisön alustalle pääsystä tai alustan käytöstä tai Palveluista ja/tai siitä, että Yhteisö ei ole käyttänyt tai on päättänyt ottaa pois käytöstä, ja päätös poistaa käytöstä Palveluiden tai työkalujen yksityisyyttä ja tietosuojaa parantavia toimintoja tapahtuu täysin Yhteisön omalla vastuulla ja Yhteisö on vastaa kaikista korvausvastuista siihen liittyen.

Kaupalliset asiakkaat ovat vastuussa heidän kaupallisen asiakkaan loppukäyttäjiensä Palveluiden käytöstä, ja he ovat vastuussa siitä, että heidän kaupallisen asiakkaan loppukäyttäjänsä noudattavat näitä ehtoja ja kaikkia käytännesääntöjä tai muita Palveluissa esitettyjä ehtoja.

PALKKIOT 

Osion tiivistelmä: Jos valitset maksullisen tilauksen, sinun on maksettava siitä. Voit muuttaa tilaustasi ylemmän tai alemman tason tilaukseksi. Jos maksumme (hintamme) muuttuvat, ilmoitamme sinulle 30 päivää etukäteen. Sinulla on oikeus lopettaa Palvelun käyttö, jos et hyväksy maksun muutosta. Jos et maksa tilauksestasi tai jos rikot näitä ehtoja, voimme jäädyttää tilisi tarjottuamme sinulle kohtuullisen mahdollisuuden maksaa maksut tai korjata rikkomuksen, paitsi jos kyseessä on Liitteen 3 Käytännesääntöjen rikkomus. Lain sallimassa enimmäismäärässä, ja ellei näissä ehdoissa toisin mainita, tilausmaksuja ei palauteta. 

Tarkemmat tiedot: 

 • Tilauksen maksut: Saadaksesi suunnitelmassasi määritellyt palvelut, sinun on maksettava meille maksut, jotka on määritetty alustalla valitsemaasi tilaukseen liittyen (Tilausmaksu), jos sellaisia on. Jos olet valinnut vuositilauksen, sinun on maksettava tilausmaksu ennen seuraavaa vuotta luottokortilta tai pankkitililtä käyttämällä alustalla määritettyjä maksujärjestelmiä (Vuosittainen maksupäivä).  Jos olet valinnut kuukausisopimuksen, sinun on maksettava tilausmaksu ennen seuraavaa kuukautta luottokortilta tai pankkitililtä (Kuukausittainen maksupäivä).

 • Hyvityskäytäntö: Jos lainkäyttöalue, jolla asiakas sijaitsee, vaatii niin, Asiakkaalla on oikeus peruutusaikaan (”Harkinta-aika”), joka kestää neljätoista (14) päivää hankintapäivästä, ja peruutuksen voi tehdä myös ilman perustetta. Jos Palvelut toimitetaan osittain peruutushetkellä, asiakas saa jyvitetyn hyvityksen. Asiakas hyväksyy, että harkinta-aika päättyy, kun Palvelut on toimitettu asiakkaalle kokonaisuudessaan, minkä jälkeen asiakkaan hankintaa voi enää hyvittää. Kun asiakas hankkii Microsoftilta digitaalista sisältöä, hänellä ei ole oikeutta peruuttaa sen jälkeen, kun hän aloittaa lataamisen. Jollei sovellettava laki toisin määrää tai jollei tietyssä Palvelutarjouksessa toisin mainita, kaikki ostot katsotaan lopullisiksi ja mitään maksuja ei palauteta. Jos asiakas uskoo, että olemme tehneet virheellisen veloituksen, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä meihin, ja tutkimme veloituksen. Jos Microsoft toimittaa hyvityksen tai palautuksen, Microsoftilla ei ole velvollisuutta toimittaa vastaavaa hyvitystä tulevaisuudessa. Tämä hyvityskäytäntö ei vaikuta lain suomiin oikeuksiin. Lisää hyvitystä koskevaa tietoa on saatavilla osoitteessa (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).

 • Tilauksen muuttaminen alemmalle ja ylemmälle tasolle: Voit muuttaa tilaustasi ylemmän tai alemman tason tilaukseksi sähköpostitse tai alustan kautta.

 • Vuositilauksen muuttaminen alemmalle tai ylemmälle tasolle: Vuosittaiset tilaukset: (1) sinulta laskutetaan kaikki tilauksen muuttamisen lisämaksut määräsuhteessa seuraavaan vuositaiseen maksupäivääsi jäljellä olevaan aikaan (sinulta veloitetaan vain tilausvuotesi jäljellä olevista päivistä), ja tilauksen muutos tulee voimaan. Sinun on tämän jälkeen maksettava meille uudet tilausmaksut jokaisena vuosittaisena maksupäivänä sen jälkeen; ja (2) mikä tahansa tilauksen tason alentaminen astuu voimaan seuraavana vuosittaisena maksupäivänäsi, ja sinun on tämän jälkeen maksettava meille uudet tilausmaksut jokaisena vuosittaisena maksupäivänä sen jälkeen.

 • Kuukausittaisen tilauksen muuttaminen alemmalle tai ylemmälle tasolle: Kuukausittaiset tilaukset: (1) sinulta laskutetaan kaikki tilauksen muuttamisen lisämaksut määräsuhteessa seuraavaan kuukausittaiseen maksupäivääsi jäljellä olevaan aikaan (sinulta veloitetaan vain tilauskuukautesi jäljellä olevista päivistä), ja tilauksen muutos tulee voimaan. Sinun on tämän jälkeen maksettava meille uudet tilausmaksut jokaisena kuukausittaisena maksupäivänä sen jälkeen; ja (2) mikä tahansa tilauksen tason alentaminen astuu voimaan seuraavana kuukausittaisena maksupäivänäsi, ja sinun on tämän jälkeen maksettava meille uudet tilausmaksut jokaisena kuukausittaisena maksupäivänä sen jälkeen.

 • Kokeilujaksot: Suunnitelmasi voi alkaa kokeilujaksolla. Tilauksesi kokeilujakso kestää Palveluissa määritellyn ajan. Määritämme minkä tahansa kokeilujakson ehdot, mukaan lukien kelpoisuuden kokeilujaksoon oman harkintamme mukaan, ja voimme rajoittaa kelpoisuutta (oikeutta saada kokeilujakso) kokeilujakson väärinkäytön estämiseksi. Varaamme oikeuden peruuttaa kokeilujakson ja jäädyttää tilisi milloin tahansa, jos päätämme, että sinulla ei ole kelpoisuutta kokeilujaksoon. Jos et peruuta tilausta kokeilujakson aikana, veloitamme sinulta automaattisesti valitsemasi tilauksen maksut valitsemallasi maksutavalla kokeilujakson päättymispäivänä (Maksupäivä). Jos et maksa tilausmaksua maksupäivänä, pääsysi tilauksen etuihin päättyy kokeilujakson loppuessa. 

 • Verot: Ellei toisin mainita, tilinomistajien tilausmaksu sisältää GST:n. Olet vastuussa kaikista muista oman maasi veroviranomaisten määräämistä veroista ja maksuista ja olet vastuussa niiden maksamisesta. Meillä ei ole vastuuta niitä kohtaan sinun puolestasi. 

 • Valuutta: Paikalliset ja kansainväliset maksupalveluntarjoajat käsittelevät kaikki tapahtumat Yhdysvaltain dollareissa, paitsi jos olet Australiassa, jolloin tapahtumat käsitellään Australian dollareissa. Hyväksyt, että rahoituslaitoksesi saattaa periä kansainvälisten maksujen käsittelymaksuja. Emme ole vastuussa sinulle mistään kansainvälisistä maksujen käsittelymaksuista.

 • Muutokset maksuihin: Jos Palvelulle on tarjouksen perusteella määritelty tietty kestoaika ja hinta, kyseinen hinta on voimassa kyseisen ajanjakson ajan. Asiakkaan on hyväksyttävä uudet tarjoukset ja hinnat, jotta Palvelujen käyttöä voi jatkaa. Jos Palvelusi tilaus on asetettu säännöllisin väliajoin uusiutuvaksi ja maksettavaksi (esimerkiksi kuukausittain), ilman tiettyä lopullista kestoa, eikä tilauksesi ole kokeilutarjous, voimme muuttaa tilauksen maksuja ajoittain, esimerkiksi jos lisäämme uusia tai parannettuja palveluominaisuuksia, siinä määrin kuin Palveluiden tarjoamisen kustannukset ovat nousseet tai vastauksena markkinoiden muutoksiin (esimerkiksi työvoimakustannuksista, valuuttakurssien vaihteluista sekä verojen/määräysten, inflaation, lisenssimaksujen sekä infrastruktuuri- ja hallintokulujen muutoksista johtuen). Ilmoitamme sinulle vähintään 14 päivää ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa, ellei sovellettava laki edellytä, että ilmoitus tehdään aikaisemmin. Uudet tilausmaksut koskevat seuraavaa ilmoituksesta 14 päivän jälkeen erääntyvää maksuasi. Jos et hyväksy hinnanmuutosta, sinun on peruutettava tilauksesi ja lopetettava Palveluiden käyttö ennen kuin hinnanmuutos tulee voimaan yllä olevan hyvityskäytäntömme mukaisesti. Kun ilmoitamme sinulle hinnanmuutoksesta, jos sovellettava laki niin vaatii, ilmoitamme sinulle myös hinnankorotuksen syistä ja laajuudesta sekä siitä, että uusi hinta tulee voimaan, jos et peruuta Palveluiden tilausta, ja muistutamme sinua myös siitä, kuinka voit peruuttaa Palveluiden tilauksen.

 • Jos et maksa maksua ajoissa: Jos jotakin maksua ei suoriteta näiden Ehtojen mukaisesti, voimme (harkintamme mukaan) kohtuullisesti ajoitetulla sinulle lähettämällämme ilmoituksella keskeyttää palveluiden tarjoamisen sinulle. 

Toistuvat maksut. Kun asiakas hankkii Palvelut tilauksena (esimerkiksi kuukausittaisena), asiakas hyväksyy sen, että hän valtuuttaa toistuvan maksun ja että maksut suoritetaan asiakkaan valitsemalla tavalla asiakkaan sopimin toistuvin välein, kunnes asiakas tai me irtisanomme Palvelun tilauksen. Sinun on peruutettava Palveluidesi tilaus ennen seuraavaa laskutuspäivää, jotta sinua ei enää veloiteta palveluiden tilauksen jatkamisesta. Me lähetämme asiakkaalle myös ohjeet siitä, kuinka tämä voi perua Palvelujen tilauksen. Hyväksymällä toistuvat maksut valtuutat Clipchampin tallentamaan maksuvälineesi ja käsittelemään tällaisia maksuja.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMITTAMAT PALVELUT

Osion tiivistelmä: Palvelut käyttävät ulkopuolisia palveluntarjoajia tarjoamaan tiettyjä palveluita Clipchampin puolesta. Sinulla on myös mahdollisuuksia käyttää Palveluiden kautta kolmansien osapuolienpalveluita, jotka saattavat olla kyseistenkolmansien osapuolten käyttöehtojen jatietosuojakäytäntöjen alaisia.  Sivustomme voi sisältää myös linkkejä muille verkkosivustoille, joiden käytäntöihin emme voi vaikuttaa.

Tarkemmat tiedot: 

 • Videon laatu: Palvelut tukevat rajoitettua määrää videokoodekkeja syötteinä (prosessiin laitettavin materiaaleina) ja ulostuloina (työn tuloksina) transkoodauksessa (muunnoksissa). Työskentelemme kovasti uusien videokoodekkien käyttöönottamiseksi, mutta Palvelut tarjotaan sellaisenaan ja rajoittuvat nykyiseen tarjonnan laajuuteen. Tuloksen laatu voi vaihdella ja se voi riippua alkuperäisestä lähdevideosta.

 • Kolmannen osapuolen syötteet: Hyväksyt, että: (1) Palvelut voivat sisältää kolmansia osapuolia, jotka ovat yhteydessä Palveluihin tai toimivat yhdessä niiden kanssa (“Kolmannen osapuolen syötteet"); ja (2) Palveluiden tarjoaminen voi olla riippuvainen sellaisista kolmannen osapuolen syötteistä tai vaikuttaa niihin (esimerkiksi alustamme voi käyttää kolmannen osapuolen teknologiaa tai nojautua toiminnassaan siihen).

 • Integroidut kolmannet osapuolet: Palvelut voivat myös tarjota valinnaisia integraatiomahdollisuuksia kolmansien osapuolten kanssa (“Integroidut kolmannet osapuolet"). Siinä määrin kuin sinä päätät liittää Palvelut integroituihin kolmansiin osapuoliin tai käyttää niitä yhdessä, olet vastuussa: (1) integroituun kolmanteen osapuoleen liittyvien lisenssien ostamisesta; (2) integroituun kolmanteen osapuoleen ja sen lisensseihin liittyvistä vaatimuksista; ja (2) integroituun kolmanteen osapuoleen liittyvistä lisenssivelvoitteista. Ymmärrät ja hyväksyt, että Integroidun kolmannen osapuolen palvelun liittämisestä palveluihin tai palveluiden kanssa toimimisesta saatava hyöty riippuu näiden ehtojen noudattamisesta. 

 • Hyperlinkit: Palvelut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille verkkosivustoille, kuten Facebook, Instagram ja Twitter. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, emme hallitse, tue tai hyväksy emmekä ole vastuussa kyseisten verkkosivustojen sisällöstä tai kyseisten verkkosivustojen tietosuojakäytännöistä. Sinun tulee tutkia itse, ovatko nämä verkkosivustot mielestäsi sopivia.  

 • Vain yleistä tietoa: Sisältö ei ole kattavaa, ja se on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi. Vaikka pyrimmekin kohtuullisin keinoin varmistamaan Sisällön tarkkuuden ja täydellisyyden, lain sallimissa rajoissa, emme anna siihen liittyen mitään vakuutuksia tai takuita. Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme kuitenkaan sitoudu pitämään tai yritä pitää alustaamme ajan tasalla, emmekä ole vastuussa, jos jokin sisältö on epätarkkaa tai vanhentunutta.

KULUTTAJATAKUUT

Osion tiivistelmä: Nämä ehdot eivät muuta kuluttajan oikeuksia, joita sinulla saattaa olla sovellettavan lain mukaan.

Tarkemmat tiedot: Tietyt lait, kuten Australian kuluttajalain (Australian Consumer Law, ACL) vuoden 2010 kilpailu- ja kuluttajalaki (Competition and Consumer Act) (Cth) ja muut vastaavat kuluttajansuojalait ja -määräykset voivat soveltuvin osin antaa sinulle oikeuksia, takuita ja oikeussuojakeinoja, jotka liittyvät Palveluidemme tarjoamiseen, ja joita ei voi sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa ("Lakisääteiset oikeudet").

Mikään näiden ehtojen osa ei sulje pois lakisääteisiä oikeuksiasi kuluttajana. 

VASTUUNRAJOITUS JA VASTUIDEN POISSULKEMINEN

Osion tiivistelmä: Clipchamp ei ole vastuussa siitä, miten sinä tai joku toinen henkilö käyttää Palveluitamme; tai palveluista, joita tarjoavat palvelut, jotka voidaan integroida Palveluihimme, mutta jotka tarjoavat palvelujaan suoraan sinulle; tai siitä, että Palvelut eivät ole käytettävissä.

Tarkemmat tiedot: Huolimatta mistään päinvastaisesta ehdosta tai esityksestä, lakisääteisten oikeuksiesi tai sovellettavan lain sallimissa rajoissa emme ole vastuussa, ja sinä luovut ja vapautat meidät mistään vastuista, jotka johtuvat tai myötävaikuttavat seuraaviin seikkoihin, jotka liittyvät tai johtuvat: (1) teoistasi tai laiminlyönneistäsi; (2) mistä tahansa Palveluiden käytöstä tai soveltamisesta, joka ei ole näiden ehtojen mukaista; (3) mistä tahansa töistä, teoksista, palveluista, tavaroista, materiaaleista tai esineistä, jotka eivät ole osa Palveluita tai joita emme ole toimittaneet, mukaan lukien mikä tahansa kolmannen osapuolen tarjoama Sisältö, kolmannen osapuolen syötteet, integroidut kolmannet osapuolet, kommentit ja käyttäjäsisältö; (4) Palveluihin liittyvästä puutteesta, virheestä tai toiminnallisuuden tai sopivuuden puutteesta (tai odotetun tuloksen tai hyödyn puuttumisesta tai heikkenemisestä); (5) siitä, että Palvelut eivät ole käytettävissä tai viivästyksestä palveluiden tarjoamisessa sinulle mistä tahansa syystä; (6) mistään tapahtumasta, joka ei ole kohtuullisesti hallitavissamme, mukaan lukien myrsky, tulva, tulipalo, maanjäristys, epidemia, pandemia, COVID-19 ja hallituksen määräämät rajoitukset ja määräykset, olivatpa ne tiedossa tai tuntemattomia näiden ehtojen solmimishetkellä (Force Majeure - tapahtuma eli ylivoimainen este); tai (7) vuorovaikutuksestasi muiden käyttäjien kanssa.

Palveluiden saatavuus: Palvelut tai niiden kautta tarjotut materiaalit tai tuotteet eivät välttämättä ole saatavilla ajoittain ja niiden saatavuus voi vaihdella alueesi tai laitteesi mukaan. Me pyrimme pitämään Palvelut käynnissä. Kaikissa online-palveluissa ilmenee kuitenkin keskeytyksiä ja katkoksia aika ajoin. Lakisääteisten oikeutesi tai sovellettavan lain sallimissa rajoissa Clipchamp ei ole vastuussa mistään häiriöistä tai menetyksistä, joita saatat kärsiä tällaisen keskeytyksen tai katkoksen seurauksena. Katkoksen tapauksessa et ehkä pysty saamaan (takaisin) kaikkia tallentamiasi tietoja. Suosittelemme, että teet varmuuskopion Palveluihin tallennetusta Sisällöstä säännöllisesti.

LUKUUN OTTAMATTA NÄISSÄ EHDOISSA NIMENOMAISESTI MAINITTUJA TAPAUKSIA, CLIPCHAMP JA TYTÄRYHTIÖMME (YHDESSÄ "CLIPCHAMP-OSAPUOLET") EIVÄT ANNA NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ TAKUITA TAI EHTOJA KOSKIEN PALVELUIDEN KÄYTTÖÄSI. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ KÄYTTÄJÄN LAKISÄÄTEISTEN OIKEUKSIEN MUKAISESTI, HÄN KÄYTTÄÄ PALVELUJA OMALLA VASTUULLAAN JA ETTÄ MICROSOFT TOIMITTAA PALVELUT SELLAISINAAN, KAIKKINE VIRHEINEEN JA SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT RISKIT OVAT TÄYSIN VASTUULLASI. CLIPCHAMP-OSAPUOLET EIVÄT TAKAA PALVELUIDEN TÄSMÄLLISYYTTÄ TAI OIKEA-AIKAISUUTTA. MIKÄLI KÄYTTÄJÄN ASUINPAIKAN PAIKALLISEN LAIN SÄÄDÖKSISTÄ TAI LAKISÄÄTEISISTÄ OIKEUKSISTASI EI MUUTA JOHDU, MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI MAHDOLLISET OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, MOITTEETTOMASTA LAADUSTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TYÖNTEKIJÖIDEN AMMATTITAIDOSTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ TIETOKONE- JA TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT EIVÄT OLE VIRHEETTÖMIÄ JA ETTÄ SATUNNAISIA KÄYTTÖKATKOKSIA ILMENEE. EMME TAKAA, ETTÄ PALVELUITA TOIMITETAAN KESKEYTYKSETTÄ TAI OIKEA-AIKAISESTI, TAI ETTÄ NE OVAT TURVALLISIA TAI VIRHEETTÖMIÄ TAI ETTÄ SISÄLLÖN KATOAMISTA EI TAPAHDU, EMMEKÄ TAKAA YHTEYTTÄ TIETOKONEVERKKOIHIN TAI SIIRTÄMISTÄ (SIIRTÄMISEN TOIMIVUUTTA) NIISTÄ.

Tarkemmat tiedot: Riippumatta mistä tahansa päinvastaisesta esityksestä tai ehdosta, lakisääteisten oikeutesi mukaisesti ja lain sallimassa enimmäismäärässä, jos sinulla on perusteita vahingonkorvauksen perimiselle, joko lain, sopimuksen, oikeudenmukaisuuden, vahingonkorvausoikeuden (mukaan lukien huolimattomuuden), vahingonkorvauksen, vakuutuksen, korvausvastuun tai muun perusteella, sinun ainoa oikeussuojakeinosi on periä Clipchampin osapuolilta alla määritelty enimmäiskorvausvastuun mukainen korvaussumma näistä ehdoista johtuvista tai niihin liittyvistä suorista vahingoista, ja tämä enimmäiskorvausvastuu rajoittuu (A) siihen, että toimitamme sinulle Palveluamme tai, oman harkintamme mukaan siihen, että maksamme sinulle takaisin sen tilausmaksujen summan, jonka olet maksanut meille korvausvastuuseen liittyvien asiaankuuluvien Palvelujen toimittamisesta, tai (B) jos et ole maksanut tilausmaksuja, 100 dollariin. Emme ole vastuussa sinulle epäsuorista, välillisistä tai erityisistä menetyksistä, (liike)voittojen menetyksistä (mukaan lukien odotetut (liike)voitot), edun tai hyödyn menetyksestä (mukaan lukien odotettu etu tai hyöty), tulojen menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä, liikearvon menetyksestä, mahdollisuuden menetyksestä, säästöjen menetyksestä (mukaan lukien odotetut säästöt), maineen menetyksestä, käytön, käyttöajan tai -mahdollisuuksien menetyksestä ja/tai tietojen katoamisesta, menettämisestä tai vioittumisesta. 

"Vastuu" tai ”korvausvastuu” tarkoittaa mitä tahansa kulua, kustannusta, vastuuta, korvausvastuuta, menetystä, vahinkoa, vaatimusta, ilmoitusta, oikeutta, tutkintaa, vaatimusta, menettelyä tai tuomiota (esimerkiksi lain, sopimuksen, oikeudenmukaisuuden, vahingonkorvausoikeuden (mukaan lukien huolimattomuus), vahingonkorvausperiaatteiden tai muiden seikkojen, ehtojen tai periaatteiden mukaisesti), riippumatta siitä, mistä ne aiheutuvat, olipa se välitöntä tai epäsuoraa ja/tai nykyhetkellä tapahtuvaa, varmistamatonta tai epävarmaa, tulevaa tai mahdollisesti tapahtuvaa, tai olipa siinä mukana kolmas osapuoli, osapuoli tai muita, tai olipa tapaus muuten erilainen.

KORVAUKSET

Osion tiivistelmä: Sinä korvaat meille korvausvastuut ja muut vastuut, jotka aiheutuvat siitä, että rikot immateriaalioikeuksia tai yksityisyyttä koskevia oikeuksia, sovellettavia lakeja, sekä kaikki meitä vastaan esitetyt vaatimukset, jotka liittyvät Käyttäjäsisältöösi sekä sinun harjoittamaasi Palveluiden käyttöön, avaamiseen ja niihin pääsemiseen.

Tarkemmat tiedot: Vahingonkorvaus: Lain sallimissa rajoissa korvaat meille ja suojaat meitä kaikilta meille aiheutuneilta ja aiheutuvilta vastuilta, jotka johtuvat: (1) mistä tahansa sinun tekemästäsi kolmannen osapuolen oikeuksien (mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyysoikeudet) rikkomisesta; (2) tekemästäsi minkä tahansa sovellettavan lain rikkomisesta; tai (3) mistä tahansa kolmannen osapuolen meitä vastaan esittämästä vaatimuksesta, joka liittyy Käyttäjäsisältöösi tai Palveluiden käyttöösi tai niihin pääsyysi. Tämä korvausvelvollisuus on jatkuva velvoite, joka on riippumaton muista näiden ehtojen mukaisista velvoitteista, ja jatkuu näiden ehtojen päättymisen jälkeen. Meidän ei tarvitse ottaa tai joutua mihinkään vastuuseen tai korvausvastuuseen ennen näiden ehtojen mukaisen korvaamisoikeuden täytäntöönpanoa. 

Tämä lauseke pysyy voimassa näiden ehtojen voimassaolon purkamisen tai päättymisen jälkeen.

IRTISANOMINEN

Osion tiivistelmä: Jos olet tiimin jäsen, voit poistua tiimistä milloin tahansa verkkotilisi linkin kautta. Voit deaktivoida tai poistaa tilisi milloin tahansa noudattamalla tietosuojakäytännössämme kuvattua prosessia tai ottamalla meihin yhteyttä.  Jos päätät poistaa tilisi, varmista, että olet tallentanut käyttäjäsisältösi ja videosi laitteellesi, sillä meidän ei tarvitse säilyttää kopiota käyttäjäsisällöstäsi.  Voimme jäädyttää tai poistaa tilisi, jos et käytä palveluita näiden ehtojen mukaisesti.

Tarkemmat tiedot: 

 • Tiimin jäsenen poistuminen: Tiimin jäsenenä voit poistua tiimistä milloin tahansa alustan "Poistu" (Leave) -ominaisuuden (tai vastaavan) kautta tai ottamalla meihin yhteyttä täältä

 • Tilin omistajan tilin lopettaminen: Prosessi tilisi deaktivoimiseksi ja poistamiseksi on selostettu Tietosuojakäytännössämme. Voit lopettaa tilisi ja irtisanoa nämä ehdot milloin tahansa alustamme "Peruuta tili" (Cancel Account) -ominaisuuden (tai vastaavan) kautta tai ottamalla meihin yhteyttä tästä. Kun olet peruuttanut tilisi, nämä ehdot ja tilisi lakkaavat olemasta voimassa seuraavana vuosittaisena maksupäivänäsi tai kuukausittaisena maksupäivänäsi (soveltuvin osin), ellet ole kokeilujaksolla, jolloin näiden ehtojen ja tilisi voimassaolo päättyvät kokeilujakson lopussa. Lain sallimissa rajoissa, hyvityksiä ei suoriteta irtisanomisen yhteydessä tämän kohdan mukaisesti. 

 • Irtisanominen tilin omistajan toimesta rikkomuksen vuoksi: Voit lopettaa tilisi ja irtisanoutua näistä ehdoista välittömästi, jos rikomme olennaisesti näitä ehtoja ja ilmoitat meille tästä olennaisesta rikkomuksesta, ja 10 päivän kuluessa tällaisen ilmoituksen vastaanottamisesta emme ole korjanneet kyseistä olennaista rikkomusta. Jos lopetat sopimuksen tämän lausekkeen mukaisesti, myös tilisi lopetetaan ja hyvitämme sinulle määräsuhteessa kaikki Palvelujen käyttämättömästä osasta etukäteen maksamasi tilausmaksut.

 • Irtisanominen meidän toimesta ilman erityistä syytä: Voimme myös lopettaa käyttäjätunnuksesi pätevyyden, ja tilisi ja irtisanoutua näistä ehdoista ilman syytä ilmoittamalla sinulle asiasta 14 päivää etukäteen. Jos teemme niin, hyvitämme sinulle määräsuhteessa hyvityksen kaikista Palveluiden käyttämättömästä osasta etukäteen maksamistasi tilausmaksuista. 

 • c. Irtisanominen meidän toimestamme sopimusrikkomuksen vuoksi: Voimme estää kirjautumisesi tai poistaa käyttäjänimesi tai tilisi väliaikaisesti tai lopullisesti ja irtisanoutua näistä ehdoista välittömästi ilmoittamalla asiasta, jos: (1) rikot olennaisesti näitä ehtoja (mukaan lukien tilausmaksujen maksamatta jättäminen), sovellettavia lakeja ja määräyksiä tai kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet ja yksityisyyttä sekä tietosuojaa koskevat oikeudet); (2) rikot näitä ehtoja etkä korjaa rikkomusta 10 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut meiltä ilmoituksen tällaisesta rikkomuksesta; tai (3) et pysty tilinomistajana maksamaan velkojasi niiden erääntyessä. Lain sallimissa rajoissa, emme suorita hyvityksiä suoriteta irtisanomisen yhteydessä tämän kohdan mukaisesti.

 • Lopettamisen ja irtisanomisen jälkeen: Näiden ehtojen voimassaolon päättyessä tai niistä irtisanouduttaessa: (1) lopetamme Palvelujen tarjoamisen sinulle ja sinun on välittömästi lopetettava Palvelujen käyttö, mukaan lukien alustan ja sisällön käyttö; ja (2) sinulla ei ole oikeutta saada kopiota mistään Käyttäjäsisällöstä, eikä meillä ole velvollisuutta säilyttää Käyttäjäsisältöäsi.

Senkin jälkeen, kun näiden Ehtojen mukaiset oikeutesi eivät ole enää voimassa, kaikki näiden Ehtojen säännökset, joiden pitäisi luonteensa vuoksi olla voimassa, pysyvät voimassa, mukaan lukien rajoituksetta omistussäännökset, takuun vastuuvapauslausekkeet, vastuunrajoitukset, korvauksia koskevat säännökset, vapauttamista koskevat säännökset sekä sitovista välimiesmenettelyitä koskevat säännökset ja ryhmäkanteista luopumista koskevat säännökset.

ILMOITUKSET

Osion tiivistelmä: Clipchamp kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia ja pyytää käyttäjiä tekemään samoin.

Tarkemmat tiedot: Rikkomuksesta ilmoittaminen.  Jos asiakas haluaa lähettää ilmoituksen immateriaalioikeusrikkomuksesta, tekijänoikeusrikkomukset mukaan lukien, hänen tulee noudattaa rikkomusilmoitusmenettelyämme.. VAIN TÄHÄN MENETTELYYN LIITTYVIIN YHTEYDENOTTOIHIN VASTATAAN.

Clipchamp vastaa tekijänoikeusrikkomusten ilmoituksiin Yhdysvaltain lain kohdan Title 17, United States Code, Section 512 määrittämien menettelyiden mukaisesti. Jos olosuhteet sitä edellyttävät, me voimme myös poistaa käytöstä tai lopettaa Palvelun sellaisten käyttäjien tilit, jotka ovat toistuvasti rikkoneet näitä oikeuksia.

Tekijänoikeuksia koskeva ilmoitus. Palveluiden tekijänoikeudet ovat © 2021 Microsoft Corporation ja/tai sen tytäryhtiöt, kumppanuusyhtiöt tai toimittajat, eli Palvelut ovat Microsoft Corporationin ja/tai sen tytäryhtiöiden, kumppanuusyhtiöiden tai toimittajien tekijänoikeuksien alaisia © 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.

KIISTAT - SITOVA VÄLIMIESMENETTELY JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN

Osion tiivistelmä: Jos välillämme on kiista tai erimielisyys, haluamme tavata sinut ja yrittää ratkaista sen. Jos emme pysty ratkaisemaan kiistaa epävirallisesti, ellei sovellettava laki sitä rajoita, sinä ja me suostumme sitovaan yksilölliseen välimiesmenettelyyn ja olemaan haastamatta oikeuteen tuomarin tai valamiehistön kanssa käytävään oikeudenkäyntiin.

AUSTRALIASSA SIJAITSEVILLE KÄYTTÄJILLE:

Tarkemmat tiedot: Jos näistä ehdoista tai niihin liittyen syntyy erimielisyyksiä tai kiistoja (”Kiista”), kiistan olemassaolosta ilmoittava osapuoli voi antaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen, jossa esitetään kiistan yksityiskohdat ja ehdotetaan ratkaisua. Osapuolten tulee 7 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta tavata vähintään kerran yrittääkseen hyvässä uskossa ratkaista Kiistan tai sopiakseen hyvässä uskossa Kiistan ratkaisemistavasta muulla tavalla.  Kaikki tällaiseen tapaamiseen liittyvät seikat ja tiedot, paitsi itse tapaamisen olemassaolo ja tapahtuminen, kuuluvat vain asian käsittelyyn liittyville tahoille, eli ne ovat salaisia ja yksityisiä. Jos osapuolet eivät ratkaise erimielisyyttä tai (jos erimielisyys ei ratkea) sopivat vaihtoehtoisesta menetelmästä riidan ratkaisemiseksi, 21 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, kumpikin osapuoli voi siirtää riidan (kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle) välimiesmenettelyyn, jota hallinnoi Australian Center for International Commercial Arbitration (”ACICA”, eli Australian kansainvälisen kaupallisen välimiesmenettelyn keskus) ja tällainen välimiesmenettely suoritetaan Brisbanessa, Queenslandissa, englannin kielellä ja ACICA:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken ja välimiehen päätös on lopullinen ja sitova.

YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE KÄYTTÄJILLE:

 • Sitova välimiesmenettely ja ryhmäkanteista luopuminen, jos asut Yhdysvalloissa (tai jos olet yritys, yrityksesi päätoimipaikka) Yhdysvalloissa. Toivomme, että välillemme ei tule koskaan kiistaa, mutta jos niin käy, sinä ja me sovimme, että yritämme ratkaista sitä epävirallisesti 60 päivän ajan. Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja me suostumme sitovaan yksilölliseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationin -järjestön (”AAA”) välimiehen edessä Federal Arbitration Act (”FAA”, Liittovaltion välimiesmenettelyä koskeva laki) -lain mukaisesti ja olemaan viemättä asiaa oikeuteen. Sen sijaan puolueeton välimies tekee päätöksen, ja välimiehen päätös on lopullinen lukuun ottamatta FAA:n  mukaista rajoitettua uudelleentarkastelua (limited right of review). Ryhmäkanneoikeudenkäynnit, ryhmäkanteena tehdyt välimiesmenettelyt, yksityishenkilön yksityisen edun perusteella nostamat käsittelyt (private attorney-general) ja muut menettelyt, joissa joku toimii edustajana, eivät ole sallittuja. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa.

  • Tässä osiossa "me" tarkoittaa Clipchampia ja sen konserniyhtiöitä, kumppanuusyhtiöitä sekä kumppaneita mukaan lukien Microsoft.

  • Katetut riidat – kaikki paitsi immateriaalioikeudet. Termi "riitatilanne" käsitetään mahdollisimman laajassa merkityksessä. Se sisältää oikeusvaatimuksen tai erimielisyyden asiakkaan ja meidän välillä liittyen palveluihin, niihin liittyvään ohjelmistoon, palveluiden tai ohjelmiston hintaan, asiakkaan tiliin, mainontaan, markkinointiin, viestintään, asiakkaan ostotapahtumaan, laskutukseen tai näihin ehtoihin millä tahansa lakikäytännöllä, olipa kyse sopimusrikkomuksesta, takuusta, oikeudenloukkauksesta, laista tai säädöksestä, pois lukien riidat, jotka liittyvät asiakkaan, asiakkaan käyttöoikeuksien myöntäjien, meidän tai käyttöoikeuden myöntäjiemme immateriaalioikeuksiin.

  • Asiakkaan tulee ensin postittaa riitailmoitus. Jos asiakkaalla riita-asia, eikä asiakaspalvelijamme voi ratkaista sitä, asiakkaan tulee lähettää Riitailmoitus postitse osoitteeseen Microsoft Corporation, ATTN: CELA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. Ilmoituksen tulee sisältää asiakkaan nimi, osoite, yhteystiedot, ongelman kuvaus ja vaatimukset. Lomake on saatavissa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Microsoft tekee saman, jos sillä on riitatilanne asiakkaan kanssa. 60 päivän jälkeen asiakas tai Microsoft voi aloittaa välimiesmenettelyn, jos riitaa ei ole ratkaistu.

  • Small claims court -vaihtoehto. Sen sijaan, että lähetät meille ilmoituksen riitatilanteesta, voit haastaa meidät Small claims court -tuomioistuimeen (vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen) omassa piirikunnassasi (tai yrityksen ollessa kyseessä sen pääkonttorin kotipaikassa) tai King Countyn piirikunnassa (Washington, Yhdysvallat), jos täytät tuomioistuimen vaatimukset.

  • Sovintomenettely. AAA suorittaa kaikki sovittelumenettelyt Commercial Arbitration Rules -sääntöjensä mukaisesti (tai jos asiakas on yksityishenkilö ja käyttää palveluja henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai jos riidan arvo on enintään USD 75 000, olipa kyseessä yksityishenkilö tai ei ja olipa palvelujen käyttötarkoitus mikä tahansa, sen Consumer Arbitration Rules -sääntöjen mukaisesti). Lisätietoja saa osoitteesta www.adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Alle 25 000 USD:n riitatilanteessa sinua kuullaan puhelimitse, ellei välimiehellä ole hyvää syytä järjestää henkilökohtainen kuulemistilaisuus sen sijaan. Mahdolliset henkilökohtaiset kuulemiset toimitetaan asiakkaan asuinpaikassa (tai, jos asiakas on yritys, sen päätoimipaikassa) tai Washingtonin osavaltion King Countyssa. Asiakas tekee tämän valinnan. Välimies voi määrätä käyttäjälle samansuuruiset korvaukset kuin oikeusistuin. Välimies voi antaa vahvistustuomion tai kieltomääräyksen lievennyksen ainoastaan asiakkaalle henkilökohtaisesti asiakkaan esittämän vaatimuksen täyttämiseksi. AAA:n sääntöjen mukaisesti välimies ratkaisee asian oman toimivaltansa mukaisesti, mukaan lukien vaatimuksen välimiesmenettelykelpoisuus. Oikeusistuimella on kuitenkin yksinomainen toimivalta toimeenpanna välimiesmenettelyn kielto joukkokanteen koko asianomistajajoukolle tai vain joukon edustajalle.

  • Välimiesmenettelyyn liittyvät palkkiot ja maksut.

  • Enintään 75 000 Yhdysvaltain dollaria koskevat riidat. Maksamme välittömästi hakemuskulusi ja maksamme AAA:n ja välimiehen palkkiot ja kulut. Jos asiakas hylkää meidän ennen välimiehen nimeämistä tekemämme viimeisen kirjallisen sovintotarjouksen, riita siirtyy välimiehen ratkaistavaksi (”tuomio”), ja jos välimies määrää asiakkaalle enemmän kuin on mainittu viimeisessä kirjallisessa tarjouksessa, me maksamme (i) joko 1 000 Yhdysvaltain dollaria tai tuomiossa määrätyn summan (näistä suurempaa sovelletaan); (ii) asiakkaan mahdollisesti maksamat kohtuulliset asianajopalkkiot; ja (iii) asiakkaan asianajajan kohtuulliset kulut, jotka ovat kertyvät (asiantuntijatodistajat ja heidän palkkionsa mukaan lukien) välimiesmenettelyssä käsitellyn vaatimuksen tutkimisessa, valmistelemisessa ja ajamisessa.

  • Yli 75 000:ta Yhdysvaltain dollaria koskevat riidat. Välimiesmenettelyn käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten sekä AAA:n ja välimiehen palkkioiden ja kulujen maksamiseen sovelletaan AAA:n sääntöjä.

  • Ristiriidat AAA:n sääntöjen kanssa. Näitä ehtoja sovelletaan siltä osin, kuin ne ovat ristiriidassa AAA:n kaupallisten välimiessääntöjen (Commercial Arbitration Rules) tai kuluttajien välimiessääntöjen (Consumer Arbitration Rules) kanssa.

  • On haettava vuoden kuluessa. Sinun ja meidän tulee toimittaa vaade tai riitatilanne vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen tai välimiesmenettelyyn (lukuun ottamatta immateriaalioikeusriitoja - ks. yllä oleva kohta ”Katetut riidat – kaikki paitsi immateriaalioikeudet”) vuoden kuluessa siitä, kun sen olisi voinut ensimmäistä kertaa toimittaa. Muussa tapauksessa se hylätään pysyvästi.

  • Tulevien välimieskäsittelyn muutosten hylkääminen. Asiakas voi hylätä minkä tahansa muutoksen, jonka me teemme tähän kohtaan lähettämällä meille ilmoituksen asiasta 30 päivän kuluessa postitse yllä ilmoitettuun osoitteeseen. Jos asiakas tekee tämän, uusin muutosta edeltävä tämän kohdan versio on voimassa.

  • Sopimusehtojen erillisyys. Jos ryhmäkanteista luopuminen todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi riidan tai sen joidenkin osien osalta, kyseisiä kohtia ei käsitellä välimiesmenettelyssä, vaan ne siirretään tuomioistuinkäsittelyyn asian jäädessä muilta osin välimiesmenettelyyn. Jos jokin muu tämän kohdan ehto todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan sopimuksesta, mutta kaikki muut tämän kohdan ehdot pysyvät voimassa.

YLEISTÄ

Osion tiivistelmä: Jos tarvitset apua videoeditointiin, voimme ehkä tarjota sinulle tukea.  Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivuillamme.

Kilpailijat eivät saa käyttää Clipchampia.

Jos muutamme näitä ehtoja, ilmoitamme siitä sinulle esimerkiksi päivittämällä näiden ehtojen "Viimeksi päivitetty" -päivämäärän. 

Tarkemmat tiedot: 

 • Tuki:

  Jos tilauksesi oikeuttaa sinut tekniseen tukeen, tarjoamme sinulle tämän teknisen tuen edellyttäen, että tarvittaessa autat meitä vian syyn tutkimisessa ja selvittämisessä ja annat meille pääsyn kaikkiin tarvittaviin virheeseen liittyviin tietoihin (mukaan lukien tieto siitä, mitä olet tehnyt vian suhteen).

 • Ei kilpailijoita:

  Et saa käyttää Palveluita, mukaan lukien alusta ja sisältö, millään tavalla, joka kilpailee liiketoimintamme kanssa.  Jos rikot tätä ehtoa olet vastuussa kärsimistämme vastuista ja korvausvastuista ja pidämme sinut vastuussa ja olet velvollinen korvaamaan meille sovellettavan lain sallimassa laajuudessa kaikista voitoista, joita saatat saada luvattomasta käytöstä. 

 • Muuttaminen:

  Voimme muuttaa näitä ehtoja ajoittain ja antaa sinulle ilmoituksen, esimerkiksi

  päivittämällä näiden ehtojen

  "Viimeksi päivitetty” päivämäärän tai alustan sisäisellä ilmoituksella. Jatkamalla Palvelujen käyttöä hyväksyt muutetut ehdot. Jos asiakas ei hyväksy mitään muutoksista, sen on

  lopetettava Palveluiden käyttäminen

  . Jos olet maksanut vuositilauksen, ja me muutamme näitä ehtoja, ja tällä muutoksella on haitallinen vaikutus sinuun, voit lopettaa tilisi ja irtisanoutua näistä ehdoista, ja hyvitämme sinulle määräsuhteessa hyvityksen kaikista Palvelujen käyttämättömästä osasta etukäteen maksetuista tilausmaksuista. 

 • Sopimuksen siirto:

  Et saa luovuttaa tai siirtää Ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi ilman meidän antamaa kirjallista lupaa. Voimme rajoituksetta luovuttaa ja siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme ilmoittamalla asiasta sinulle.

 • Ylivoimainen este:

  Emme ole vastuussa näiden Ehtojen mukaisten velvoitteidemme täyttämisen viivästymisestä tai laiminlyönnistä, jos viivästys tai epäonnistuminen johtuu jostakin ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure).

 • Sopimusehtojen erillisyys:

  Näiden Ehtojen säännökset ovat erotettavissa, ja jos jokin näiden Ehtojen säännös katsotaan mitättömäksi, pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto erotetaan näistä Ehdoista ilman, että sillä on vaikutusta kyseisen säännöksen tai muiden näiden Ehtojen säännösten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kiistat-osion lopussa olevassa Sopimusehtojen erillisyys -osiossa kerrotaan, mitä tapahtuu, jos joitakin kiistoja koskevan osion osia (esimerkiksi sitova välimiesmenettely tai ryhmäkanteesta luopuminen) todetaan laittomiksi tai täytäntöönpanokelvottomiksi. Kiistat -osio on voimassa tämän kohdan asemesta, jos nämä kaksi kohtaa eivät ole yhdenmukaisia.

 • Sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka:

  • Kaikkialla paitsi Yhdysvalloissa.

   Palveluiden käyttöäsi ja näitä ehtoja säätelevät Australian Queenslandin lait.

   Sinä ja me hyväksymme peruuttamattomasti, että Queenslandin osavaltion tuomioistuimilla ja Queenslandissa sijaitsevilla Australian liittovaltion tuomioistuimilla on yksinomaisen lainkäyttövalta, ja että ne ovat ensisijaiset tuomioistuimet (käsittelypaikat) kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa, jotka johtuvat näistä Ehdoista tai Palveluista tai liittyvät niihin.

  • Yhdysvallat. Jos asut (tai, jos olet yritys, päätoimipaikkasi on) Yhdysvalloissa, sen osavaltion lait, jossa asut (tai jos olet yritys, jossa päätoimipaikkasi sijaitsee), säätelevät Palveluiden käyttöäsi, näitä ehtoja ja kaikkia vaateita riippumatta lainvalintaperiaatteista, mutta liittovaltion välimiesmenettelylaki hallitsee kaikkia välimiesmenettelyyn liittyviä määräyksiä. Sinä ja me hyväksymme peruuttamattomasti Washingtonin King Countyssa sijaitsevien osavaltion tai liittovaltion tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan ja hyväksymme tapausten käsittelypaikaksi Washingtonin King Countyn osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimet kaikissa riita-asioissa, jotka johtuvat näistä Ehdoista tai Palveluista tai liittyvät niihin, ja jotka käsitellään tuomioistuimessa (pois lukien välimiesoikeus ja small claims court -tuomioistuin (vähäisiä vaatimuksia käsittelevä tuomioistuin)).

Jos sinulla on kysyttävää ja huomautettavaa, ota meihin yhteyttä seuraavien osoitetietojen avulla

Data Protection Officer

Microsoft Corporation

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Level 1

TC Beirne Centre

315 Brunswick Street

Fortitude Valley QLD 4006

Australia

Tai ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@clipchamp.com tai tästä.

Viimeksi päivitetty eli 3. versio: 29. lokakkuuta 2021

2. Versio: 7. syyskuuta 2021

1. Versio: 30. kesäkuuta 2020 

LIITE 1

STORYBLOCKS EULA

Loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus

A. Sinun oikeutesi. Me (Footage Firm, Inc.:in sekä storyblocks.com-, graphicstock.com- ja audioblocks.com -sivustojen toimitsija) myönnämme sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden sisällyttää meiltä hankkimiasi arkistotiedostoja (Stock Files) luomaasi teokseen. Voit sisällyttää (teoksiisi) arkistotiedostojamme tai mallejamme, jotka sisältävät arkistotiedostojamme, mihin tahansa projektiin, mukaan lukien elokuvat, lähetykset (esim. radion tai TV:n kautta), pelit, tavarat sekä kaupalliset, koulutukselliset, painetut, multimedia- ja Internet-projektit. Kun sisällytät projektiisi arkistotiedoston, voit jakaa valmiin projektisi vapaasti, mutta et voi jakaa taustalla olevaa yksittäistä tiedostoa erillisenä tiedostona kolmannen osapuolen kanssa. (Voit kuitenkin jakaa varastotiedostot asiakkaasi tai muun kolmannen osapuolen kanssa sitä rajoitettua tarkoitusta varten, että saat heiltä apua johonkin tiettyyn projektiisi, olettaen, että lisäät projektiin merkittävää arvoa tiedostojen lisäksi. Muussa tapauksessa he tarvitsevat oman lisenssinsä.) Sitoudut myös tekemään parhaasi varmistaaksesi, että kolmas osapuoli ei pääse käsiksi arkistotiedostoon erillisenä tiedostona, mutta koska se ei ole aina mahdollista, kyvyttömyyttäsi estää arkistotiedoston kopiointi ei pidetä tämän lisenssin ehtojen rikkomisena. Selvyyden vuoksi todettakoon, että siltä osin kuin joidenkin projektiesi, jotka sisältävät arkistotiedostoja, katsotaan sovellettavan lain mukaan olevan johdannaisteoksia, sinulle myönnetään ikuinen ja maailmanlaajuinen oikeus luoda johdannaisteoksia kyseisistä arkistotiedostoista.

B. Antamamme takuu. Lupaamme, että jos käytät arkistotiedostojamme tässä lisenssissä kuvatulla tavalla, käyttösi ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia (kuten tekijänoikeuksia) "Rajoitettu takuu"). Laitamme myös rahamme likoon tämän asian edestä. Itse asiassa tarjoamme sinulle jopa 20 000 USA:n dollaria korvauksena, jos sinulle aiheutuu suoria vahinkoja tämän lupauksen rikkomisesta. Koska summa on suuri, meidän on tehtävä muutama asia selväksi, joten seuraavana on vähän isoja kirjaimia asian tiimoilta. MISSÄÄN TAPAUKSESSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, EMME OLE VASTUUSSA SINULLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MINKÄÄNLAISISTA SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA. SUURIN KOKONAISVASTUUMME KAIKISTA RAJOITETUN TAKUUN RIKKOMUKSISTA RAJOITTUU PIENIMPÄÄN NIISTÄ TODELLISISTA JA SUORISTA VAHINGOISTA, JOITA SINULLE AIHEUTUU SUORAAN TÄLLAISESTA RIKKOMUKSESTA, JA 20 000 DOLLARIIN.

Huomaa, että tämä takuu ei kata tavaramerkkejä, logoja tai tekijänoikeuksia, jotka esiintyvät tai joita on kuvattu arkistotiedostoissamme. Jos esimerkiksi videoissamme on joku, joka pitää hallussaan jonkun tavaramerkin juomaa, kyseisen tavaramerkin logo tai nimi saattaa olla tekijänoikeus- ja tavaramerkkilain suojaama, ja käytät sitä omalla vastuullasi. (Emme halua sinun ajattelevan, että tämä lisenssi antaa sinun painaa tai maalata Coca-Cola-tölkkejä.)

C. Rajoitukset. Olemme asettaneet muutamia muita rajoituksia suojellaksemme taiteilijoitamme ja muita asiakkaitamme:

 1. Et voi myydä, lisensoida tai jakaa edelleen arkistotiedostojamme etkä voi rakentaa omaa arkistomediasivustoasi (stock media site) tiedostoistamme. Et voi luoda tavaramerkkiä tai logoa arkistotiedostojemme avulla tai niihin perustuen. Et voi käyttää automaatiota, kuten tietokoneohjelmia, ladataksesi tai "kaapataksesi" suuria määriä varastotiedostojamme. Et voi myöskään käyttää arkistotiedostoja vahingoittaaksesi alaikäisiä, rohkaistaksesi väkivaltaan tai mihinkään laittomaan tarkoitukseen, kuten kunnianloukkaukseen.

 2. Sellaisten arkistotiedostojen osalta, jotka kuvaavat tunnistettavia henkilöitä ("malli"), et saa kuvata malleja tavalla, jota järkevä henkilö voisi tai henkilö voisi kohtuudella pitää loukkaavana. Selvyyden vuoksi kysymys on siitä, onko itse mallien kuvaustapa (millaisen kuvan luot niistä) loukkaava, ei siitä, onko projektisi kokonaisuudessaan loukkaavaa. Voit esimerkiksi käyttää arkistotiedostoja mallien kanssa dokumentissa harvinaisesta ja kiusallisesta sairaudesta, mutta et saa kuvata malleja tavalla, joka viittaa siihen, että heillä olisi oikeasti kyseinen sairaus, ellei alkuperäinen (arkistoistamme saatu) videoleike jo kuvaa niitä tällä tavalla.

 3. Äänitiedostojemme osalta lisenssisi ei rajoita oikeuttasi julkiseen esittämiseen, mutta esityslista (lista esityksen sisältämistä teoksista) voidaan vaatia Tekijänoikeusjärjestöjen (Performance Rights Organizations) (”TOJ”) vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi tämä lisenssi sallii sinun käyttää äänileikkeitämme YouTube-videoissa, mutta koska emme tee yhteistyötä YouTuben kanssa, emme voi estää muita ihmisiä väittämästä väärin perustein, että videosi loukkaa tekijänoikeuksia. Jos tällaista väitetään luomastasi teoksesta, ilmoita siitä meille, niin teemme parhaamme auttaaksemme sinua ratkaisemaan ongelman. YouTuben kaltaiset alustat voivat kuitenkin estää sisältösi meistä riippumattomista syistä.

 4. Joillakin arkistotiedostoilla voi olla lisärajoituksia, kuten "vain toimitukselliseen käyttöön" (eli ei sallittu kaupalliseen käyttöön), jotka mainitaan leikkeen tiedoissa.

D. Muut oikeudelliset säännökset. Tämä osa ei ehkä ole hauskaa luettavaa, mutta se on kuitenkin tärkeä.

 1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Delawaren osavaltion lakeja, mutta ei sen lainvalintaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä lakeja. Jos jokin tämän sopimuksen ehto todetaan pätemättömäksi, se ei vaikuta muihin ehtoihin.

 2. Lukuun ottamatta vähäisiin vaatimuksiin erikoistuvissa tuomioistuimissa nostettuja vaatimuksia, kaikki tätä sopimusta koskevat kiistat ratkaistaan välimiesmenettelyssä American Arbitration Associationin ("AAA") (Amerikan välimiesmenettelyjärjestö) sääntöjen ja Liittovaltion välimiesmenettelylain (Federal Arbitration Act) mukaisesti. Riidan voi ratkaista välimiesmenettelyllä joko JAMS tai AAA. Luovut täten OIKEUDESTASI VIEDÄ TAPAUS TUOMIOISTUIMEEN puolustaaksesi tai puolustaaksesi oikeuksiasi lukuun ottamatta asioita, jotka voidaan viedä vähäisiin vaatimuksiin. Oikeutesi määrittää PUOLUEETON VÄLIMIES, ei tuomari tai valamiehistö. Sinulla on oikeus ASIAN OIKEUDENMUKAISEEN KUULEMISEEN JA KÄSITTELYYN, mutta välimiesmenettelyt ovat YKSINKERTAISEMPIA JA RAJOITETUMPIA KUIN TUOMIOISTUIMESSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT. Välimiehen päätökset ovat yhtä täytäntöönpanokelpoisia kuin mikä tahansa oikeuden määräys, ja TUOMIOISTUIN VALVOO JA TARKASTAA NE HYVIN RAJOITETUSTI.

LIITE 2

TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVA LISÄYS

Katso: TIETOJENKÄSITTELYÄ KOSKEVA LISÄYS

LIITE 3

KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

A. Hyväksymällä nämä ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä Palveluita käyttäessään:

i. Asiakas ei saa tehdä mitään laitonta.

ii. Asiakas ei saa ryhtyä toimiin, jotka käyttävät hyväksi, vahingoittavat tai uhkaavat lapsia.

iii. Asiakas ei saa lähettää roskapostia tai harjoittaa tietojen kalastelua. Roskapostilla tarkoitetaan ei-toivottuja tai ei-pyydettyjä massasähköpostiviestejä, julkaisuja, yhteydenottopyyntöjä, tekstiviestejä, pikaviestejä tai vastaavaa elektronista viestintää. Tietojen kalastelulla tarkoitetaan sähköpostiviestien tai muun elektronisen viestinnän lähettämistä tarkoituksena petollisesti tai lainvastaisesti houkutella vastaanottajia paljastamaan henkilötietoja tai muita arkaluontoisia tietoja, kuten salasanoja, syntymäaikoja, henkilötunnuksia, passin numeroita, luottokorttitietoja, taloustietoja tai muita arkaluntoisia tietoja, tai saada pääsy tileihin tai tallenteisiin, siepata asiakirjoja tai muita arkaluontoisia tietoja, tehdä maksuja ja/tai saada muuta taloudellista hyötyä.

iv. Asiakas ei saa esittää julkisesti tai käyttää Palveluita sopimattoman sisällön tai materiaalin jakamiseen (jossa on esimerkiksi alastomuutta, eläimeen sekaantumista, pornografiaa, loukkaavaa kielenkäyttöä, räikeää väkivaltaa tai rikollista toimintaa).

v. Asiakas ei ryhdy toimiin, joka on vilpillistä tai harhaanjohtavaa (esimerkiksi rahan pyytäminen väärin perustein, toiseksi tekeytyminen, Palveluiden manipulointi pelimäärän kasvattamiseen tai vaikuttamiseen arvosteluihin tai kommentteihin).

vi. Asiakas ei saa kiertää mitään Palvelun käytön tai saatavuuden rajoitusta.

vii. Asiakas ei saa osallistua toimintaan, joka vahingoittaa asiakasta, Palveluita tai muita ihmisiä (esimerkiksi lähettää viruksia, vaania, julkaista terroristista tai väkivaltaisten ääriliikkeiden sisältöä, lietsoa vihaa tai kehottaa väkivaltaan).

viii. Asiakas ei saa rikkoa muiden oikeuksia (esimerkiksi luvaton tekijänoikeudella suojatun musiikin tai muun tekijänoikeudella suojatun materiaalin jakaminen, Bing-karttojen tai valokuvien jälleenmyynti tai verkkojakelu).

ix. Asiakas ei saa ryhtyä toimiin, jotka rikkovat muiden yksityisyyttä.

x. Asiakas ei saa auttaa muita rikkomaan näitä sääntöjä.

B. Toimeenpano. Jos rikot näitä ehtoja, voimme lopettaa Palvelujen tarjoamisen sinulle tai voimme sulkea Microsoft-tilisi. Saatamme myös estää viestinnän (kuten sähköposti, tiedostojen jakaminen tai pikaviesti) toimittamisen Palveluihin tai Palveluista näiden ehtojen valvomiseksi tai saatamme poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta asiakkaan sisältöä mistä tahansa syystä. Tutkiessaan näiden Ehtojen väitettyä rikkomista, Microsoft pidättää itsellään oikeuden tarkastaa Asiakkaan sisällön ongelman ratkaisemiseksi. Microsoft ei kuitenkaan voi valvoa koko Palvelua eikä yritäkään tehdä näin.

It looks like your preferred language is English