Clipchamp Privacybeleid (bijgewerkt per 01-05-22)

Doel van ons beleid

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), een dochteronderneming van Microsoft Corporation, ("Clipchamp,""wij,""ons" of "onze") begrijpt dat het beschermen van persoonsgegevens belangrijk is. Wij hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") aangenomen om u op de hoogte te brengen van de praktijken die wij hanteren met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze Diensten (hieronder gedefinieerd). Indien u zich in Australië bevindt, betekent de term "persoonsgegevens", wanneer gebruikt in dit document, "persoonlijke informatie" zoals die term is gedefinieerd in de Privacy Act 1988 (Cth).

Wij verkopen geen persoonsgegevens met betrekking tot enige Dienst van Clipchamp.

Wat is Clipchamp?

Clipchamp is een online platform voor het creëren van video's dat beschikbaar is op clipchamp.com (het "Platform") en via de mobiele applicatie van Clipchamp (de "App" en tezamen, de "Diensten"). Met onze Diensten kunt u video's uploaden, creëren, bewerken en exporteren. Wij bieden verschillende accounttypes die een aantal functies vervullen. Wij gebruiken de term “gebruiker” voor iedere persoon of Entiteit die een account bij ons heeft. U kunt een account registreren bij: 

Clipchamp Create – Clipchamp Create is een online videomaker (beschikbaar op app.clipchamp.com) die wordt geleverd met alle essentiële bewerkingstools die u nodig hebt om aan videoprojecten te werken.  Met deze dienst kunt u uw video's uploaden, bewerken, opslaan en exporteren.  Een Clipchamp Create-gebruiker kan een plan kiezen dat past bij zijn of haar videobehoeften, waaronder basic, creator, business, business platform en teams.  

Clipchamp Utilities – Clipchamp Utilities is een verzameling van 3 video tools (beschikbaar op util.clipchamp.com), inclusief onze video compressor, video file converter en onze in-browser webcam recorder.  Een Clipchamp Utilities-gebruiker kan kiezen tussen een basic en business plan, afhankelijk van zijn of haar videobehoeften.

Clipchamp API - Limited Clipchamp Utilities-gebruikers hebben toegang tot geselecteerde diensten via de Clipchamp application programming interface (d.w.z. Clipchamp API).  Clipchamp API stelt Clipchamp API-gebruikers in staat om video's op te nemen en te uploaden vanaf hun website.  Deze dienst is niet langer beschikbaar voor nieuwe gebruikers, maar Clipchamp blijft de dienst leveren aan bestaande Clipchamp API-gebruikers.

Clipchamp App – Onze Clipchamp-app ("Clipchamp - video captioning") biedt gebruikers toegang tot een beperkte selectie van videobewerkings- en video captioning-diensten. We verwijzen naar Clipchamp app-gebruikers als Clipchamp GO-gebruikers.

Clipchamp videobewerkingsdiensten kunnen worden gebruikt door een aantal verschillende soorten gebruikers, waaronder personen en Entiteiten. Hoe wij persoonsgegevens van elk type gebruiker verzamelen en verwerken, varieert. In sommige omstandigheden bepalen wij het doel van de verwerking van persoonsgegevens als een verwerkingsverantwoordelijke (indien relevant onder de toepasselijke privacywetgeving), en in andere gevallen verwerken wij persoonsgegevens namens onze zakelijke en organisatorische gebruikers als een gegevensverwerker (indien relevant onder de toepasselijke privacywetgeving). Dit Privacybeleid heeft betrekking op onze verwerking van persoonsgegevens (als een verwerkingsverantwoordelijke, indien relevant onder de toepasselijke privacywetgeving). Waar wij als verwerker gegevens verwerken namens onze zakelijke en organisatorische klanten, is deze Gegevensbeschermingsovereenkomst – momenteel in Appendix 2 van Algemene Voorwaarden | Clipchamp maar we raden aan dat dit een andere website is zodat de GVO kan worden gewijzigd indien nodig] ("GVO") van toepassing; voor zover echter een afzonderlijke GVO niet van toepassing is (voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving) en zowel dit Privacybeleid als een GVO van toepassing zijn, en het Privacybeleid en de GVO strijdig zijn, heeft de GVO voorrang voor zover er sprake is van strijdigheid (voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen en verwerken hangt af van onze relatie met u. De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, worden hieronder uiteengezet:

Statistische gegevens – Wij verzamelen en gebruiken analytische gegevens en cookie-gegevens die zijn verzameld uit uw gebruik van de Diensten van Clipchamp.  Wij verzamelen deze gegevens van bezoekers en gebruikers van de website.

Communicatiegegevens – Wanneer u contact met ons opneemt of live chat gebruikt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden.

Abonnementsgegevens – Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u exclusieve content en videotips en -trucs te sturen.

Registratiegegevens – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van gebruikers om een Clipchamp-account te registreren.

Betalingsgegevens – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van gebruikers om uw accountplan te upgraden.

Video- en contentgegevens – Wij verzamelen en verwerken video's, afbeeldingen, audio-opnamen en andere door een gebruiker ingevoerde content wanneer een gebruiker ervoor kiest om zijn of haar bestanden op te slaan en de content te synchroniseren met "de cloud".

Gegevens van ondersteuningsverzoeken – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om gebruikers ondersteuning te bieden als onderdeel van onze Diensten.

Feedbackgegevens – Wij verzamelen en verwerken informatie die u ons verstrekt over ons Platform en onze Diensten.

Gegevens betreffende verzoeken om inzage en correctie – Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens in te zien of te corrigeren, gebruikt Clipchamp deze gegevens om uw verzoek te verwerken en met u te communiceren.

Aanwervingsgegevens – Wanneer u naar een baan bij ons solliciteert, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens als onderdeel van de sollicitatieprocedure.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen

Bij het verlenen van onze Diensten verzamelen wij persoonsgegevens over u. We verzamelen persoonsgegevens in een aantal gevallen, zoals informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt, informatie die we automatisch verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt en informatie die we uit andere bronnen verzamelen. De soorten informatie die we verzamelen, zijn afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert.

Zo kan Clipchamp informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals de derde partijen die namens Clipchamp diensten en functies verlenen. Om deze diensten te verlenen, kunnen derden uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en aan ons doorgeven. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende scenario's:

Wanneer u onze website bezoekt

Clipchamp verzamelt een reeks gegevens over u wanneer u onze websites bezoekt, waaronder clipchamp.com, app.clipchamp.com, util.clipchamp.com en onze mobiele applicatie. Wij verzamelen statistische informatie over hoe u ons Platform en onze Diensten gebruikt en hoe u ermee omgaat, of u onze websites nu bezoekt als accounthouder of ons gewoon bezoekt.  

Statistische informatie die wij verzamelen wanneer u ons Platform bezoekt, omvat:

 • Browsertype en -sessie

 • Type besturingssysteem

 • Domeinnaam internetprovider

 • Locatie bij benadering

 • Apparaat- en netwerkinformatie

 • Webpagina's die u bezoekt

 • Hoe u op onze webpagina terecht bent gekomen (bijvoorbeeld via een zoekopdracht op het web of via sociale media)

 • Uw zoekopdrachten terwijl u op onze site was, en

 • Uw surfgedrag terwijl u op onze site was. 

Wij verzamelen deze informatie over het algemeen door het gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookieverklaring.

Wanneer u contact met ons opneemt

Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u contact met ons opneemt via telefoon, e-mail, post of live chat.  Contactinformatie die wij verzamelen wanneer u contact met ons opneemt, omvat:

 • Naam (zodat we weten hoe we u moeten noemen)

 • E-mail (zodat we u elektronisch kunnen bereiken, als dat uw voorkeur heeft)

 • Telefoonnummer (zodat we u kunnen bellen of sms'en, als dat uw voorkeur heeft)

 • Adres (als u een retouradres hebt opgegeven, of als u wilt dat wij op die manier contact met u opnemen), en 

 • Uw correspondentie met ons (bijvoorbeeld de gegevens die u ons hebt verstrekt of de vraag die u ons hebt gesteld).

Wanneer wij u e-mailen

E-mails die wij naar u sturen bevatten pixeltags die ons in staat stellen u te e-mailen in een formaat dat u kunt lezen.  Pixeltags vertellen ons ook of u de e-mail hebt geopend.  

U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van e-mails of mededelingen van ons door gebruik te maken van de afmeldlink in e-mails die wij u sturen of door ons te schrijven op privacy@clipchamp.com

Wanneer u zich aanmeldt om exclusieve content en videotips te ontvangen

Wij verzamelen uw voornaam en e-mailadres wanneer u zich aanmeldt om toegang te krijgen tot exclusieve content en videotips en -trucs.

Wanneer u een Clipchamp Create- of Clipchamp Utilities-account bij ons registreert

Wanneer u ervoor kiest om een account bij ons te registreren, heeft u de mogelijkheid om u aan te melden met:

 1. Een sociale mediaplatform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Google, Facebook en Apple, of

 2. Uw e-mailadres.

Wanneer u zich aanmeldt via het sociale mediaplatform van uw voorkeur, verstrekken zij ons bepaalde informatie over u, waaronder uw naam en e-mailadres.  

Wanneer u zich aanmeldt met uw e-mailadres, hebt u de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen of een magic link te gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Een magic link (een link naar een webpagina) wordt naar uw e-mailadres gestuurd en stelt u in staat om in te loggen op uw account. 

Informatie die wij kunnen verzamelen wanneer u een account bij ons registreert, omvat:

 • Details over hoe u van plan bent de account te gebruiken (d.w.z. voor persoonlijk gebruik, voor gebruik als maker, of voor gebruik als bedrijf, onderneming of onderwijzer)

 • Voor- en achternaam

 • E-mailadres

 • Wachtwoord, waar u kiest om in te loggen met wachtwoordverificatie

 • Details van welke video's u gewoonlijk zou creëren, en

 • Uw locatie bij benadering.

Wanneer u als Entiteit een account registreert, blijven de verzamelde persoonsgegevens vaak beperkt tot de persoonsgegevens van de contactpersoon van de Entiteit en eventuele geautoriseerde gebruikers die deel uitmaken van een team.

Geregistreerde accounthouders worden gebruikers genoemd. Clipchamp heeft gebruikers die particulier zijn en gebruikers die een Entiteit zijn.

Wanneer gebruikers teamleden toevoegen aan een team

Wanneer een gebruiker een account heeft geregistreerd, kan zijn of haar plan hem of haar toestaan een team aan te maken en leden voor dat team uit te nodigen. Clipchamp verzamelt in dit geval een aantal persoonsgegevens over uitgenodigde teamleden, waaronder naam en e-mailadres.

Wanneer u of iemand anders video's en andere content synchroniseert naar 'de cloud'

In verschillende Clipchamp Create- en Clipchamp Utilities-plannen hebben gebruikers de mogelijkheid om hun bestanden (d.w.z. video's, afbeeldingen en andere content) op te slaan en te synchroniseren naar 'de cloud'.  

Standaard worden video's, afbeeldingen en andere content die u uploadt naar uw Clipchamp account(s) lokaal opgeslagen op uw computer, telefoon of ander apparaat. Door uw bestanden naar de cloud te synchroniseren, kunt u vanaf elk apparaat aan projecten werken.  

Wanneer een gebruiker ervoor kiest om bestanden te synchroniseren naar de cloud, verzamelt Clipchamp deze informatie en slaat deze op. Gebruikerscontent kan persoonsgegevens bevatten wanneer de content een persoon weergeeft of over een persoon gaat.

Wanneer u video's uploadt naar uw Clipchamp-account

Gebruikers kunnen contentbestanden importeren in hun Clipchamp-account, waaronder video's, audio-opnamen en afbeeldingen. U kunt bestanden importeren naar uw Clipchamp-account(s) vanaf:

 • Uw bestanden die zich op uw computer of apparaat bevinden;

 • De fotobibliotheek van uw apparaat;

 • Webcam of schermopname;

 • Opname met de camera van uw apparaat;

 • Google Drive; en

 • Box.

Waar u ervoor heeft gekozen om uw content op te slaan en te synchroniseren naar de cloud, zullen alle video's, audio-opnamen, afbeeldingen en andere content die u importeert, door Clipchamp worden verzameld en opgeslagen in de cloud. Content zal persoonsgegevens bevatten wanneer het betrekking heeft op een persoon en de persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat video's, foto's of audio-opnamen die een afbeelding of stemopname bevatten van een persoon die kan worden geïdentificeerd.

Wanneer iemand anders video's en afbeeldingen uploadt

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin een andere gebruiker uw persoonsgegevens importeert in zijn of haar Clipchamp-account. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een vriend of uw Entiteit een video-, foto- of audio-opname importeert naar zijn of haar Clipchamp-account en deze import uw afbeelding of een opname van uw stem bevat. 

Wanneer iemand anders een video-, beeld- of audio-opname importeert die een beeld- of stemopname van u bevat (en dat bestand opslaat in 'de cloud'), verzamelt en bewaart Clipchamp uw persoonsgegevens.

In overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden moeten Clipchamp-gebruikers die een Entiteit zijn zich verbinden tot eerlijke en rechtmatige praktijken bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u of iemand anders ondersteuning vraagt van Clipchamp

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin u of iemand anders ondersteuning nodig heeft met betrekking tot een video of afbeelding die persoonsgegevens over u bevat (bijv. uw afbeelding). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u deel uitmaakt van een team dat Clipchamp gebruikt. Bij het beheer van ondersteuningsverzoeken kunnen wij persoonsgegevens verzamelen, waaronder:

 • Details van het ondersteuningsverzoek 

 • Contactgegevens van de gebruiker die ondersteuning zoekt, en

 • Persoonsgegevens vervat in content waarbij de gebruiker ondersteuning nodig heeft, met inbegrip van video en afbeeldingen die een afbeelding van een identificeerbaar persoon bevatten.

Wanneer u een betaald plan neemt

Clipchamp Create en Clipchamp Utilities hebben een aantal plannen die aansluiten bij uw behoeften op het gebied van videobewerking.  Om voor deze plannen te betalen, hebt u de mogelijkheid om "uit te checken" met PayPal of met een creditcard.

Informatie die wij verzamelen wanneer u een betaling aan ons verricht, omvat:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Uw betalingsvoorkeur, PayPal of kaartbetaling 

 • Betalingsvaluta

 • Aankoopbedrag

 • Datum van aankoop

 • Transactie-informatie (bijv. betaling aanvaard/geweigerd), en

 • Abonnementsinformatie (het type plan dat u koos)  

Wij bieden een beveiligde betalingspoort waar u uw betaalkaartgegevens (als u met een debet- of creditcard wilt betalen) of PayPal-gegevens (als u met PayPal wilt betalen) kunt invoeren. Wij bewaren uw betalingsgegevens echter niet.

Wanneer u beoordelingen of feedback geeft

Wij kunnen u vragen om een beoordeling of feedback te geven over Clipchamp of de Diensten die wij leveren.  Als u een beoordeling of feedback over Clipchamp wilt geven, verzamelen wij de feedback informatie die u verstrekt.

Hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt

Clipchamp verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om onze Diensten voor videobewerking te verlenen.  Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Wij sturen u (als gebruiker) e-mails met voordelige promoties met betrekking tot uw accounttype, platformhints en nuttige info, en onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze e-mails.

 • Wij analyseren het gebruik van onze website om het Platform en de gebruikerservaring te verbeteren, onder meer door het gebruik van cookies.

 • Wij bieden u de gelegenheid om te praten over onze Diensten.

 • U reageert op een marketingaanbod dat wij via onze website of sociale mediapagina's hebben gedaan.

 • U (als gebruiker) kiest ervoor om uw accountprofiel te vullen met informatie van uw Google-, Facebook-, Box- of andere sociale media-accounts.

 • U bent geen gebruiker, maar u bezoekt onze website om onze content en videotips te bekijken.

 • Wij ontvangen uw beoordelingen en feedback-reacties over Clipchamp en onze Diensten.

 • U registreert een account bij ons en meldt u veilig aan.

 • U kiest ervoor om teamleden uit te nodigen voor een team.

 • Wij sturen u dienst-emails als onderdeel van onze Diensten.

 • Wij beantwoorden uw vragen, zorgen of klachten.

 • U kiest ervoor om uw contentbestanden (waaronder video's, afbeeldingen en audiobestanden) te synchroniseren naar 'de cloud'.

 • U importeert contentbestanden (waaronder video's, afbeeldingen en audiobestanden) vanuit uw bestanden of sociale media-accounts.

 • Wij sturen u (als gebruiker) e-mails die dienstmededelingen bevatten en details die u moet weten over de werking van het Platform, met inbegrip van kennisgeving van dienstvertragingen, onderbrekingen en updates van onze Algemene Voorwaarden en Privacybeleid. U kunt zich niet uitschrijven voor deze e-mails.

 • Wij bieden ondersteuning aan gebruikers als onderdeel van onze Diensten voor videobewerking.

Rechtsgronden

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dat op basis van de volgende rechtmatige rechtsgronden, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving:

 • Legitiem belang – Clipchamp doet dit in ons belang om uw gebruik van het Platform te ondersteunen en te bevorderen.

 • Toestemming – Clipchamp zal u vragen hiermee in te stemmen. Als u niet akkoord gaat, doen we dit niet.

 • Contract – Wij zullen dit doen als onderdeel van ons contract met u, overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden.

Clipchamp schakelt derden in om namens Clipchamp diensten te verlenen (d.w.z. uw persoonsgegevens te verwerken). Op basis van dienstverleningscontracten verlenen deze derden diensten namens ons. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan onze juridische en professionele adviseurs en kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken en bekendmaken zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Hoe uw persoonsgegevens worden gedeeld

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun video's en content te delen binnen hun Clipchamp-account(s). Content kan persoonsgegevens bevatten. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun content te delen door:

 • Een video te downloaden en het videobestand te delen

 • Video's rechtstreeks te uploaden naar YouTube

 • Video's op te slaan in Box

 • Een weblink van de video te maken, te delen en/of te publiceren, of

 • Een video kan rechtstreeks worden geïntegreerd in externe websites en sociale mediaplatforms.

Hoewel Clipchamp u de mogelijkheid biedt om uw content te delen met anderen, bijvoorbeeld door video's te uploaden naar YouTube of op te slaan in Box – en hoewel wij ons best hebben gedaan om onze gebruikers alleen door te verwijzen naar partijen die naar onze mening op een verantwoorde manier omgaan met persoonsgegevens – is het aan u om te bepalen of u zich comfortabel voelt bij de privacypraktijken van die partijen voordat u dit doet. Wij moedigen Clipchamp-gebruikers aan om even de tijd te nemen om het privacybeleid te bekijken van sites of diensten die kunnen worden gelinkt via ons Platform.

Clipchamp verkoopt of deelt uw video's of andere persoonsgegevens niet, ook niet met adverteerders, sponsors, content providers, media outlets of rechtshandhaving, tenzij:

 • Wij over uw uitdrukkelijke toestemming beschikken (u hebt er bijvoorbeeld uitdrukkelijk voor gekozen dat uw beoordeling van ons platform wordt gepubliceerd), of

 • Er een wettelijke mogelijkheid of vereiste voor ons is om dit te doen (bijv. wij ontvangen een gerechtelijk bevel om de informatie te verstrekken).

Clipchamp heeft echter geen controle over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en gedeeld door privépersonen (bijv. wanneer u uw video deelt op sociale media, of uw afbeelding is opgenomen in de video van een vriend) of gebruikers die een Entiteit zijn (bijv. wanneer een video met uw afbeelding werd gemaakt door het bedrijf waar u voor werkt).  

Kunt u anoniem blijven?

Clipchamp kan onze Diensten voor videobewerking aan u verstrekken onder pseudoniem. Bij het opgeven van uw naam, mag u een bijnaam of andere naam gebruiken. We hebben echter wel een correct e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen, dienst-emails te kunnen sturen en u een magic link te kunnen geven om uw identiteit te verifiëren bij het openen van uw account.

Mogen kinderen Clipchamp gebruiken?

Clipchamp commercialiseert niet rechtstreeks aan en levert onze videobewerkingsdiensten niet aan kinderen onder de 13 jaar. Als zodanig mogen kinderen jonger dan 13 jaar geen account bij ons registreren. Het is een vereiste van onze Algemene Voorwaarden dat u ten minste 13 jaar oud bent, of de minimumleeftijd die vereist is door de wetten van uw land, om u aan te melden voor een account bij ons of gebruik te maken van onze Diensten voor videobewerking.  

Indien wij ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar (of de wettelijke minimumleeftijd, afhankelijk van uw land) ons persoonsgegevens heeft verstrekt of een account bij ons heeft geregistreerd, zullen wij deze gegevens onmiddellijk wissen. Als u een ouder of voogd bent en te weten komt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op, zodat wij hun gegevens veilig kunnen vernietigen.

Kinderen jonger dan 18 jaar, maar die ten minste 13 jaar oud zijn of de wettelijke minimumleeftijd in hun land hebben, kunnen een account aanmaken en gebruik maken van het Platform en de Diensten op voorwaarde dat een ouder of wettelijke voogd ermee instemt hen hierbij te begeleiden. Voor meer informatie zie onze Algemene Voorwaarden.

Er zijn echter gevallen waarin wij persoonsgegevens van kinderen zullen verzamelen namens een gebruiker die een Entiteit is. Een voorbeeld hiervan kan zijn wanneer een Entiteit het Clipchamp Platform gebruikt om de video van een werknemer te uploaden, bewerken en op te slaan (d.w.z. waar Clipchamp een gecontracteerde dienstverlener is voor de Entiteit). 

Hoe uw persoonsgegevens worden opgeslagen en overgedragen naar andere landen

Persoonsgegevens die door Clipchamp worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio, in de Verenigde Staten, en in elk ander land waar Clipchamp of onze gelieerde ondernemingen of dienstverleners faciliteiten hebben.

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij op grond van dit privacybeleid verzamelen, worden verwerkt volgens de bepalingen van dit beleid en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden. Wij dragen persoonsgegevens over van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar andere landen, waarvan sommige nog niet door de Europese Commissie zijn aangewezen als landen met een passend niveau van gegevensbescherming. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hun wetten u niet dezelfde rechten garanderen, of dat er daar geen toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy is die uw klachten kan behandelen. Wanneer wij dergelijke overdrachten verrichten, maken wij gebruik van diverse juridische mechanismen.

Indien u zich in Australië bevindt, kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan onze dienstverleners die in andere landen gevestigd zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten. Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat derde ontvangers die zich buiten Australië bevinden, uw persoonsgegevens op een veilige manier en in overeenstemming met dit Privacybeleid behandelen. Wij kunnen echter niet altijd garanderen dat dergelijke derde ontvangers de Australische privacywetgeving met betrekking tot uw persoonsgegevens zullen naleven. Indien een derde ontvanger in het buitenland uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de Australische privacywetgeving behandelt, zijn wij geen verantwoording verschuldigd aan u en kunt u geen verhaal zoeken onder de Australische privacywetgeving voor deze niet-naleving. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens op deze basis bekendmaken aan ontvangers buiten Australië.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Clipchamp bewaart uw persoonsgegevens gedurende verschillende perioden, afhankelijk van het doel waarvoor ze werden verzameld. Wanneer we persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze werden verzameld, zullen we die gegevens veilig vernietigen.

Wanneer u uw bestanden naar de cloud hebt gesynchroniseerd en opgeslagen en vervolgens uw abonnement opzegt, worden uw bestanden nog 30 dagen na afloop van uw abonnement door ons in de cloud bewaard. Uw projecten zullen echter nog steeds op uw lokale apparaat worden opgeslagen, tenzij u ze hebt verwijderd.

Het kan gebeuren dat u uw account niet meer nodig hebt, maar in de toekomst niet opnieuw het registratieproces wilt doorlopen. In dat geval kan een gebruiker ervoor kiezen zijn account te deactiveren. Uw account is dan niet langer actief, maar kan later door u opnieuw worden geactiveerd. Kies de link 'mijn account deactiveren' in uw accountinstellingen.

Een gebruiker kan er ook voor kiezen zijn of haar account te verwijderen. Wanneer gebruikers ervoor kiezen hun account te verwijderen, worden alle gegevens van de account verwijderd en kunnen deze later niet meer worden teruggehaald. Gebruikers kunnen hun account verwijderen door ons te schrijven op privacy@clipchamp.com. De mogelijkheid om uw account te verwijderen maakt deel uit van uw rechten op het gebied van persoonsgegevens (d.w.z. het recht op het wissen van gegevens). U kunt de details van uw rechten inzake persoonsgegevens hier bekijken.

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Clipchamp beheert en verwijdert persoonsgegevens op een veilige manier door een reeks gegevensbeveiligingspraktijken toe te passen. We zorgen ervoor dat persoonsgegevens op de juiste manier worden beveiligd, zowel wanneer ze ter plaatse worden opgeslagen als in 'de cloud', en we gebruiken SSL-encryptie om persoonsgegevens op te slaan en over te dragen. 

De bescherming van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking is een prioriteit voor ons. Elke bezorgdheid over de veiligheid van uw persoonsgegevens in het bezit van Clipchamp moet worden gemeld aan ons via e-mail op privacy@clipchamp.com

Hoe wij met u communiceren

Van tijd tot tijd zal Clipchamp u per e-mail informatie sturen over onze Diensten voor videobewerking.  

Er zijn bepaalde e-mails die wij u sturen als een noodzakelijk onderdeel van de werking van onze Diensten. Deze e-mails maken deel uit van onze overeenkomst met u, zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden. Dit zijn: 

Dienst-emails

Clipchamp verstuurt belangrijke e-mails naar u als onderdeel van onze Diensten voor videobewerking onder onze overeenkomst met u zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen u Dienst-emails sturen, bijvoorbeeld wanneer:

 • U uw plan annuleert

 • U een coupon bij ons inwisselt

 • U technische ondersteuning nodig heeft

 • Uw cloud-opslag moet worden verwijderd (wanneer u uw abonnement opzegt)

 • U vraagt om een magic link te ontvangen om toegang te krijgen tot uw account

 • U vraagt om uw wachtwoord opnieuw in te stellen

 • Een betaling werd geweigerd of uw creditcard vervallen is

 • Een gebruiker leden uitnodigt om lid te worden van hun Clipchamp-team

Overige berichten (waarvoor u zich kunt afmelden)

Clipchamp verstuurt ook andere soorten e-mails waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden. U kunt zich afmelden via de afmeldlink die is opgenomen in de e-mails die wij u sturen. Wanneer u ervoor kiest om u af te melden voor een categorie e-mails, zult u niet langer dergelijke e-mails van ons ontvangen. Overige soorten e-mails die wij versturen zijn onder andere:

Promoties en aanbiedingen:

Van tijd tot tijd verstuurt Clipchamp e-mails die promoties en aanbiedingen bevatten, zoals sales en kortingen!

Platform-tips en nuttige info:

Wanneer u onze Diensten voor videobewerking gebruikt, kunnen wij u e-mails sturen met suggesties over hoe u ons Platform kunt gebruiken, en details over extra functies van geüpgrade plannen.

Wij kunnen u marketingberichten sturen, bijvoorbeeld wanneer u een account bij ons registreert, wanneer u voor het eerst met succes een video van ons Platform exporteert, of om u te helpen bij het abonneren op een geüpgraded plan.

Nieuwsbrief:

Clipchamp verstuurt een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de functies van ons Platform. De nieuwsbrief kan toegang bevatten tot exclusieve content, tips en trucs voor videobewerking, details over updates van het Platform, promoties voor onze andere Diensten, aanbiedingen voor upgrades en verzoeken om feedback.

Clipchamp is bezig met het bouwen van een Voorkeurencentrum dat u in staat zal stellen om via uw accountinstellingen te kiezen welke soorten e-mails wij naar u sturen. We zullen dit Privacybeleid bijwerken zodra we dit operationeel hebben!

Sociale media

Clipchamp onderhoudt een aantal sociale media-accounts ten behoeve van de marketing van onze Diensten en het verspreiden van informatie over ons Platform. Clipchamp onderhoudt accounts zoals, zonder beperking, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok en Pinterest.  

Voordat u contact met ons opneemt via sociale media, dient u zich ervan bewust te zijn dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt via of geplaatst op een sociale mediaplatform, onder het privacybeleid van dat sociale mediaplatform vallen. U kunt er in plaats daarvan voor kiezen rechtstreeks contact met ons op te nemen via de gegevens op onze website.

Teamleden uitnodigen

Gebruikers die bij ons een account hebben geregistreerd onder bepaalde plannen, hebben toegang tot een teamfunctie waarmee teams video's kunnen delen. Onder de teamfunctie kan een gebruiker een team (of werkgroep) aanmaken en andere mensen (teamleden) uitnodigen in dat team. Dit is geen 'verwijs een vriend'-functie, maar stelt teams in staat om samen te werken met behulp van onze videobewerkingstools.

Wanneer u iemand uitnodigt om teamlid te worden, sturen wij een uitnodigingsmail naar de persoon die u in uw naam uitnodigt. Wanneer we dit doen, passen we de volgende regels toe:

 1. Er wordt geen stimulans gegeven aan u of aan de persoon die u uitnodigt om teamlid te worden (er zijn bijvoorbeeld geen kortingen of gunsten).

 2. U selecteert mensen die u wilt uitnodigen om teamlid te worden. Clipchamp zal nooit teamleden voor u selecteren of toegang krijgen tot uw contacten.

 3. Wij zullen uw naam (of gewenste bijnaam) en e-mailadres duidelijk in de uitnodigingsmail vermelden.

 4. Wij zullen u laten zien wat de uitnodigingsmail zal bevatten voordat hij wordt verzonden.

Een persoon die wordt uitgenodigd om lid van een team te worden, kan kiezen of hij of zij de uitnodiging aanvaardt. Als u een uitnodiging per e-mail ontvangt om lid van een team te worden, kunt u die afwijzen. Als u op dat moment geen lid wenst te worden, kunt u op elk moment teruggaan naar de uitnodigingsmail en de uitnodiging aanvaarden. 

Als u wordt uitgenodigd om lid te worden van een team en u aanvaardt de uitnodiging, dan bent u verplicht om ofwel (1) in te loggen als een bestaande gebruiker, of (2) een account bij ons te registreren. Teamleden kunnen er op elk moment voor kiezen een team te verlaten door op de 'verwijderen'-link te klikken die zich in het teamprofiel bevindt.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Onder verschillende privacywetten hebben mensen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens in het bezit van Clipchamp, die, afhankelijk van de toepasselijke privacywetgeving, kunnen bestaan uit:

Recht

Recht op inzage

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Clipchamp en het ontvangen van andere informatie over de gegevens.

Recht op rechtzetting

Het recht om uw persoonsgegevens recht te zetten wanneer u denkt dat ze onjuist of verouderd zijn.

Recht op wissen

Het recht om te eisen dat Clipchamp alle persoonsgegevens verwijdert die wij over u hebben. Dit recht is anders dan alleen het deactiveren van uw account(s) bij ons. Wanneer u ervoor kiest om gebruik te maken van een recht dat u mogelijk hebt om gegevens te wissen, betekent dit dat wij al uw persoonsgegevens zullen wissen uit al onze systemen (en die van onze dienstverleners). 

Recht van bezwaar

Het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Het recht om de persoonsgegevens die Clipchamp over u heeft in een toegankelijk formaat te ontvangen.

Recht om verwerking te beperken

In bepaalde omstandigheden, het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Als Clipchamp persoonsgegevens over u bewaart, zullen wij u graag vertellen welke dat zijn, deze bijwerken, verwijderen of stoppen met het gebruik ervan zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We zullen echter niet aan iemand anders vertellen welke persoonsgegevens we over u bewaren (tenzij u ons dat toestaat of er een wettelijke mogelijkheid of vereiste voor ons is om dat te doen).

Indien u één van uw rechten (hierboven opgesomd) wenst uit te oefenen, of indien u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of verouderd zijn, kunt u:

 • Uw accountgegevens bijwerken (inclusief e-mailadres en gewenste betalingsmethode) in uw online accountinstellingen

 • Uw Clipchamp-account(s) deactiveren via de link die is opgenomen in uw online account

 • Ons schrijven op privacy@clipchamp.com. Wij helpen u graag verder of beantwoorden uw vragen over de uitoefening van uw rechten. Wij zullen u vragen ons een adequate vorm van identificatie te verstrekken om er zeker van te zijn dat u het bent.

In het algemeen zullen wij u geen kosten aanrekenen voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en zullen wij binnen een redelijke termijn op uw verzoek ingaan.  

Uw vragen en bezorgdheden

Als u een vraag hebt over ons Privacybeleid of een bezorgdheid of klacht over onze praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op! U kunt ons bereiken op:

Post

Data Protection Officer, Microsoft Corporation, c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), Level 1, 315 Brunswick St Fortitude Valley QLD 4006 Australië

E-mail

privacy@clipchamp.com

Als u een privacyklacht hebt ingediend en niet tevreden bent met onze reactie op uw bezorgdheid, kunt u contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner als u in Australië bent gevestigd. De procedure is hier beschikbaar.

Zullen we ons privacybeleid bijwerken?

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat onze praktijken inzake de verwerking van persoonsgegevens correct worden weergegeven. Wij zullen personen op de hoogte brengen indien wij wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid, door kennisgeving wanneer u de volgende keer toegang krijgt tot het Platform of de Diensten of door anderszins contact met u op te nemen via de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Wij zullen ook het nieuwe Privacybeleid op onze webpagina plaatsen.

It looks like your preferred language is English