VILKÅR OG BETINGELSER FOR CLIPCHAMP (PER 05.01.22)

UNNTATT DER DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, GJELDER DEN BINDENDE VOLDGIFTSKLAUSULEN OG FRASKRIVELSEN AV GRUPPESØKSMÅL NEDENFOR. LES DET, DA DET PÅVIRKER HVORDAN TVISTER MELLOM PARTENE LØSES.

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), et datterselskap av Microsoft Corporation, («Clipchamp»,«vi»,«oss», eller «vår») leverer en nettbasert plattform som er tilgjengelig på https://clipchamp.com («Plattformen») og vida Clipchamps mobilapplikasjon («Appen» og samlet, «Tjenestene»). Tjenestene våre tilbys både til individuelle skapere (hvor hver er en «Forbrukerkunde») bedrifter (hvor hver er en «Kommersiell kunde» eller «Kommersiell Clipchamp-kunde»). Data kan deles og behandles av tredjeparter i samsvar med våre Retningslinjer for personvern på Retningslinjer for personvern | Clipchamp when vi er behandlingsansvarlig og vårt tillegg med hensyn til Personvern og databehandling som er beskrevet i Vedlegg 2 («Databehandlingsavtale» eller «DPA») når vi er databehandler. Referanser til «deg» og «din» i disse vilkårene og betingelsene («Vilkårene») refererer til forbrukerkunder, Kommersielle kunder og Brukere som får tilgang til eller bruker Tjenestene i anvisning fra eller på vegne av en Kommersiell kunde (hver en «Kommersiell kundesluttbruker»), alt ettersom. Clipchamp og du er individuelt en «part» og sammen benevnes dere som «partene». Disse vilkårene og eventuelle Retningslinjer for personvern eller andre Vilkår som er angitt i Tjenestene (inkludert, uten begrensning, eventuelle oppdateringer av disse Vilkårene) styrer din tilgang til bruk av Tjenestene. For å være helt tydelig – du er kun en Kommersiell Clipchamp-kunde hvis du tidligere har inngått et separat signert ordreskjema eller en annen signert avtale med Clipchamp.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene, godtar du disse vilkårene og eventuelle tredjeparts vilkår for bruk som styrer innhold tilgjengelig gjennom tjenestene, inkludert men ikke begrenset til Storyblocks sluttbrukerlisensavtale med Footage Firm Inc som angitt i Vedlegg 1. Hvis du i tillegg er en kommersiell kunde, godtar du vårt tillegg til databehandling. Hvis du er forbrukerkunde, forklarer vi hvordan Clipchamp håndterer personopplysningene dine i våre retningslinjer for personvern.

Du erklærer og garanterer at du har juridisk kapasitet til å inngå en juridisk bindende avtale med oss. Hvis du er under 18 år eller under den lovlige myndighetsalderen der du bor («Mindreårig»), har du foreldrenes eller vergens tillatelse til å få tilgang til og bruke tjenestene, og de har godtatt vilkårene på dine vegne. Hvis du er en Kommersiell sluttbruker, representerer og garanterer du at du har juridisk myndighet til å binde den Kommersielle kunden til disse Vilkårene.

HVEM KAN BRUKE CLIPCHAMP

Sammendrag: For å bruke tjenestene må du være minst 13 år eller over minimumsalderen der foreldresamtykke ikke er nødvendig for bruk av tjenestene i henhold til lovene i landet ditt.

Detaljer: Hvis du er a forelder eller foresatt for en mindreårig, så godtar du å være bundet til disse Vilkårene med hensyn til Mindreåriges bruk av Tjenestene, og du godtar å: (1) overvåke den mindreåriges bruk av Tjenestene og deres konto, (2) sikre at innholdet på Tjenestene er egnet for den Mindreårige, (3) sikre at all informasjon som er sendt til oss av den mindreårige er nøyaktig, og (4) gi samtykkene, representasjonene og garantiene i vilkårene på den Mindreåriges vegne.

REGISTRERE DEG FOR TJENESTENE

Sammendrag: For å bruke Tjenestene må du registrere deg for en konto hos oss (hvor hver er en «Konto») og kan velge å registrere deg for en abonnementsplan gjennom tjenestene våre (hvor hver er en «Abonnement»). Abonnementene våre inkluderer abonnement for personlig bruk og abonnement for kommersiell bruk.

Detaljer:

 • Abonnementer: Vi tilbyr en rekke abonnement med forskjellige inkluderinger, priser og faktureringsalternativer som du kan velge mellom. Vi tilbyr også gratis bruk av tjenestene med begrenset funksjonalitet.

 • Konto: For å opprette en Konto krever vi at du gir oss informasjon om deg selv, for eksempel navn og e-postadresse, eller at eieren av Teamkontoen registrerer seg for kontoen, og du velger å godta. Du må oppgi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon under registreringsprosessen, og du må oppdatere slik informasjon for å holde den nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Etter eget skjønn kan vi nekte enhver person å registrere en konto. 

 • Kontoeier: Når du velger et Abonnement og registrerer deg for en Konto, er du kontoeieren og er ansvarlig for kontoen din, som angitt i disse Vilkårene. 

Sammendrag: Det finnes en Teamfunksjon i enkelte enkelte abonnementer.  Du må være Kontoeier for å opprette eller bli med i et Team.  I noen abonnementer kan det tilordnes en Teamadministrator. Teamadministratorer er brukere som er autorisert under utvalgte Abonnement for å opprette et team og er ansvarlige for å betale for de ekstra brukerne på det gitte abonnementsnivået. Teamfunksjonalitet kan suspenderes eller fjernes fra brukerkontoer etter Clipchamps eget skjønn med eller uten varsel til berørte brukere. Clipchamp er ikke ansvarlig for tvister mellom brukere som oppstår fra din bruk av Tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, Teamfunksjonen.

Detaljer:

 • Teamfunksjon: Abonnementet ditt kan tillate Kontoeiere å opprette et lukket miljø (et «Team») som Kontoeieren kan invitere andre Kontoeiere til, og hvor Kontoeiere kan dele videoer med hverandre (hver Kontoeier i et lukket miljø , et “Teammedlem. Etter eget skjønn kan vi nekte enhver Kontoeier å bli med eller fortsatt være en del av et Team. Teammedlemmer kan når som helst forlate et team. Clipchamp overvåker eller modererer ikke interaksjonene mellom Medlemmer i Team, overholdelse av kollegiale forventninger til Team som bruker tjenestene våre.  Clipchamp er ikke ansvarlig for Teammedlem eller annen brukers tvister som oppstår av bruken av Tjenestene.

 • Teamadministrator: Et abonnement kan gjøre det mulig for en Teamadministrator å bli tilordnet til et team.  Der en Teamadministrator har blitt tildelt, vil Teamadministratoren være det eneste Teammedlemmet som kan legge til og fjerne et Teammedlem fra Teamet. Teamadministratoren kan også administrere abonnementstilgang (inkludert abonnementstype), administrere fakturering (hvis noen), kansellere abonnenter i abonnementet og/eller slette Teamet.

Sammendrag: Det finnes en rekke forskjellige typer brukere basert på plattform og formfaktor som brukeren får tilgang til Clipchamp fra.

Detaljer: 

Brukertyper: Ulike abonnement tillater forskjellige brukertyper. Brukertypene omfatter:

 • Clipchamp WebUser. En Clipchamp WebUser har tilgang til Clipchamps videoredigering på nett. Denne tilbys via plattformen vår. Dette inkluderer alle nettbaserte brukere (inkludert, uten begrensning, de som får tilgang til plattformen via nettapplikasjonen). Clipcham Web User kan også kalles Clipchamp Native User.

 • Clipchamp-mobilbruker. En Clipchamp-mobilbruker har tilgang til et begrenset utvalg av tjenester via Clipchamp-appen, som kan inkludere Clipchamp iOS og Clipchamp Android. 

Brukertypen din bestemmer hvilken typen tilgang til Tjenestene. Du kan klassifiseres som mer enn én brukertype.

ÅNDSVERK

Sammendrag: Vi eier Tjenestene.  Du må bruke alle lyd- og videobeholdningsressurser som er gjort tilgjengelig av oss for deg som en del av Tjenestene («Innholdet») i samsvar med innholdslisenser.  Noen tjenester krever at du registrerer en konto hos oss.  

Detaljer:

 • Våre rettigheter i tjenestene: Med mindre annet er angitt, eier vi eller våre lisensgivere alle rettigheter, titler og interesser (inkludert immaterielle rettigheter) i Tjenestene våre og alle lyd- og videoklippressurser som er gjort tilgjengelig av oss som Innhold. Din bruk av Tjenesten vår og din bruk av og tilgang til innhold gir eller overfører ikke rettigheter, eiendomsrett eller interesse i forbindelse med Tjenesten vår eller Innholdet.

 • Bruksområder for forbudt innhold: Du må ikke, med unntak av det som uttrykkelig er tillatt i disse Vilkårene, uten skriftlig forhåndssamtykke fra oss selv eller eieren av Innholdet (der det er aktuelt): (1) kopiere eller bruke, helt eller delvis, noe Innhold, (2) reprodusere, overføre på nytt, distribuere, spre, selge, publisere, kringkaste eller sirkulere noe Innhold til en tredjepart.

 • Lisens til å bruke tjenestene: Vi gir følgende lisenser for å bruke Tjenestene til følgende bruksområder (hver av dem en «Lisens»):

  • Lisens for Clipchamp Web User: Med forbehold om overholdelse av disse Vilkårene, gir vi Clipchamp Web User en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, verdensomspennende lisens til å bruke Tjenestene via plattformen. For forbrukerkunder i grunnabonnementet er denne lisensen bare til ikke-kommersielle formål.

  • Lisens for mobilbruker av Clipchamp: Med forbehold om overholdelse av disse Vilkårene, gir vi Clipchamp-mobilbrukere en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, verdensomspennende lisens til å bruke et begrenset utvalg av Tjenester via Appen. For forbrukerkunder i grunnabonnementet er denne lisensen bare til ikke-kommersielle formål. Clipchamp Mobile kan inkludere Clipchamp iOS og Clipchamp Android.

 • For å beskytte distribusjonen av Tjenesten må vi sette visse begrensninger på de lisensierte rettighetene vi gir deg. Du skal ikke: (a) lisensiere, selge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, være vert for eller på annen måte kommersielt utnytte Tjenestene, enten helt eller delvis, (b) modifisere, gjøre avledede verk av, demontere, motsatt kompilere eller foreta omvendt utvikling av noen del av Tjenestene, med mindre det er tillatt med hensyn til Innhold, (c) få tilgang til Tjenestene for å bygge et lignende eller konkurrerende nettsted, app, produkt eller Tjeneste, eller (d) med unntak av det som uttrykkelig er angitt her, kopiere, reprodusere, distribuere, publisere på nytt, laste ned, vise, legge ut eller overføre noen del av Tjenestene i noen form eller på noen måte. All opphavsrett og andre proprietære merknader i tjenestene (eller på innhold) må beholdes.

 • All annen bruk er forbudt uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. 

 • Lisens til innholdet: Innhold som er tilgjengelig via Tjenestene eller kjøpt via tjenestene, er utelukkende for bruk med Tjenestene og er underlagt vilkårene i deres gjeldende lisens.

Sammendrag: Du må bare laste opp og bruke Brukerinnhold som tilhører deg, eller som du har tillatelse til å bruke.  Brukerinnhold, med unntak av kommentarer til Tjenestene, forblir din eiendom.  Eventuelle kommentarer eller tilbakemeldinger som du gir til Clipchamp vil bli vår eiendom.

Detaljer:

 • Kommentarer: Enhver kommentar, tilbakemelding, idé eller forslag («Kommentarer») som du gir oss gjennom Tjenestene eller på annen måte blir vår eiendom. Du samtykker i at vi har rett til å bruke Kommentarene dine til kommersielle eller ikke-kommersielle formål (for eksempel for å forbedre Tjenestene, markedsføre Tjenestene, opprette nye Tjenester) uten kompensasjon eller forpliktelse til deg eller til noen annen person som har overført Kommentarene dine. Hvis du gir oss Kommentarer, erkjenner du at du er ansvarlig for og har myndighet til å gi innholdet i slike Kommentarer til oss, inkludert med hensyn til deres lovlighet, originalitet og opphavsrett.

 • Brukerinnhold: Med unntak av Kommentarer, forblir all informasjon eller innhold du gir til oss, legger ut, laster opp, eller sender inn gjennom Tjenestene våre («Brukerinnhold») din eiendom. Ved å gi brukerinnhold til oss eller gjøre tilgjengelig brukerinnhold på eller gjennom tjenestene, gir du oss en verdensomspennende, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, underlisensierbar, royaltyfri lisens til å bruke, se, reprodusere, lage avledede verk av, kopiere, beholde, overføre, omformatere, vise, distribuere og endre slikt brukerinnhold. Du erklærer og garanterer at: (1) du enten er den eneste og eksklusive eieren av alt Brukerinnhold, eller du har alle rettigheter, lisenser, samtykker og utgivelser fra den aktuelle tredjeparten som er nødvendige for å gi oss rettighetene i slikt Brukerinnhold som overveid av disse Vilkårene, og (2) verken brukerinnholdet eller bruken, transkodingen (konvertering), publisering, opplasting, publisering, innsending, redigering eller overføring av Brukerinnholdet av deg (som tillatt av lisensen ovenfor) vil krenke, misbruke eller bryte en tredjeparts immaterielle rettigheter, eller rettigheter til publisitet eller personvern, eller føre til brudd på gjeldende lov eller forskrift. Vi støtter eller godkjenner ikke, og vi påtar oss ikke noe ansvar for noe brukerinnhold. Vi kan uten begrensning tildele, overføre eller delegere rettighetene og forpliktelsene våre i henhold til disse Vilkårene ved varsel til deg.

 • Ulovlig innhold: Du må ikke bruke tjenestene til å behandle brukerinnhold med ulovlig innhold. Ulovlig innhold er alt innhold som bryter med lovene som gjelder for oss, tjenestene eller deg. Hvis vi blir oppmerksomme på bruk av tjenestene til ulovlige formål,

  kan vi informere og samarbeide med de relevante rettshåndhevende organer for å sikre at eventuelle nødvendige juridiske skritt foretas.

PERSONVERN

Sammendrag: Hvis du er forbrukerkunde, forklarer vi hvordan Clipchamp håndterer personopplysningene dine i våre retningslinjer for personvern.  Du bør se våre retningslinjer for personvern for informasjon om hvordan vi håndterer personopplysningene dine.

KOMMERSIELLE SLUTTBRUKERKUNDER

Sammendrag: Kommersielle kunder er ansvarlige for bruken av tjenestene av sine kommersielle kunde sluttbrukere.

Detaljer:

 • Kommersielle kunder (hvor hver er en «Enhet») er ansvarlige for å sikre sin egen overholdelse av gjeldende personvernlover, spesielt:

  • Enheten kan bli pålagt å utstede en passende «innhentingserklæring» (også kalt en «personvernerklæring») i samsvar med personvernloven som gjelder for enheten, og

  • Når det gjelder enhetens «innsamlingserklæring», skal enheten bare bruke eller utlevere personopplysninger på en måte som er i samsvar med databeskyttelsesloven som gjelder for enheten, og

  • I samsvar med databeskyttelsesloven som gjelder for enheten, kan enheten bli pålagt å samle inn et egnet skjema for samtykke for innsamling, bruk eller utlevering av visse personopplysninger, og

  • Når en enhet samler inn og behandler et barns personopplysninger, er enheten ansvarlig for å varsle og innhente tilstrekkelig samtykke fra foreldre/foresatte.

I den grad det er tillatt av gjeldende lov, er vi ikke ansvarlige for uautorisert tilgang, bruk, avsløring eller tap av Brukerinnhold eller personopplysninger som er lastet opp eller publisert ved en feil av Enheten, som følge av enhetens tilgang og bruk av Plattformen og Tjenestene, og/eller en Enhets unnlatelse av å bruke, eller en beslutning om å deaktivere, personvernforbedrende funksjoner i Tjenestene eller verktøyene er på enhetens egen risiko og ansvar.

Kommersielle kunder er ansvarlige for bruk av Tjenestene av sine Kommersielle sluttbrukerkunde og er ansvarlige for å sikre at deres Kommersielle sluttbrukerkunde overholder disse Vilkårene og eventuelle Etiske retningslinjer eller andre Vilkår som er angitt i Tjenestene.

KOSTNADER

Sammendrag: Hvis du velger et betalt abonnement, må du betale for dette abonnementet. Du kan oppgradere og nedgradere abonnementet ditt. Hvis gebyrene våre endres, vil vi varsle deg 30 dager før. Du har rett til å slutte å bruke tjenesten hvis du ikke godtar kostnadsendringen. Hvis du ikke betaler for abonnementet ditt, eller hvis du bryter disse Vilkårene, kan vi suspendere kontoen din etter å ha gitt deg en rimelig mulighet til å betale kostnadene eller utbedre bruddet, unntatt der det er et brudd på Etiske retningslinjer i Vedlegg 3. I den grad loven tillater det, og med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene, kan ikke abonnementskostnadene refunderes. 

Detaljer: 

 • Abonnementskostnader: For å motta tjenestene som er beskrevet i abonnementet ditt, må du betale oss kostandene som er angitt på plattformen knyttet til ditt valgte abonnement (abonnementskostnad), hvis det er noen. Når du har valgt et Årsabonnement, må du betale abonnementsgebyret i forkant av det neste året fra et kredittkort eller en bankkonto ved hjelp av de angitte betalingssystemene på Plattformen (Årlig betalingsdato).  Når du har valgt et Månedlig abonnement, må du betale Abonnementskostnaden i forkant av neste måned fra et kredittkort eller en bankkonto (Månedlig betalingsdato).

 • Retningslinjer for refusjon: Hvis det kreves av jurisdiksjonen der du befinner deg, vil du ha rett til en kanselleringsperiode (en «avkjølingsperiode») på fjorten (14) dager fra kjøpsdagen, med eller uten grunn. Hvis tjenestene delvis leveres på kanselleringstidspunktet, vil du få en pro-rata-refusjon. Du erkjenner at avkjølingsperioden avsluttes når Tjenestene leveres til deg, og deretter kan ikke kjøpet refunderes. Hvis du kjøper digitalt innhold fra oss, opphører retten din til å avslutte fra tidspunktet du begynner å laste ned. Med mindre annet følger av gjeldende lov eller et bestemt tilbud om Tjenesten, er alle kjøp endelige og kan ikke refunderes. Hvis du mener at vi har belastet deg ved en feiltakelse, må du kontakte oss og vi undersøker belastningen. Hvis du får beløpet refundert eller kreditert, har vi ingen forpliktelse til å refundere tilsvarende beløp i fremtiden. Disse retningslinjene for refusjon påvirker ikke noen rettigheter som gis i henhold til gjeldende lov. Hvis du vil ha mer informasjon om refusjon, kan du gå til hjelpeemnet vårt (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).

 • Oppgraderinger og nedgraderinger: Du kan oppgradere eller nedgradere abonnementet via e-post eller via plattformen.

 • Årlige abonnementsoppgraderinger og -nedgraderinger: For årlige abonnement: (1) eventuelle tilleggskostnader for en oppgradering faktureres deg på pro rata-basis for den gjenværende perioden før neste årlige betalingsdato, og oppgraderingen vil tre i kraft. Du må deretter betale til oss de nye Abonnementskostnadene på hver Årlige betalingsdato deretter, og (2) enhver nedgradering trer i kraft på din neste Årlige betalingsdato, og du må deretter betale til oss de nye Abonnementskostnadene på hver Årlige betalingsdato.

 • Månedlige abonnementsoppgraderinger og -nedgraderinger: For månedlige abonnement: (1) eventuelle ekstra gebyrer for en oppgradering vil bli fakturert til deg på pro rata-basis for den gjenværende perioden før neste månedlige betalingsdato, og oppgraderingen vil tre i kraft. Du må deretter betale til oss de nye Abonnementskostnadene på hver Månedlige betalingsdato deretter, og (2) enhver nedgradering trer i kraft på din neste Månedlige betalingsdato, og du må deretter betale til oss de nye Abonnementskostnadene på hver Månedlige betalingsdato.

 • Prøveversjoner: Abonnementet ditt kan begynne med en prøveversjon. Prøveperioden for abonnementet ditt varer i den perioden som er angitt i tjenestene. Vi bestemmer vilkårene for enhver prøveperiode, inkludert prøveberettigelse etter eget skjønn, og vi kan begrense kvalifiseringen til å forhindre prøvemisbruk. Vi forbeholder oss retten til å når som helst tilbakekalle prøveperioden og suspendere kontoen din tilfelle vi finner ut at du ikke er kvalifisert. Hvis du ikke kansellerer i løpet av prøveperioden, belaster vi deg automatisk abonnementskostnadene for abonnementet som du har valgt fra den valgte betalingsmåten på datoen som prøveperioden avsluttes (Betalingsdato). Hvis du ikke betaler Abonnementskostnaden på Betalingsdatoen, avsluttes tilgangen til abonnementsfordelene ved slutten av prøveperioden. 

 • Skatter: Med mindre annet er oppgitt, inkluderer abonnementskostnaden for kontoeiere GST. Du er ansvarlig for alle andre skatter, avgifter eller gebyrer som er pålagt av skattemyndighetene i ditt eget land, og du skal være ansvarlig for betaling av dem. Vi har ikke noe ansvar overfor dem på dine vegne. 

 • Valuta: Alle transaksjoner behandles i amerikanske dollar av lokale og internasjonale betalingsleverandører, bortsett fra, hvis du befinner deg i Australia, behandles transaksjoner i australske dollar. Du godtar at internasjonale behandlingsgebyrer for betaling kan påløpe fra finansinstitusjonen din. Vi har ikke noe ansvar overfor deg for internasjonale behandlingsgebyrer for betaling.

 • Kostnadsendringer: Hvis det er en fast periode og pris for tilbudet av Tjenesten din, vil den prisen fortsatt gjelde for den faste perioden. Du må godta de nye tilbudene og prisene hvis du vil fortsette å bruke tjenestene. Hvis Tjenestene dine er periodiske (for eksempel månedlig), uten noen bestemt tidslengde og ikke er et prøvetilbud, kan vi endre Abonnementskostnadene fra tid til annen, for eksempel hvis vi legger til nye eller forbedrede funksjoner i Tjenesten, i den grad kostnadene ved å levere Tjenestene har økt tilsvarende, eller som svar på markedsendringer (for eksempel på grunn av lønnskostnader, valutasvingninger, endringer i skatter/forskrifter, inflasjon, konsesjonsavgifter, infrastruktur og administrative kostnader). Vi vil informere deg minst 14 dager før prisendringen trer i kraft, med mindre en lengre oppsigelsestid kreves i henhold til gjeldende lov. De nye Abonnementskostnadene vil gjelde for din neste betaling som forfaller etter oppsigelsesperioden. Hvis du ikke godtar prisendringen, må du kansellere og slutte å bruke Tjenestene før prisendringen trer i kraft i samsvar med våre retningslinjer for refusjon ovenfor. Når vi varsler deg om prisendringen, hvis det kreves av gjeldende lov, vil vi også informere deg om årsakene til og omfanget av prisøkningen og at den nye prisen trer i kraft hvis du ikke avslutte Tjenestene, og vi vil også minne deg på hvordan du kan avslutte Tjenestene.

 • Unnlatelse av å betale i tide: Hvis en betaling ikke utføres i samsvar med disse Vilkårene, kan vi (etter eget skjønn) gi rimelig varsel til deg om å suspendere din tilgang til Tjenestene. 

Gjentakende betalinger. Når du kjøper Tjenestene på abonnementsbasis (f.eks. månedlig), godtar du at du autoriserer gjentakende betalinger, og betalinger gjøres med metoden og med de tilbakevendende intervallene du har godtatt, til abonnementet for den Tjenesten avsluttes av deg eller av oss. Du må kansellere Tjenestene dine før neste faktureringsdato for å slutte å bli belastet for å fortsette Tjenestene dine. Vi gir deg instruksjoner om hvordan du kan kansellere tjenestene. Ved å autorisere gjentakende betalinger autoriserer du Clipchamp til å lagre betalingsinstrumentet ditt og behandle slike betalinger.

TREDJEPARTS TJENESTER

Sammendrag: Tjenestene bruker innleide eksterne tjenesteleverandører til å levere visse tjenester på vegne av Clipchamp. Det er også muligheter for deg å bruke tredjepartstjenester via Tjenester som kan være underlagt disse tredjeparters bruksvilkår og gjenstand for disse tredjeparters personvernpraksiser.  Nettstedet vårt kan også inneholde lenker til andre nettsteder som kan ha praksiser vi ikke har kontroll over.

Detaljer: 

 • Videokvalitet: Tjenestene støtter et begrenset antall videokodeker som innganger og utganger for transkoding (konvertering). Mens vi jobber hardt med å implementere flere videokodeker, leveres tjenestene som de er og er begrenset til det nåværende tilbudet. Kvaliteten på resultatet kan variere og kan være avhengig av kildevideoen.

 • Tredjeparts inndata: Du samtykker i at: (1) Tjenestene kan omfatte tredjeparter som grensesnitt, eller interopererer med, Tjenestene («Tredjeparts inndata»); og (2) leveringen av Tjenestene kan være avhengig av, eller påvirket av, slike tredjeparts inndata (for eksempel kan vår plattform bruke eller stole på tredjepartsteknologi).

 • Integrerte tredjeparter: Tjenestene kan også tilby valgfrie integrasjonsmuligheter med tredjeparter («Integrerte tredjeparter»). I den grad du velger å bruke eller interoperere tjenestene med integrerte tredjeparter, er du ansvarlig for: (1) kjøpet av, (2) kravene, og (2) lisensforpliktelsene knyttet til den integrerte tredjeparten. Du erkjenner og godtar at fordelen med den integrerte Tredjepartstjenestens grensesnitt, eller interoperering med Tjenestene, er underlagt din overholdelse av denne klausulen. 

 • Hyperkoblinger: Tjenestene kan inneholde koblinger til nettsteder som drives av tredjeparter, for eksempel Facebook, Instagram og Twitter. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, kontrollerer, støtter eller godkjenner vi ikke og er ikke ansvarlige for innholdet på disse nettstedene eller personvernpraksisen til disse nettstedene. Du bør gjøre dine egne undersøkelser med hensyn til egnetheten til disse nettstedene.  

 • Bare generell informasjon: Innholdet er ikke omfattende og er kun til generelle informasjonsformål. Selv om vi bruker rimelige forsøk på å sikre nøyaktigheten og fullstendigheten av innholdet, gir vi ingen representasjon eller garanti for det, i den grad loven tillater det. Innholdet kan endres uten varsel. Vi forplikter oss imidlertid ikke til å holde plattformen vår oppdatert, og vi er ikke ansvarlige hvis noe innhold er unøyaktig eller utdatert.

FORBRUKERGARANTIER

Sammendrag: Disse vilkårene endrer ingen forbrukerrettigheter du måtte ha i henhold til gjeldende lov.

Detaljer: Visse lover, slik som Australian Consumer Law (ACL) i Competition and Consumer Act 2010 (Cth), og andre lignende forbrukerbeskyttelseslover og -forskrifter kan, hvis aktuelt, gi deg rettigheter, garantier, og rettsmidler knyttet til vår levering av våre Tjenester, som ikke kan ekskluderes, begrenses eller endres («Lovfestede rettigheter»).

Ingenting i disse vilkårene ekskluderer dine lovbestemte rettigheter som forbruker. 

UNNTAK FRA ANSVAR

Sammendrag: Clipchamp er ikke ansvarlig for hvordan du eller en annen person bruker tjenestene våre, tjenestene som tilbys av tjenester som kan integreres med våre Tjenester, men som leverer tjenestene deres direkte til deg, eller for at Tjenestenes tilgjengelighet.

Detaljer: Til tross for det motsatte, i den maksimale utstrekning det er tillatt av dine lovfestede rettigheter eller gjeldende lov, vil vi ikke være ansvarlige for, og du fraskriver deg og fritar oss fra og mot, ethvert ansvar forårsaket eller bidratt til av, som oppstår fra eller forbundet med: (1) dine handlinger eller unnlatelser, (2) enhver bruk eller anvendelse av Tjenestene som ikke er i samsvar med disse vilkårene, (3) alle verk, tjenester, varer, materialer eller gjenstander som ikke utgjør en del av Tjenestene, eller som ikke er levert av oss, inkludert innhold levert av en tredjepart, Tredjeparts inndata, Integrerte tredjeparter, Kommentarer og Brukerinnhold, (4) enhver defekt, feil, utelatelse eller mangel på funksjonalitet eller egnethet (eller fravær av, eller reduksjon i, et forventet resultat, oppnåelse eller fordel) med hensyn til Tjenestene, (5) Tjenestene er utilgjengelige, eller forsinkelser i at vi leverer Tjenestene til deg, uansett årsak, (6) enhver hendelse utenfor vår rimelige kontroll, inkludert i forbindelse med storm, flom, brann, jordskjelv, epidemi, pandemi, COVID-19 og myndighetssanksjonerte restriksjoner og ordre, enten som er kjent eller ukjent på tidspunktet for inngåelse av disse vilkårene (Force Majeure-hendelse); eller (7) din interaksjon med andre brukere.

Tjenestetilgjengelighet: Tjenestene eller materialet eller produktene som tilbys gjennom Tjenestene, kan være utilgjengelige fra tid til annen, eller de kan variere avhengig av region eller enhet. Vi streber etter å holde Tjenestene i gang. Imidlertid er alle nettbaserte tjenester utsatt for sporadiske forstyrrelser og avbrudd. I den grad det er tillatt i henhold til dine lovbestemte rettigheter eller gjeldende lov, er ikke Clipchamp ansvarlig for eventuelle forstyrrelser eller tap du kan lide som et resultat. Hvis det oppstår et strømbrudd, kan det hende at du ikke kan hente opp noe av informasjonen som du har lagret. Vi anbefaler at du regelmessig sikkerhetskopierer informasjonen som du lagrer på tjenestene.

MED UNNTAK AV DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT I DISSE VILKÅRENE, GIR CLIPCHAMP OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER (SAMLET KALT «CLIPCHAMP-PARTENE») INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ELLER BETINGELSER MED HENSYN TIL DIN BRUK AV TJENESTENE. DU FORSTÅR AT BRUK AV TJENESTENE SKJER PÅ EGEN RISIKO, OG AT VI, MED FORBEHOLD OM DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER, LEVERER TJENESTENE PÅ EN «SOM DE ER»-BASIS «MED ALLE FEIL» OG «SOM TILGJENGELIG». DU BÆRER HELE RISIKOEN VED Å BRUKE TJENESTENE. CLIPCHAMP-PARTENE GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN ELLER AKTUALITETEN TIL TJENESTENE. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL DIN LOKALE LOV OG UNDERLAGT DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER, FRASKRIVER VI OSS ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, HÅNDVERKSMESSIG INNSATS OG IKKE-KRENKELSE. DU ANERKJENNER AT DATA OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEMER IKKE ER FEILFRIE OG AT PERIODER MED NEDETID KAN FOREKOMME FRA TID TIL ANNEN. VI GARANTERER IKKE AT TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEILFRI, ELLER AT TAP AV INNHOLD IKKE VIL SKJE, OG VI GARANTERER HELLER IKKE NOEN TILKOBLING TIL ELLER OVERFØRING FRA DATANETTVERKENE.

Detaljer: Til tross for det motsatte, underlagt dine lovfestede rettigheter og i den maksimale utstrekning loven tillater det hvis du har grunnlag for å gjenopprette skader, enten det er i henhold til lov, kontrakt, egenkapital, erstatning (inkludert uaktsomhet), skadeserstatning eller på annen måte ditt eksklusive rettsmiddel er å gjenopprette fra Clipchamp-partene: a makskimalt samlet Ansvar, som definert nedenfor, for direkte skader som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene vil være begrenset til (A) at vi leverer Tjenestene våre til deg på nytt eller, etter eget skjønn, til at vi tilbakebetaler deg beløpet av Abonnementskostnadene som du har betalt til oss i forbindelse med levering av de relevante Tjenestene som ansvaret gjelder, eller (B) hvis ingen Abonnementskostnader har blitt betalt av deg til USD 100. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for indirekte, følgeskader eller spesielt tap, tap av fortjeneste (inkludert forventet fortjeneste), tap av fordel (inkludert forventet fordel), tap av inntekt, tap av virksomhet, tap av goodwill, tap av mulighet, tap av besparelser (inkludert forventede besparelser), tap av omdømme, tap av bruk og/eller tap eller korrupsjon av data. «Ansvar» betyr enhver utgift, kostnad, ansvar, tap, skade, krav, varsel, rett, etterforskning, etterspørsel, prosedyre eller dom (enten under lov, kontrakt, egenkapital, erstatning (inkludert uaktsomhet), skadesløsholdelse eller på annen måte), uansett hva som oppstår, enten direkte eller indirekte og/eller om det er nå, ukjent, fremtidig eller betinget og om det involverer en tredjepart, en part eller på annen måte.

SKADESLØSHOLDELSE

Sammendrag: Du holder oss skadesløs for ansvar som følge av brudd på IP- og personvernrettigheter, gjeldende lover og eventuelle krav mot oss i forbindelse med brukerinnholdet ditt og din bruk og tilgang til Tjenestene.

Detaljer: Skadesløsholdelse: I den grad loven tillater det, holder du oss skadesløs og fri, mot ethvert ansvar vi har lidd som følge av: (1) ethvert brudd på tredjeparts rettigheter (inkludert immaterielle rettigheter og personvernrettigheter) av deg, (2) ethvert brudd på gjeldende lover av deg, eller (3) et tredjepartskrav mot oss i forbindelse med ditt Brukerinnhold eller din bruk og tilgang til Tjenestene. Denne skadesløsholdelsen er en løpende forpliktelse, uavhengig av de andre forpliktelsene i henhold til disse Vilkårene, og fortsetter etter at disse Vilkårene er avsluttet. Det er ikke nødvendig for oss å lide eller pådra oss noe ansvar før vi håndhever en erstatningsrett i henhold til disse Vilkårene. 

Denne klausulen er også gyldig etter oppsigelsen eller utløpet av disse Vilkårene.

OPPHØR

Sammendrag: Hvis du er medlem av et Team, kan du når som helst forlate Teamet via koblingen i nettkontoen din.  Du kan når som helst deaktivere eller slette kontoen din ved å følge prosessen som er angitt i våre retningslinjer for personvern eller ved å kontakte oss.  Hvis du velger å slette Kontoen din, må du sørge for at du har lagret Innholdet og videoer til Brukeren, da det ikke kreves av oss å beholde en kopi av Innholdet til brukeren.  Vi kan suspendere eller slette kontoen din hvis du ikke bruker Tjenestene i samsvar med disse vilkårene.

Detaljer: 

 • Oppsigelse av teammedlem: Som teammedlem kan du når som helst forlate et team via «Forlat»-funksjonen (eller lignende) på plattformen eller ved å kontakte oss her

 • Oppsigelse av kontoeier for enkelhets skyld: Vi tilbyr prosessen for å deaktivere og slette kontoen din i våre retningslinjer for personvern. Du kan avslutte kontoen din og avslutte disse vilkårene når som helst via funksjonen «Avslutt konto» (eller lignende) på plattformen vår eller ved å kontakte oss her. Etter at du har kansellert kontoen din, vil disse vilkårene og kontoen din opphøre på din neste årlige eller månedlige betalingsdato (etter hva som er aktuelt), med mindre du er i en prøveperiode. Hvis du er i en prøveperiode, vil disse vilkårene og kontoen din opphøre ved slutten av prøveperioden. I den grad loven tillater det, gis ingen refusjoner ved oppsigelse i samsvar med denne klausulen. 

 • Oppsigelse av kontoeier for brudd: Du kan avslutte kontoen din og disse vilkårene umiddelbart hvis vi i vesentlig grad bryter disse Vilkårene, og du gir oss beskjed om dette materielle bruddet, og hvis vi innen 10 dager etter å ha mottatt et slikt varsel fra deg, ikke har utbedret det materielle bruddet. Når du avslutter i samsvar med denne klausulen, vil Kontoen din også avsluttes, og vi vil gi deg en pro rata-refusjon av eventuelle abonnementskostnader som er betalt på forhånd av deg i forbindelse med den ubrukte delen av tjenestene.

 • Vår oppsigelse for enkelhets skyld: Vi kan også avslutte innloggingen, kontoen din, og disse vilkårene uten grunn ved å gi deg 14 dagers varsel. Hvis vi gjør det, vil vi gi deg en pro-rata-refusjon av eventuelle abonnementsgebyrer som er betalt på forhånd av deg i forbindelse med den ubrukte delen av tjenestene. 

 • Vår oppsigelse ved brudd: Vi kan suspendere innloggingen eller Kontoen din, eller avslutte innloggingen, Kontoen din og disse Vilkårene umiddelbart med varsel hvis: (1) du er i vesentlig mislighold av disse Vilkårene (inkludert for manglende betaling av Abonnementskostnadene), gjeldende lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter (inkludert immaterielle rettigheter og personvernrettigheter), (2) du bryter disse Vilkårene, og du unnlater å rette opp et slikt brudd innen 10 dager etter å ha mottatt varsel fra oss om et slikt brudd, eller (3) du som Kontoeier ikke kan betale gjelden din når den forfaller. I den grad loven tillater det, vil ingen refusjoner bli gjort ved oppsigelse av oss i samsvar med denne klausulen.

 • Etter oppsigelse: Ved utløp eller oppsigelse av disse Vilkårene: (1) vi avslutter levering av Tjenestene til deg, og du må umiddelbart slutte å bruke Tjenestene, inkludert plattformen og innholdet, og (2) du vil ikke ha rett til å motta en kopi av noe Brukerinnhold, og vi vil ikke ha noen forpliktelse til å beholde Brukerinnholdet ditt.

Selv etter at rettighetene dine i henhold til disse Vilkårene er avsluttet, vil alle bestemmelser i disse Vilkårene som i sin natur skal overleve, gjøre det, inkludert, uten begrensning, eierskapsbestemmelser, garantifraskrivelser, ansvarsbegrensninger, skadesløsholdelse, løslatelse og bindende voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål.

MERKNADER

Sammendrag: Clipchamp respekterer andres immaterielle rettigheter og ber om at brukerne gjør det samme.

Detaljer: Varsler om overtredelse.  Hvis du ønsker å sende et varsel om krenkelse av immaterielle rettigheter, inkludert påstander om brudd på opphavsretten, kan du bruke prosedyrene våre for å sende inn Varsler om krenkelse. BARE FORESPØRSLER SOM ER RELEVANTE FOR DENNE PROSEDYREN, VIL MOTTA ET SVAR.

Clipchamp bruker prosessene som er angitt i Title 17, United States Code, Section 512 for å svare på varsler om brudd på opphavsretten. Under egnede omstendigheter kan vi også deaktivere eller avslutte kontoer til brukere av tjenestene som kan være gjentatte krenkere.

Merknad om opphavsrett. Tjenestene er under copyright © 2021 Microsoft Corporation og/eller dets tilknyttede selskaper eller leverandører. Med enerett.

TVISTER – BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL

Sammendrag: Hvis det er en tvist mellom oss og deg, vil vi gjerne møte deg og forsøke å løse tvisten. Hvis vi ikke kan løse tvisten uformelt, med mindre det er begrenset av gjeldende lov, godtar du og vi å binde oss til individuell voldgift og ikke anlegge sak for domstolen foran en dommer eller jury.

FOR AUSTRALSKE BRUKERE:

Detaljer: I tilfelle tvist som oppstår fra, eller i forbindelse med, disse Vilkårene (Tvist), kan parten som hevder at det er en Tvist gi skriftlig varsel til den andre parten som angir detaljene i Tvisten og foreslår en løsning. Innen 7 dager etter å ha mottatt varselet, må partene møtes minst én gang for å forsøke å løse tvisten eller bli enige om metoden for å løse tvisten på andre måter, i god tro.  Alle aspekter av hver slik konferering, bortsett fra faktumet av tilfellet av konfereringen, vil være privilegert. Hvis partene ikke løser tvisten eller (hvis tvisten ikke løses) partene ikke blir enige om en alternativ metode for å løse tvisten, innen 21 dager etter mottak av varselet, kan tvisten henvises av en av partene (med skriftlig varsel til den andre parten) til voldgift administrert av Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA). Slik voldgift skal utføres i Brisbane, Queensland, på engelsk og i samsvar med ACICA Arbitration Rules. Kostnadene ved voldgiften deles likt mellom partene, og voldgiftsdommerens avgjørelse vil være endelig og bindende.

FOR BRUKERE I USA:

 • Bindende voldgifts- og gruppesøksmålsfraskrivelse hvis du bor i (eller, hvis en bedrift, ditt viktigste forretningssted er i) USA. Vi håper vi aldri har en tvist, men hvis vi har det, godtar du og vi å prøve i 60 dager for å løse det uformelt. Hvis vi ikke kan, godtar du og vi bindende individuell voldgift for American Arbitration Association («AAA») under Federal Arbitration Act («FAA»), og ikke å anlegge en sak for retten og en domstol og jury. I stedet vil en nøytral voldgiftsdommer avgjøre og voldgiftsdommerens avgjørelse vil være endelig med unntak av en begrenset rett til vurdering under FAA.  Gruppesøksmål, voldgiftsbehandlinger for hele gruppen, private søksmål gjennom advokat og enhver annen sak der noen opptrer i en representativ egenskap er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å kombinere individuelle juridiske prosesser uten at alle parter samtykker til det.

  • I denne delen inkluderer «vi», «oss» og «vår» Clipchamp og dets tilknyttede selskaper, inkludert Microsoft.

  • Tvister som dekkes – alt unntatt IP. Begrepet «tvist» er så bredt som det kan være. Det inkluderer ethvert krav eller kontrovers mellom deg og oss angående tjenestene, programvaren som er relatert til tjenestene, tjenestenes eller programvarens pris, din konto, reklame, markedsføring, kommunikasjon, kjøpstransaksjonen, faktureringen eller disse vilkårene, under enhver juridisk teori, inkludert kontrakt, garanti, erstatningsrett, vedtekt eller forskrift, unntatt tvister knyttet til håndhevelsen eller gyldigheten av din, lisensgivernes, våre eller våre lisensgiveres immaterielle rettigheter.

  • Send et brev med melding om tvist først. Hvis du har en tvist, og våre kundeservicerepresentanter ikke kan løse den, sender du en Melding om tvist per post til Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Informer oss om navn, adresse, hvordan vi kan kontakte deg, hva problemet er, og hva du vil. Et skjema er tilgjengelig på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499. Vi gjør det samme hvis det oppstår en tvist med deg. Etter 60 dager starter du eller vi en voldgift hvis tvisten ikke blir løst.

  • Alternativ om småkravsrett. I stedet for å sende et varsel om tvist, kan du saksøke oss i småkravsdomstolen i ditt bostedsfylke (eller, hvis du representerer en bedrift, ditt viktigste forretningssted), alternativt King County, Washington, USA hvis du oppfyller rettens krav.

  • Voldgiftsprosedyre. AAA vil utføre alle voldgiftssaker i henhold til sine regler for voldgift ved kommersielle situasjoner (Commercial Arbitration Rules) (eller, hvis du er en person og bruker tjenestene til personlige formål eller formål i husholdningen, eller hvis verdien tvisten gjelder, er USD 75 000 eller mindre uansett om du er en person og hvordan du bruker tjenestene, gjelder reglene for voldgift for forbrukere). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se www.adr.org eller ringe 1-800-778-7879. I en tvist som omfatter USD 25 000 eller mindre, vil en høring skje per telefon med mindre voldgiftsdommeren finner det rimelig at høringen skal skje ved oppmøte i stedet. Enhver personlig høring vil finne sted i ditt bostedsfylke/-stat (eller, hvis det er en bedrift, ditt hovedkontor), eller i King County, Washington. Du velger. Voldgiftsdommeren kan tilkjenne den samme erstatningen til deg individuelt som en domstol kan. Voldgiftsdommeren kan bare tilkjenne retter eller midlertidig forføyning til deg individuelt for å imøtekomme ditt individuelle krav. Under AAA-regler, bestemmer voldgiftsmannen over sin egen jurisdiksjon, inkludert vilkårligheten i ethvert krav. Men en domstol har eksklusiv myndighet til å håndheve forbud mot voldgift på en klassebasis eller i en representativ kapasitet.

  • Voldgiftsgebyrer og -betalinger.

  • Tvister som omfatter USD 75 000 eller mindre. Vi skal umiddelbart tilbakebetale dine domstolgebyrer og betale AAAs og voldgiftsdommerens honorarer og utgifter. Hvis du avviser vårt siste skriftlige forlikstilbud før voldgiftsdommeren ble utnevnt, går tvisten din helt til en voldgiftsdommers beslutning (kalt en «Tildeling»), og voldgiftsdommeren tildeler deg mer enn dette siste skriftlige tilbudet, vi vil: (i) betale den største av eller $ 1,000; (ii) betale rimelige advokathonorarer, hvis noen, og (iii) refundere eventuelle utgifter (inkludert kostnader for sakkyndige vitner) som advokaten din med rimelighet pådrar seg for å undersøke, forberede og forfølge kravet ditt i voldgift.

  • Tvister som involverer mer enn USD 75 000. AAAs regler gjelder for betaling av domstolavgifter og AAAs og voldgiftsdommerens honorar og utgifter.

  • Konflikt med AAA-regler. Disse vilkårene gjelder i den grad de er i konflikt med AAAs kommersielle voldgiftsregler eller regler for voldgift knyttet til forbrukere.

  • Må meldes innen ett år. Du og vi må sende inn småkravssak eller søke voldgift for ethvert krav eller tvist (unntatt tvister om immaterielle rettigheter – se avsnittet om tvister som dekkes – alt unntatt IP, ovenfor) innen ett år fra det først kunne sendes inn. Hvis ikke blir alle krav og tvister permanent utelatte.

  • Avviser fremtidige voldgiftsendringer. Du kan avvise enhver endring vi gjør i denne delen ved å sende oss varsel innen 30 dager etter endringen av U.S. Mail til adressen som er oppført ovenfor. Hvis du gjør det, vil den nyeste versjonen av denne delen før endringen du avviste, være den gjeldende.

  • Ugyldighet. Hvis avkall på gruppesøksmål er ulovlig eller urettskraftig når det gjelder hele eller deler av tvisten, vil ikke disse delene avgjøres ved voldgift, men føres for en domstol, og de gjenværende delene føres som voldgiftssak. Hvis noen annen bestemmelse i denne delen viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves, vil denne bestemmelsen avskåres, men resten av denne paragrafen gjelder fortsatt.

GENERELT

Sammendrag: Vi kan i noen tilfeller gi støtte hvis du har behov for hjelp til videoredigering.  Du kan komme i kontakt med oss på hjemmesiden vår.

Ingen konkurrenter har lov til å bruke Clipchamp.

Hvis vi endrer disse Vilkårene, gir vi deg beskjed, for eksempel ved å oppdatere «Sist oppdatert»-datoen for disse Vilkårene. 

Detaljer: 

 • Brukerstøtte: Hvis abonnementet gir deg rett til teknisk støtte, vil vi gi deg den tekniske støtten, forutsatt at du der det er nødvendig hjelper oss med å undersøke og fastslå årsaken til feilen og gi oss tilgang til all nødvendig informasjon som er relevant for feilen (inkludert hva du har gjort knyttet til feilen).

 • Ingen konkurrenter: Du har ikke lov til å bruke tjenestene, inkludert plattformen og innholdet, på noen måte som konkurrerer med virksomheten vår.  Hvis du bryter dette vilkåret, holder vi deg ansvarlig for ansvar vi lider, og holder deg ansvarlig i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov for eventuell fortjeneste du har hatt fra ikke-tillatt bruk. 

 • Variasjon: Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen og vil gi deg varsel, for eksempel ved å oppdatere «Sist oppdatert dato» for disse vilkårene eller via et varsel på plattformen. Ved å fortsette å bruke tjenestene, godtar du de endrede vilkårene. Hvis du ikke godtar endringene, må du avslutte bruken av Tjenestene. I tilfelle du har betalt for et årlig abonnement og vi endrer disse vilkårene, og denne endringen har en negativ innvirkning på deg, kan du avslutte kontoen din og disse vilkårene, og vi vil gi deg en pro rata-refusjon for eventuelle abonnementskostnader som er betalt på forhånd av deg i forbindelse med den ubrukte delen av tjenestene. 

 • Overdragelse: Du kan ikke overdra, overføre eller delegere dine rettigheter og forpliktelser i henhold til vilkårene uten vårt skriftlige, forhåndsgitte samtykke. Vi kan uten begrensning tildele, overføre eller delegere våre rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene med varsel til deg.

 • Force Majeure: Vi vil ikke være ansvarlige for forsinkelser eller unnlatelse av å utføre våre forpliktelser i henhold til disse vilkårene hvis en slik forsinkelse eller feil skyldes en Force Majeure-hendelse.

 • Oppheving: Bestemmelsene i disse vilkårene kan oppheves, og hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldiggjort, ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, blir denne bestemmelsen avskåret fra disse vilkårene uten å påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av resten av denne bestemmelsen eller de andre bestemmelsene i disse vilkårene. Underavsnittet om oppheving på slutten av delen Tvister sier hva som skjer hvis deler av delen Tvister (bindende voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål) viser seg å være ulovlig eller ikke kan håndheves. Tvister har forrang over denne delen hvis den ikke er i samsvar med den.

 • Valg av lov og sted for å løse tvister:

  • Overalt unntatt USA. Din bruk av tjenestene og disse vilkårene er underlagt lovene i Queensland, Australia. Du og vi samtykker ugjenkallelig til den eksklusive jurisdiksjonen og verneting til domstolene i staten Queensland og Federal Court of Australia i Queensland, for alle tvister som oppstår på grunn av eller relatert til disse vilkårene eller tjenestene som behandles i retten.

  • USA. Hvis du bor i (eller, hvis du representerer en bedrift, hvor hovedkontoret til bedriften er i) USA, er det lovene i staten der du bor (eller bedriften, hvor hovedkontoret til bedriften er) som styrer din bruk av Tjenestene, disse Vilkårene og alle krav, uavhengig av prinsipper om lovkonflikt, bortsett fra at Federal Arbitration Act regulerer alle bestemmelser knyttet til voldgift. Du og vi samtykker ugjenkallelig til den eksklusive jurisdiksjonen og vernetinget til de statlige eller føderale domstolene i King County, Washington, for alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller tjenestene som blir brakt til domstolen (unntatt voldgifts- og småkravsdomstol).

Hvis du har spørsmål og merknader, kan du kontakte oss på

Personvernombud

Microsoft Corporation

c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556)

Nivå 1

TC Beirne Centre

315 Brunswick Street

Fortitude Valley QLD 4006

Australia

Eller kontakt oss på privacy@clipchamp.com eller her.

Sist oppdatert eller Versjon 3: 29. oktober 2021

Version 2: 7. september 2021

Versjon 1: 30. juli 2020 

VEDLEGG 1

STORYBLOCKS EULA

Lisensavtale for sluttbrukere

A. Dine rettigheter. Vi (Footage Firm, Inc., operatøren av storyblocks.com, graphicstock.com og audioblocks.com) gir deg en evigvarende, verdensomspennende, begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å innlemme Stock Files du får fra oss i et arbeid du lager. Du kan innlemme våre Stock Files eller maler som innlemmer våre Stock Files i ethvert prosjekt, inkludert spillefilmer, kringkasting, kommersielle formål, pedagogiske formål, utskrift, multimedia, spill, varer og på internett. Når du har innlemmet en Stock File i prosjektet ditt, kan du dele det ferdige prosjektet fritt, men du kan ikke dele den underliggende individuelle Stock File som en frittstående fil med en tredjepart. (Du kan imidlertid dele Stock Files med klienten din eller en annen tredjepart med det begrensede formål å få deres hjelp med ditt spesifikke prosjekt, forutsatt at du tilfører betydelig verdi til prosjektet i tillegg til Stock Files. Ellers trenger de sin egen lisens.) Du godtar også å gjøre ditt ytterste for å sikre at Stock Files ikke blir åpnet av en tredjepart som en frittstående fil, men siden det ikke alltid er mulig, vil din manglende evne til å forhindre kopiering ikke bli ansett som et brudd på denne lisensen. For tydelighetens skyld, i den grad noen av prosjektene dine som inkluderer Stock Files kvalifiserer som avledede verk i henhold til gjeldende lov, får du herved en evig, verdensomspennende rett til å lage avledede verk av disse Stock Files.

B. Vår garanti. Vi lover at hvis du bruker våre Stock Files som beskrevet i denne Lisensen, vil ikke bruken din krenke rettighetene (for eksempel opphavsrettigheter) til en tredjepart («begrenset garanti»). Vi vil også bruke penger for å forbedre en dårlig situasjon, fremfor å kun snakke om å forbedre den. Faktisk vil vi gi deg inntil USD 20 000 i skadesløsholdelse hvis du pådrar deg noen direkte skader fra vårt brudd på dette løftet. Fordi det er et stort tall, må vi gjøre noen få ting klart, så her kommer noen store bokstaver. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT UAKTSOMHET, SKAL VI VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG ELLER NOEN TREDJEPART FOR TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG. VÅRT MAKSIMALE SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE BRUDD PÅ DEN BEGRENSEDE GARANTIEN VIL VÆRE BEGRENSET TIL DEN MINSTE AV DE FAKTISKE, DIREKTE SKADENE DU DIREKTE HAR LIDD SOM FØLGE AV ET SLIKT BRUDD OG TJUE TUSEN DOLLAR.

Vær oppmerksom på at varemerker, logoer eller opphavsrettigheter som er avbildet i våre Stock Files, ikke dekkes av denne garantien. Hvis for eksempel en av videoene våre viser noen som har et varemerke knyttet til en drikke, kan denne etiketten være beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker og bør brukes på egen risiko. (Vi vil ikke at du skal tro at denne lisensen lar deg skrive ut Coca-Cola-bokser på nytt.)

C. Begrensninger. Det er noen andre begrensninger som vi har etablert for å beskytte våre kunstnere og andre kunder:

 1. Du kan ikke selge, lisensiere eller videredistribuere våre Stock Files, og du kan heller ikke bygge opp ditt eget nettsted for salg/utleie av våre filer. Du kan ikke opprette et varemerke eller en logo basert på våre Stock Files. Du kan ikke bruke automatisering, for eksempel dataskript, til å laste ned eller «høste» store volumer av våre Stock Files. Til slutt kan du ikke bruke Stock Files til å skade mindreårige, for å oppmuntre til vold eller til et ulovlig formål, for eksempel ærekrenkelse.

 2. For Stock Files som viser identifiserbare personer («Modeller»), må du ikke skildre modellene på en måte som en fornuftig person vil finne støtende. Bare for å være tydelig, er spørsmålet om skildringen av modellene i seg selv er støtende, ikke om prosjektet ditt som helhet kan være støtende. Du kan for eksempel bruke Stock Files med modeller i en dokumentar om en sjelden og pinlig medisinsk tilstand, men du bør ikke skildre modellene på en måte som antyder at de personlig bærer tilstanden, med mindre videoklippet vårt allerede skildrer dem på den måten.

 3. For våre Stock Files med lyd begrenser ikke lisensen din rett til offentlig fremvisning, men det kan være nødvendig med et rapporteringsskjema for å tilfredsstille kravene til opphavsrettighetsorganisasjoner («Opphavsrettighetsorganisasjoner). Denne lisensen tillot deg også å bruke lydklippene våre i YouTube-videoer, men siden vi ikke er knyttet til YouTube, kan vi ikke forhindre at andre mennesker feilaktig hevder at videoen din bryter med en opphavsrett. Gi oss beskjed hvis du får et slikt krav, og vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg med å løse problemet. Likevel kan plattformer som YouTube blokkere innholdet ditt av grunner utenfor vår kontroll.

 4. Noen Stock Files kan ha ytterligere begrensninger, for eksempel «bare for redaksjonell bruk», som merkes i klippets detaljer.

D. Andre lovbestemmelser. Denne delen er kanskje ikke morsom å lese, men den er likevel viktig.

 1. Denne avtalen vil være underlagt lovene i delstaten Delaware, unntatt dens lovverk knyttet til lovkonflikter og opphavsrett. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen blir funnet ugyldig, vil de andre bestemmelsene ikke påvirkes.

 2. Med unntak av krav som fremsettes i småkravsdomstolen, avgjøres alle tvister om denne avtalen ved voldgift i henhold til reglene i American Arbitration Association («AAA»), underlagt Federal Arbitration Act. Tvisten kan bli meklet enten av JAMS eller AAA. Du GIR dermed OPP DIN RETT TIL Å GÅ TIL RETTEN for å hevde eller forsvare dine rettigheter MED UNNTAK AV saker som kan tas til småkravsdomstolen. Dine rettigheter bestemmes av en NØYTRAL VOLDGIFTSDOMMER og IKKE en dommer eller jury. Du har rett til EN RETTFERDIG HØRING, MEN voldgiftsprosedyrene er ENKLERE OG MER BEGRENSEDE ENN REGLENE SOM GJELDER I DOMSTOLEN. Voldgiftsdommeravgjørelser er like rettskraftige som enhver rettskjennelse og er underlagt SVÆRT BEGRENSET VURDERING AV EN DOMSTOL.

VEDLEGG 2

TILLEGG OM DATABEHANDLING

Se \: TILLEGG OM DATABEHANDLING

VEDLEGG 3

ETISKE RETNINGSLINJER

a. Ved å godta disse vilkårene, aksepterer du å følge disse reglene når du bruker tjenesten:

i. Ikke gjør noe ulovlig.

ii. Ikke ta del i aktiviteter som utnytter, skader eller kan skade barn.

iii. Ikke send spam eller engasjer deg i phishing. Søppelpost er masseutsendelse av uønsket e-post, innlegg, kontaktforespørsler, SMS-er (tekstmeldinger), direktemeldinger eller tilsvarende meldinger. Phishing er sending av e-poster eller andre elektroniske meldinger for på bedragers eller ulovlig vis å lokke mottakerne til å avsløre personlige eller sensitive opplysninger, så som passord, fødselsdatoer, personnummer, passnummer, kredittkortopplysninger, finansielle opplysninger, eller andre sensitive opplysninger, eller for å oppnå tilgang til kontoer eller registreringer, eksfiltrering av dokumenter eller andre sensitive opplysninger, betaling og/eller økonomisk fordel.

iv. Ikke vis eller bruk tjenestene offentlig til å dele upassende innhold eller materiale (for eksempel nakenhet, bestialitet, pornografi, støtende språk, grafisk vold eller kriminell aktivitet).

v. Ikke ta del i aktiviteter som er bedragerske, løgnaktige eller villedende (f.eks. be om penger under falske påskudd hvor du utgir deg for å være en annen person, manipulere Tjenestene for å øke antall avspillinger eller påvirke rangeringer, vurderinger eller kommentarer).

vi. Ikke omgå eventuelle begrensninger på tilgang til eller tilgjengelighet av Tjenestene.

vii. Ikke delta i aktivitet som er skadelig for deg, tjenestene eller andre (f.eks. overføring av virus, forfølgelse, publisering av terror eller voldelig ekstremistisk innhold, kommunikasjon av hatefulle ytringer eller å være talsmann for vold mot andre).

viii. Ikke krenk andres rettigheter (f.eks. uautorisert deling av musikk eller annet materiale som er beskyttet av opphavsrett, videresalg eller annen distribusjon av Bing-kart eller bilder).

ix. Ikke ta del i aktiviteter som krenker andres personvern.

x. Ikke hjelp andre å bryte disse reglene.

b. Håndhevelse. Hvis du bryter disse vilkårene, kan vi slutte å levere tjenester til deg, eller vi kan stenge Microsoft-kontoen din. Vi kan også blokkere levering av en kommunikasjon (for eksempel e-post, fildeling eller direktemelding) til eller fra tjenestene i et forsøk på å håndheve disse vilkårene, eller vi kan fjerne eller nekte å publisere innholdet ditt av en eller annen grunn. Når vi undersøker påståtte krenkelser av disse Vilkårene, forbeholder Microsoft seg retten til å gå gjennom innholdet ditt for å oppklare forholdet. Vi kan imidlertid ikke overvåke alle Tjenestene og forsøker heller ikke å gjøre det.