Polityka prywatności Clipchamp (aktualizacja z dnia 05-01-22) 

Cel naszej polityki 

ClipchampPtyLtd (ACN 162516556), spółka zależna Microsoft Corporation,(„Clipchamp”,„my”,„nas” lub „nasz”) rozumie, że ochrona danych osobowych jest ważna.Przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności („Polityka prywatności”)w celu powiadomienia Użytkownika o praktykach, które stosujemy w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, gdy korzysta z naszych Usług (definicja poniżej).Jeśli Użytkownik znajduje się w Australii, termin „dane osobowe” używany w niniejszym dokumencie oznacza „dane osobowe” zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Ustawie o ochronie prywatności z 1988 r. (Cth). 

W odniesieniu do wszystkich Usług Clipchamp nie sprzedajemy danych osobowych. 

Czym jest Clipchamp? 

Clipchamp to internetowa platforma do tworzenia wideo online dostępna pod adresem clipchamp.com („Platforma”) oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej Clipchamp („Aplikacja” i łącznie „Usługi”).Nasze Usługi umożliwiają przesyłanie, tworzenie, edytowanie i eksportowanie filmów. Oferujemy kilka typów kont, które wykonują szereg funkcji.Używamy terminu Użytkownik dla każdej osoby lub Podmiotu, które posiadają u nas konto. Użytkownik może zarejestrować konto w następujący sposób: 

ClipchampCreate – ClipchampCreate to internetowe urządzenie do tworzenia filmów (dostępne pod adresem app.clipchamp.com), które jest dostarczane ze wszystkimi niezbędnymi narzędziami do edycji, których Użytkownik potrzebuje do pracy nad projektami wideo.Usługa umożliwia przesyłanie, edytowanie, przechowywanie i eksportowanie filmów.Użytkownik ClipchampCreate może wybrać plan dostosowany do swoich potrzeb wideo, w tym podstawowy, twórcy, firmowy, platforma biznesowa i zespoły. 

Clipchamp Utilities – Clipchamp Utilities to zbiór 3 narzędzi wideo (dostępnych na stronie util.clipchamp.com), w tym nasza sprężarka wideo, konwerter plików wideo i nasz rejestrator kamer internetowych w przeglądarce.Użytkownik Clipchamp Utilities może wybrać pomiędzy planem podstawowym a biznesowym, w zależności od wymagań wideo. 

Clipchamp API – Użytkownicy z ograniczonym dostępem do wybranych usług przez interfejs programowania aplikacji Clipchamp (tj. Clipchamp API).Clipchamp API umożliwia Użytkownikom interfejsu API Clipchamp nagrywanie i przesyłanie filmów ze swojej strony internetowej.Ta usługa nie jest już dostępna dla nowych rejestracji, jednak firma Clipchamp nadal świadczy usługę istniejącym Użytkownikom Clipchamp API. 

Aplikacja Clipchamp – nasza aplikacja Clipchamp („Clipchamp – video captioning”) umożliwia Użytkownikom dostęp do ograniczonego wyboru usług edycji wideo i dodawania napisów. Użytkowników aplikacji Clipchamp nazywamy Użytkownikami Clipchamp GO. 

Z usług edycji wideo typu Clipchamp mogą korzystać różne typy użytkowników, w tym osoby fizyczne i Podmioty. Sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zależy od typu Użytkownika. W niektórych okolicznościach określamy cel przetwarzania danych osobowych jako administrator danych (jeśli dotyczy to obowiązujących przepisów o ochronie prywatności), a w innych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w imieniu naszych użytkowników biznesowych i organizacyjnych jako podmiot przetwarzający dane (jeśli dotyczy to obowiązujących przepisów o ochronie prywatności).Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do przetwarzania przez nas danych osobowych (jako administrator danych, jeśli ma to zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności).Gdy przetwarzamy dane w imieniu naszych klientów biznesowych i organizacyjnych jako podmiot przetwarzający, niniejsza Umowa o ochronie danych wstawić łącze – obecnie w Załączniku 2 do Warunków korzystania z | Clipchamp, ale zalecamy, aby była to inna witryna internetowa, tak aby DPA mógł zmienić się w razie potrzeby] („DPA”); jednak w zakresie, w jakim nie ma zastosowania oddzielna umowa DPA (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) i obowiązuje zarówno niniejsza Polityka prywatności, jak i Umowa DPA, a w przypadku konfliktu Polityki prywatności i DPA, DPA kontroluje niespójność (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo). 

Gromadzone przez nas dane osobowe 

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, zależą od naszej relacji z użytkownikiem. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy, określono poniżej: 

Dane statystyczne – gromadzimy i wykorzystujemy dane analityczne i cookie zebrane podczas korzystania przez Użytkownika z Usług Clipchamp.Gromadzimy te dane od osób odwiedzających witrynę internetową i użytkowników. 

Dane komunikacyjne – gdy Użytkownik kontaktuje się z nami lub korzysta z czatu na żywo, wykorzystujemy jego dane osobowe do komunikacji z nim i odpowiadania na jego pytania. 

Dane subskrypcyjne – wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika do wysyłania mu treści na wyłączność oraz wskazówek dotyczących filmów. 

Dane rejestracyjne – gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu zarejestrowania konta Clipchamp. 

Dane dotyczące płatności – gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu aktualizacji planu konta. 

Dane wideo i treści – gromadzimy i przetwarzamy filmy, obrazy, nagrania audio i inne treści importowane przez Użytkownika, gdzie Użytkownik decyduje się zapisać swoje pliki i zsynchronizować ich zawartość z „chmurą”. 

Dane zgłoszenia – gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu zapewnienia użytkownikom wsparcia w ramach naszych Usług. 

Dane z informacji zwrotnych – gromadzimy i przetwarzamy informacje, które Użytkownik nam przekazuje na temat naszej Platformy i Usług. 

Wniosek o dostęp i korektę danych – podczas przesyłania wniosku o dostęp do danych lub ich korektę firma Clipchamp wykorzystuje te dane do przetworzenia wniosku i komunikacji z Użytkownikiem. 

Dane rekrutacyjne – gdy Użytkownik ubiega się o pracę u nas, zbieramy i przetwarzamy jego dane osobowe w ramach procesu aplikacyjnego. 

Kiedy gromadzimy dane osobowe Użytkownika 

W trakcie świadczenia naszych Usług gromadzimy dane osobowe Użytkownika.Gromadzimy dane osobowe w wielu przypadkach, takich jak informacje przekazywane nam bezpośrednio przez Użytkownika, informacje gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usług oraz informacje gromadzone z innych źródeł. Rodzaje gromadzonych przez nas informacji będą zależeć od sposobu interakcji Użytkownika z nami. 

Na przykład Clipchamp może gromadzić informacje na temat Użytkownika z innych źródeł, takich jak podmioty zewnętrzne, które świadczą usługi i funkcje w imieniu Clipchamp. Aby świadczyć te usługi, podmioty zewnętrzne mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz przekazywać je nam.   

Gromadzimy dane osobowe Użytkownika w następujących scenariuszach: 

Gdy odwiedza naszą stronę internetową 

Clipchamp gromadzi szereg informacji o Użytkowniku, gdy odwiedza on nasze witryny internetowe, w tym clipchamp.com, app.clipchamp.com, util.clipchamp.com i naszą aplikację mobilną.Gromadzimy dane statystyczne dotyczące sposobu korzystania z naszej Platformy i Usług i interakcji z nimi, niezależnie od tego, czy Użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe jako właściciel konta, czy po prostu nas sprawdza. 

Dane statystyczne, które gromadzimy podczas odwiedzania naszej Platformy: 

 • Typ przeglądarki i sesja 

 • System operacyjny 

 • Nazwa domeny dostawcy usług internetowych 

 • Przybliżona lokalizacja 

 • Informacje o urządzeniu i sieci 

 • Odwiedzane strony internetowe 

 • Jak Użytkownik dotarł na naszą stronę internetową (na przykład poprzez wyszukiwanie w internecie lub w mediach społecznościowych) 

 • Wyszukiwania Użytkownika w naszej witrynie oraz 

 • Zachowanie Użytkownika podczas przeglądania naszej strony. 

Zasadniczo gromadzimy te informacje za pomocą plików cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie

Gdy Użytkownik się z nami kontaktuje 

Możemy gromadzić pewne dane osobowe Użytkownika, gdy kontaktuje się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub czatu na żywo.Dane kontaktowe, które gromadzimy, gdy Użytkownik się z nami kontaktuje, obejmują: 

 • Imię i nazwisko (abyśmy wiedzieli, jak zwracać się do Użytkownika) 

 • E-mail (abyśmy mogli się z skontaktować elektronicznie z Użytkownikiem) 

 • Numer telefonu (abyśmy mogli zadzwonić lub wysłać SMS-a do Użytkownika, jeśli takie są jego preferencje) 

 • Adres (jeśli Użytkownik podał adres lub chce, abyśmy skontaktowali się z nim w ten sposób) oraz 

 • Korespondencja z nami (na przykład dane, które Użytkownik nam przekazał lub pytanie, które nam zadał). 

Kiedy wysyłamy wiadomość e-mail do Użytkownika 

Wiadomości e-mail, które wysyłamy do Użytkownika, zawierają tagi pikselowe, które umożliwiają nam wysyłanie do Użytkownika wiadomości e-mail w formacie, który może odczytać.Znaczniki pikselowe informują nas również, czy wiadomość e-mail została otwarta. 

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości e-mail lub wiadomości w dowolnym momencie, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji zawartego w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub pisząc do nas na adres privacy@clipchamp.com

Gdy Użytkownik zarejestruje się, aby otrzymywać ekskluzywne treści i wskazówki wideo 

Gromadzimy imię i adres e-mail Użytkownika, gdy zarejestruje się, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści oraz wskazówek i wskazówek wideo. Gdy Użytkownik zarejestruje u nas konto ClipchampCreate lub Clipchamp Utilities Gdy Użytkownik zdecyduje się zarejestrować u nas konto, może zarejestrować się za pomocą: 

 1. platformy mediów społecznościowych, w tym między innymi Google, Facebook i Apple, lub 

 2. swojego adresu e-mail. 

Gdy Użytkownik zarejestruje się za pomocą preferowanej platformy mediów społecznościowych, przekaże nam ona pewne informacje na jego temat, w tym jego imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podczas rejestracji przy użyciu adresu e-mail Użytkownik może ustawić hasło lub użyć magicznego linku do weryfikacji swojej tożsamości. Na jego adres e-mail zostanie wysłany magiczny link (łącze do strony internetowej), który pozwoli mu zalogować się na swoje konto. Informacje, które możemy gromadzić, gdy Użytkownik zarejestruje u nas konto, obejmują: 

 • Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z konta (tj. do użytku osobistego, do wykorzystania jako twórca lub do użytku biznesowego, korporacyjnego lub edukacyjnego) 

 • Imię i nazwisko 

 • Adres e-mail 

 • Hasło, gdy Użytkownik loguje się za pomocą weryfikacji hasła 

 • Szczegółowe informacje o filmach, które Użytkownik normalnie tworzy, oraz 

 • Przybliżona lokalizacja. 

Gdy Użytkownik rejestruje konto jako Podmiot, gromadzone dane osobowe często ograniczają się do danych osobowych osoby do kontaktu Podmiotu i wszelkich upoważnionych użytkowników wchodzących w skład zespołu. 

Zarejestrowani posiadacze kont nazywani są użytkownikami.Clipchamp ma użytkowników indywidualnych (prywatnych) i Podmioty. 

Kiedy użytkownicy dodają członków zespołu do zespołu 

Gdy Użytkownik zarejestrował konto, wybrany przez niego Plan może pozwolić mu na utworzenie zespołu i zaproszenie do niego członków. W tym przypadku Clipchamp gromadzi pewne dane osobowe zaproszonych członków zespołu, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. 

Kiedy Użytkownik lub ktoś inny synchronizujecie materiały wideo i inne treści z „chmurą” 

W ramach różnych planów ClipchampCreate i Clipchamp Utilities użytkownicy mogą zapisywać i synchronizować swoje pliki (tj. filmy, obrazy i inne treści) z „chmurą”. 

Domyślnie filmy, obrazy i inne treści przesyłane na konto(-a) Clipchamp są przechowywane lokalnie na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu. Synchronizacja plików z chmurą umożliwia pracę nad projektami z dowolnego urządzenia. 

Gdy Użytkownik zdecyduje się zsynchronizować pliki z chmurą, Clipchamp gromadzi te informacje i przechowuje je. Treści Użytkownika mogą zawierać dane osobowe, jeśli treść przechwytuje lub dotyczy danej osoby. 

Kiedy Użytkownik przesyła klipy video na konto Clipchamp 

Użytkownicy mogą importować pliki treści na swoje konto Clipchamp, w tym filmy, nagrania audio i obrazy. Pliki można importować na swoje konto(-a) Clipchamp z: 

 • plików znajdujących się na komputerze lub urządzeniu Użytkownika; 

 • biblioteki zdjęć urządzenia Użytkownika; 

 • nagrania obrazu z kamery internetowej lub ekranu; 

 • nagrania z kamery urządzenia; 

 • Dysku Google; oraz 

 • Boxu. 

W przypadku wybrania opcji zapisywania i synchronizacji treści w chmurze wszelkie filmy, nagrania audio, obrazy i inne treści, które zostaną zaimportowane, będą gromadzone i przechowywane przez firmę Clipchamp w chmurze. Treści będą zawierać dane osobowe, jeśli dotyczą danej osoby, a ta osoba będzie mogła zostać zidentyfikowana. Obejmuje to filmy, zdjęcia lub nagrania audio zawierające wizerunek lub nagranie głosowe osoby, która może zostać zidentyfikowana. 

Kiedy ktoś inny przesyła filmy i obrazy 

Mogą wystąpić sytuacje, w których inny użytkownik zaimportuje dane osobowe Użytkownika na swoje konto Clipchamp. Może to obejmować przypadki, gdy znajomy lub Podmiot Użytkownika importuje nagranie wideo, zdjęcie lub audio na swoje konto Clipchamp, a ten import zawiera wizerunek Użytkownika lub nagranie jego głosu. 

Gdy ktoś inny importuje nagranie wideo, obrazu lub dźwięku, które zawiera nagranie wizerunku lub głosu Użytkownika (i przechowuje ten plik w „chmurze”), Clipchamp będzie gromadzić i przechowywać dane osobowe Użytkownika. 

Zgodnie z naszymi Warunkami użytkownicy Clipchamp będący Podmiotami muszą zobowiązać się do uczciwych i zgodnych z prawem praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Gdy Użytkownik lub ktoś inny prosi o wsparcie od Clipchamp

 Mogą zaistnieć sytuacje, w których Użytkownik lub ktoś inny będzie potrzebował wsparcia w zakresie filmu lub obrazu zawierającego dane osobowe Użytkownika (np. zdjęcie Użytkownika). Może to nastąpić na przykład wtedy, gdy jesteście częścią zespołu korzystającego z Clipchamp.W ramach zarządzania zgłoszeniami możemy gromadzić dane osobowe, w tym: 

 • Szczegóły zgłoszenia 

 • Dane kontaktowe Użytkownika poszukującego wsparcia oraz 

 • Dane osobowe zawarte w treściach, w których Użytkownik wymaga wsparcia, w tym filmy i obrazy zawierające wizerunek osoby, którą można zidentyfikować. 

Gdy Użytkownik przechodzi na płatny plan 

Narzędzia ClipchampCreate i Clipchamp Utilities mają wiele planów, które odpowiadają potrzebom w zakresie edycji wideo.Aby zapłacić za te plany, Użytkownik może „zapłacić” za pomocą PayPala lub karty kredytowej. Informacje, które gromadzimy podczas dokonywania płatności na naszą rzecz, obejmują: 

 • Imię i nazwisko 

 • Adres e-mail 

 • Preferencje Użytkownika dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu PayPal lub karty płatniczej 

 • Walutę płatności 

 • Kwotę zakupu 

 • Datę zakupu 

 • Informacje o transakcji (np. zaakceptowana/odrzucona płatność) oraz 

 • Informacje o subskrypcji (rodzaj wybranego Planu) 

Oferujemy bezpieczną bramkę płatniczą, w której Użytkownik może podać wszelkie dane karty płatniczej (gdy zdecyduje się zapłacić kartą debetową lub kredytową) lub PayPal (gdy zdecyduje się zapłacić za pomocą PayPal).Nie przechowujemy jednak danych uwierzytelniających Użytkownika do płatności. 

Gdy przekazuje recenzje lub opinie zwrotne 

Możemy poprosić Użytkownika o przekazanie recenzji lub opinii na temat firmy Clipchamp lub świadczonych przez nas Usług.Jeśli Użytkownik chce przekazać recenzję lub opinię na temat Clipchamp, zbierzemy informacje zwrotne, które przekaże. 

W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe Użytkownika 

Clipchamp gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia naszych Usług edycji wideo.Ponadto wykorzystujemy dane osobowe do następujących celów: 

 • Wysyłamy Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające korzystne promocje dotyczące rodzaju konta, wskazówki dotyczące platformy i przydatne informacje oraz nasz newsletter.Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail w dowolnym momencie. 

 • Analizujemy sposób korzystania z naszej witryny internetowej w celu poprawy jakości Platformy i komfortu użytkowania, w tym poprzez wykorzystywanie plików cookie. 

 • Oferujemy możliwość rozmowy o naszych Usługach. 

 • Użytkownik odpowiada na ofertę marketingową złożoną za pośrednictwem naszej strony internetowej lub stron mediów społecznościowych. 

 • Użytkownik decyduje się na wypełnienie swojego profilu informacjami przechowywanymi na jego kontach Google, Facebook, Box lub innych kontach w mediach społecznościowych. 

 • Dana osoba nie jest Użytkownikiem, ale odwiedza naszą stronę internetową, aby zapoznać się z naszymi treściami i wskazówkami wideo. 

 • Otrzymujemy opinie Użytkownika i informacje zwrotne na temat Clipchamp oraz naszych Usług. 

 • Użytkownik rejestruje u nas konto i loguje się bezpiecznie. 

 • Użytkownik decyduje się zaprosić członków zespołu do zespołu. 

 • W ramach naszych Usług wysyłamy Użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczące Usług. 

 • Odpowiadamy na pytania Użytkownika, wątpliwości lub skargi. 

 • Użytkownik decyduje się zsynchronizować swoje pliki treści (w tym filmy, obrazy i pliki audio) z „chmurą”. 

 • Użytkownik importuje pliki treści (w tym filmy, obrazy i pliki audio) ze swoich plików lub kont w mediach społecznościowych. 

 • Wysyłamy Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierające powiadomienia o usługach i szczegóły, które Użytkownik musi znać na temat działalności Platformy, w tym powiadomienia o opóźnieniach w usługach, awariach i aktualizacjach naszych Warunków i Polityki prywatności.Użytkownik nie może zrezygnować z subskrypcji tych wiadomości e-mail. 

 • Zapewniamy wsparcie użytkownikom w ramach naszych Usług edycji wideo. 

Podstawy prawne 

Przetwarzając dane osobowe Użytkownika, będziemy opierać się na następujących podstawach prawnych, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa: 

 • Prawnie uzasadniony interes – Clipchamp robi to w naszym interesie, aby wspierać i promować korzystanie z Platformy przez Użytkownika. 

 • Zgoda – Clipchamp poprosi Użytkownika o wyrażenie na to zgody.Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody, nie zrobimy tego. 

 • Umowa – zrobimy to w ramach naszej umowy z Użytkownikiem, zgodnie z naszymi Warunkami. 

Clipchamp angażuje osoby trzecie do świadczenia usług (tj. przetwarzania danych osobowych Użytkownika) w imieniu Clipchamp. Na podstawie umów o świadczenie usług te osoby trzecie świadczą usługi w naszym imieniu.Możemy również ujawniać dane osobowe Użytkownika naszym doradcom prawnym i zawodowym, a także wykorzystywać i ujawniać dane osobowe Użytkownika w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące prawo.  

W jaki sposób udostępniane są dane osobowe Użytkownika 

Użytkownicy mogą zdecydować się na udostępnianie swoich filmów i treści na swoim koncie(-ach) Clipchamp. Treści mogą zawierać dane osobowe. Użytkownicy mogą zdecydować się na udostępnianie swoich treści poprzez: 

 • Pobieranie wideo i udostępnianie pliku wideo 

 • Bezpośrednie przesyłanie filmów do serwisu YouTube 

 • Zapisywanie filmów w Box 

 • Tworzenie, udostępnianie i/lub publikowanie łącza internetowego do filmu lub 

 • Wideo można bezpośrednio osadzić w zewnętrznych witrynach internetowych i na platformach mediów społecznościowych. 

Podczas gdy Clipchamp udostępnia Użytkownikowi możliwość udostępniania swoich treści innym osobom, np. poprzez przesyłanie filmów do serwisu YouTube lub zapisywanie filmów w serwisie Box – i choć ciężko pracowaliśmy, aby kierować użytkowników wyłącznie do tych stron, które naszym zdaniem w odpowiedzialny sposób przetwarzają dane osobowe – Użytkownik musi najpierw zdecydować, czy jest zadowolony z praktyk w zakresie prywatności tych stron.Zachęcamy użytkowników Clipchamp do zapoznania się z politykami prywatności witryn lub usług, które mogą być powiązane za pośrednictwem naszej Platformy. 

Clipchamp nie sprzedaje, ani nie udostępnia filmów ani innych danych osobowych Użytkownika, w tym reklamodawcom, sponsorom, dostawcom treści, mediom ani organom ścigania, chyba że: 

 • Mamy wyraźną zgodę Użytkownika (np. wyraźnie wyraził zgodę na publikację recenzji naszej platformy) lub 

 • Istnieje ku temu prawomocna zdolność lub wymóg (np. otrzymujemy nakaz sądowy w celu przedstawienia informacji). 

Clipchamp nie kontroluje jednak sposobu wykorzystywania i udostępniania danych osobowych Użytkownika przez osoby prywatne (np. gdy Użytkownik udostępnia swoje wideo w mediach społecznościowych lub gdy jego wizerunek jest zawarty w filmie znajomego) lub użytkowników Podmiotów (np. gdy wideo zawierające jego wizerunek zostało utworzone przez firmę, dla której pracuje). 

Czy Użytkownik może zachować anonimowość? 

Clipchamp może świadczyć nasze usługi edycji wideo w sposób pseudonimizowany. Podając swoje imię i nazwisko, Użytkownik może użyć pseudonimu lub innego imienia i nazwiska. Wymagamy jednak dokładnego adresu e-mail, aby móc się z nim skontaktować, wysyłać wiadomości e-mail z usługami i zapewniać magiczny link w celu weryfikacji jego tożsamości podczas uzyskiwania dostępu do konta. 

Czy dzieci mogą używać Clipchamp? 

Clipchamp nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży, ani nie świadczy naszych usług edycji wideo dzieciom poniżej 13. roku życia. W związku z tym dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą zarejestrować u nas konta. Zgodnie z naszymi Warunkami Użytkownik musi mieć co najmniej 13 lat lub być w minimalnym wieku wymaganym przez przepisy prawa w jego kraju, aby zarejestrować u nas Konto lub korzystać z naszych Usług edycji wideo. 

Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 13. roku życia (lub w minimalnym wieku prawnym, w zależności od kraju Użytkownika) przekazało nam dane osobowe lub zarejestrowało u nas konto, natychmiast usuniemy jego dane. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem i dowie się, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe, należy skontaktować się z nami, abyśmy mogli bezpiecznie zniszczyć jego dane. 

Dzieci w wieku poniżej 18 lat, które mają co najmniej 13 lat lub minimalny wiek prawny w swoim kraju, mogą utworzyć Konto i korzystać z Platformy i Usług, pod warunkiem że rodzic lub opiekun prawny zgodzi się na ich nadzorowanie. Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach

Istnieją jednak przypadki, w których będziemy gromadzić dane osobowe dzieci w imieniu Użytkownika Podmiotu. Przykładem może być sytuacja, w której Podmiot korzysta z Platformy Clipchamp do przesyłania, edytowania i przechowywania wideo pracownika (tj. gdy Clipchamp jest zakontraktowanym usługodawcą Podmiotu).   

Sposób przechowywania i przekazywania danych osobowych Użytkownika do innych krajów 

Dane osobowe gromadzone przez firmę Clipchamp mogą być przechowywane i przetwarzane w regionie Użytkownika, w Stanach Zjednoczonych i w każdym innym kraju, w którym firma Clipchamp lub nasze podmioty stowarzyszone lub usługodawcy prowadzą obiekty. 

Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe, które gromadzimy na mocy niniejszej polityki prywatności, są przetwarzane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki i wymogami obowiązującego prawa niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Przekazujemy dane osobowe z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do innych krajów, z których niektóre nie zostały jeszcze uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych.Na przykład ich przepisy prawa mogą nie zagwarantować tych samych praw lub nie istnieje tam organ nadzorczy ds. prywatności, który mógłby zająć się skargami Użytkownika.W przypadku takich transferów stosujemy różne mechanizmy prawne. 

Jeśli Użytkownik znajduje się w Australii, możemy ujawnić jego dane osobowe naszym usługodawcom zlokalizowanym w innych krajach, w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych.Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że odbiorcy zewnętrzni zlokalizowani poza Australią będą obchodzić się z danymi osobowymi Użytkownika w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.Nie zawsze jednak możemy zapewnić, że tacy odbiorcy zewnętrzni będą przestrzegać australijskich przepisów o ochronie prywatności w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika.W związku z tym, jeśli zagraniczny odbiorca zewnętrzny nie będzie przetwarzał danych osobowych Użytkownika zgodnie z australijskim prawem o ochronie prywatności, nie będziemy ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności i nie będzie on mógł ubiegać się o odszkodowanie na mocy australijskiego prawa o ochronie prywatności za takie nieprzestrzeganie.Przekazując nam swoje dane osobowe, Użytkownik wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych odbiorcom spoza Australii na tej podstawie. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika 

Clipchamp będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez różne okresy, w zależności od celu, w jakim zostały one zebrane. W przypadku gdy nie będziemy już potrzebować danych osobowych do celu, w jakim zostały zebrane, bezpiecznie je zniszczymy. 

W przypadku synchronizacji i przechowywania plików w chmurze, a następnie anulowania subskrypcji, pliki będą przez nas przechowywane w chmurze przez 30 dni po zakończeniu subskrypcji. Niemniej jednak projekty będą nadal przechowywane na urządzeniu lokalnym Użytkownika, chyba że Użytkownik je usunie. 

Mogą wystąpić sytuacje, w których Użytkownik nie będzie już potrzebować swojego konta, ale nie będzie chciał ponownie przechodzić przez proces rejestracji w przyszłości. W takim przypadku Użytkownik może zdecydować się na dezaktywację swojego konta. Zapewni to, że jego Konto nie będzie już aktywne, ale będzie mogło zostać przywrócone przez niego na późniejszym etapie.Należy wybrać łącze „dezaktywuj moje konto” w ustawieniach swojego Konta. 

Użytkownik może również zdecydować się usunąć swoje Konto. Gdy użytkownicy zdecydują się usunąć swoje konta, wszystkie dane przechowywane na Koncie zostaną usunięte i nie będzie można ich odzyskać w późniejszym czasie. Użytkownicy mogą usunąć swoje konta, pisząc do nas na adres privacy@clipchamp.com. Możliwość usunięcia Konta jest częścią praw Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych (tj. prawa do usunięcia). Szczegóły dotyczące praw Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych można zobaczyć tutaj

W jaki sposób zabezpieczane są dane osobowe Użytkownika 

Clipchamp bezpiecznie zarządza danymi osobowymi i usuwa je, wdrażając szereg praktyk dotyczących bezpieczeństwa danych. Dbamy o to, aby dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone zarówno w przypadku przechowywania ich na miejscu, jak i w „chmurze”, a także używamy szyfrowania SSL do przechowywania i przesyłania danych osobowych. 

Ochrona danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem i ujawnieniem jest dla nas priorytetem. Wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych przez firmę Clipchamp należy zgłaszać do nas pocztą elektroniczną na adres privacy@clipchamp.com

Jak się komunikujemy z Użytkownikiem 

Od czasu do czasu firma Clipchamp wysyła do Użytkownika wiadomości e-mail z informacjami na temat naszych Usług edycji wideo. 

Istnieją pewne wiadomości e-mail, które wysyłamy Użytkownikowi w ramach niezbędnej obsługi naszych Usług. Są one częścią naszej umowy z Użytkownikiem określonej w naszych Warunkach. Są to: 

E-maile dotyczące usług 

Clipchamp wysyła ważne wiadomości e-mail w ramach naszych Usług edycji wideo zgodnie z naszą umową z Użytkownikiem określoną w Warunkach. 

Możemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczące Usług, na przykład gdy: 

 • Anuluje swój plan 

 • Zrealizuje u nas kupon 

 • Potrzebuje pomocy technicznej 

 • Magazyn danych w chmurze Użytkownika ma zostać usunięty (po anulowaniu subskrypcji) 

 • Użytkownik chce otrzymać magiczny link, aby uzyskać dostęp do swojego Konta 

 • Użytkownik prosi o zresetowanie hasła 

 • Płatność została odrzucona lub karta kredytowa straciła ważność 

 • Użytkownik zaprasza członków do zespołu Clipchamp 

Inne wiadomości (z których można zrezygnować) 

Clipchamp wysyła również inne rodzaje wiadomości e-mail, z których Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” zawartego w wysyłanych do niego wiadomościach e-mail. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zrezygnować z subskrypcji określonej kategorii wiadomości e-mail, nie będzie już otrzymywać od nas takich wiadomości e-mail. Inne rodzaje wiadomości e-mail, które wysyłamy, to: 

Promocje i oferty: 

Od czasu do czasu Clipchamp wysyła wiadomości e-mail zawierające promocje i oferty, takie jak wyprzedaż i zniżki! 

Wskazówki i przydatne informacje dotyczące platformy: 

Podczas korzystania z naszych Usług edycji wideo możemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości e-mail z sugestiami dotyczącymi korzystania z naszej Platformy oraz szczegółowymi informacjami na temat dodatkowych funkcji uaktualnionych planów. 

Możemy wysyłać Użytkownikowi wiadomości marketingowe, na przykład gdy Użytkownik zarejestruje u nas Konto, po pomyślnym wyeksportowaniu materiału wideo z naszej Platformy lub w celu ułatwienia subskrypcji uaktualnionego Planu. 

Newsletter: 

Clipchamp wysyła newsletter, aby na bieżąco informować użytkowników o funkcjach naszej Platformy.Newsletter może obejmować dostęp do ekskluzywnych treści, wskazówki i triki dotyczące edycji wideo, szczegóły dotyczące aktualizacji Platformy, promocje na inne Usługi, oferty uaktualnień i prośby o informacje zwrotne. 

W trakcie tworzenia centrum preferencji Clipchamp wybiera rodzaje wiadomości e-mail, które wysyłamy zgodnie z ustawieniami Konta. Po ich uruchomieniu zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności! 

Media społecznościowe 

Clipchamp prowadzi wiele kont w mediach społecznościowych w celu marketingu naszych Usług i przekazywania informacji o naszej Platformie. Clipchamp prowadzi konta, w tym między innymi Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok i Pinterest. 

Przed nawiązaniem z nami kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych należy pamiętać, że dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem lub opublikowane w mediach społecznościowych są rejestrowane w polityce prywatności tej platformy mediów społecznościowych. Zamiast tego Użytkownik może skontaktować się z nami bezpośrednio, korzystając z danych dostępnych na naszej stronie internetowej

Zapraszanie członków zespołu 

Użytkownicy, którzy zarejestrowali u nas konta w ramach określonych planów, mają dostęp do funkcji zespołu, która umożliwia zespołom udostępnianie filmów. W ramach funkcji zespołu Użytkownik może utworzyć zespół (lub grupę roboczą) i zaprosić do niego inne osoby (członków zespołu). Nie jest to funkcja „polecanie znajomego”, ale umożliwia zespołom współpracę za pomocą naszych narzędzi do edycji wideo. 

Gdy Użytkownik zaprosi daną osobę do zostania członkiem zespołu, wyślemy wiadomość e-mail z zaproszeniem do osoby, którą zaprasza Użytkownik w jego imieniu. W takim przypadku stosujemy następujące zasady: 

 1. Użytkownik ani osoba, którą zaprosił do zostania członkiem zespołu, nie otrzymują żadnej zachęty (np. nie przysługują im żadne zniżki ani przysługi). 

 2. Użytkownik wybiera osoby, które chce zaprosić do zostania członkami zespołu. Clipchamp nigdy nie wybierze członków zespołu dla Użytkownika, ani nie uzyska dostępu do jego kontaktów. 

 3. W wiadomości e-mail z zaproszeniem wyraźnie wskażemy imię i nazwisko Użytkownika (lub preferowany pseudonim) oraz adres e-mail. 

 4. Pokażemy Użytkownikowi, co będzie zawierało zaproszenie e-mail przed jego wysłaniem. 

Osoba zaproszona do zostania członkiem zespołu może zdecydować, czy przyjąć zaproszenie. Jeśli Użytkownik otrzyma e-mail z zaproszeniem do dołączenia do zespołu, może odmówić.Ewentualnie, jeśli Użytkownik nie chce dołączyć do programu w tym czasie, może w dowolnym momencie wrócić do wiadomości e-mail z zaproszeniem i zaakceptować zaproszenie. Jeśli Użytkownik zostanie zaproszony do zespołu i przyjmie zaproszenie, musi (1) zalogować się jako istniejący Użytkownik lub (2) zarejestrować u nas Konto. Członkowie zespołu mogą w dowolnym momencie zdecydować się opuścić zespół, klikając łącze „usuń” znajdujące się w profilu zespołu. 

Prawa Użytkownika do danych osobowych 

Na mocy różnych przepisów dotyczących ochrony prywatności osobom, których dane osobowe są przechowywane przez firmę Clipchamp, przysługują określone prawa, które mogą obejmować, w zależności od obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności: 

Prawa

Prawo dostępu

Prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika przechowywanych przez firmę Clipchamp i otrzymywania innych informacji na temat danych.

Prawo do sprostowania

Prawo do sprostowania swoich danych osobowych, jeśli Użytkownik uważa, że są one nieprawidłowe lub nieaktualne. 

Prawo do usunięcia danych

Prawo do żądania od Clipchamp usunięcia wszystkich przechowywanych danych osobowych Użytkownika. To prawo różni się od dezaktywacji konta (kont) Użytkownika u nas. W przypadku gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z prawa do usunięcia, które może mieć, oznacza to, że usuniemy wszystkie jego dane osobowe ze wszystkich naszych systemów (i naszych usługodawców). 

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania danych osobowych Użytkownika w dowolnym momencie. 

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do otrzymania danych osobowych przechowywanych przez Clipchamp w dostępnym formacie. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika. 

Jeśli Clipchamp przechowuje dane osobowe Użytkownika, z przyjemnością poinformujemy Użytkownika o tym, jakie to są dane, zaktualizujemy je, usuniemy lub zaprzestaniemy ich wykorzystywania zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Nie będziemy jednak informować nikogo o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na temat Użytkownika (chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub istnieje ku temu zgodna z prawem możliwość lub wymóg). 

Jeśli Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw (wymienionych powyżej) lub uważa, że dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, są nieprawidłowe lub nieaktualne, może: 

 • Zaktualizować dane swojego Konta (w tym adres e-mail i preferowaną metodę płatności) w ustawieniach Konta online 

 • Dezaktywować swoje konto(-a) Clipchamp za pomocą łącza znajdującego się na jego Koncie online 

 • Napisać do nas na adres privacy@clipchamp.com.Chętnie udzielimy Użytkownikowi pomocy lub odpowiemy na jego pytania dotyczące korzystania z przysługujących mu praw. Będziemy wymagać od Użytkownika przekazania nam odpowiedniej formy identyfikacji, aby potwierdzić jego tożsamość. 

Zasadniczo nie obciążymy Użytkownika opłatami za korzystanie z praw w odniesieniu do jego danych osobowych i odpowiemy na jego wniosek w rozsądnym terminie. 

Pytania i wątpliwości 

Jeśli Użytkownik ma pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub wątpliwości bądź skargi dotyczące naszych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych, może się z nami skontaktować!Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem: 

Poczta tradycyjna 

Data ProtectionOfficer, Microsoft Corporation, c/o ClipchampPtyLtd (ACN 162516556), Level 1, 315 BrunswickStFortitude Valley QLD 4006 Australia 

Adres e-mail 

privacy@clipchamp.com 

Jeśli Użytkownik złożył skargę dotyczącą prywatności i nie jest zadowolony z naszej odpowiedzi na swoje wątpliwości, może skontaktować się z Biurem australijskiego komisarza ds. informacji, jeśli znajduje się w Australii. Proces ten jest dostępny tutaj

Czy zaktualizujemy naszą Politykę prywatności? 

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić, że nasze praktyki dotyczące przetwarzania danych osobowych są prawidłowo odzwierciedlone. Powiadomimy osoby fizyczne, jeśli wprowadzimy zmiany w naszej Polityce prywatności przy następnym dostępie do Platformy lub Usług lub w inny sposób skontaktujemy się z Użytkownikiem za pomocą podanych przez niego danych. Będziemy również publikować nową Politykę prywatności na naszej stronie internetowej. 

It looks like your preferred language is English