Clipchamps sekretesspolicy (uppdaterad 22-05-01) 

Syftet med vår policy 

ClipchampPty Ltd (ACN 162516556), ett dotterbolag till Microsoft Corporation, (”Clipchamp”,”vi”,”oss” eller ”vår”) förstår att det är viktigt att skydda personuppgifter.Vi har antagit denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) för att meddela dig om de metoder vi har infört avseende hanteringen av dina personuppgifter när du använder våra Tjänster (definieras nedan).Om du befinner dig i Australien betyder termen ”personuppgifter” när den används i detta dokument ”personuppgifter” såsom den definieras i PrivacyAct 1988 (Cth). 

När det gäller alla Clipchamps Tjänster säljer vi inte personuppgifter. 

Vad är Clipchamp? 

Clipchamp är en plattform för att skapa videor online som finns tillgänglig på Clipchamp.com (”Plattformen”) och via Clipchampsmobilapp (”Appen” och kallas sammantaget för ”Tjänsterna”).Våra Tjänster låter dig ladda upp, skapa, redigera och exportera videor. Vi erbjuder flera kontotyper som ger dig ett antal funktioner.Vi använder termen användare för alla personer eller Organisationer som har ett konto hos oss. Du kan registrera ett konto för följande: 

ClipchampCreate – Med ClipchampCreate kan du redigera videor online (på app.clipchamp.com). Du får tillgång till alla nödvändiga redigeringsverktyg du behöver för att arbeta med videoprojekt.Med den här Tjänsten kan du ladda upp, redigera, lagra och exportera dina videor.ClipchampCreate-användare kan välja ett prenumerationsavtal som passar deras videobehov, inklusive bas, filmskapare, företag, företagsplattform och team. 

ClipchampUtilities – ClipchampUtilities är en samling med tre videoverktyg (tillgängliga på util.clipchamp.com), vår videokompressor, videofilomvandlare och vår webbläsar-webbkamera.Användare av ClipchampUtilities kan välja mellan ett bas- och ett företagsavtal beroende på deras videokrav. 

Clipchamp API - Begränsade ClipchampUtilities-användare har tillgång till utvalda tjänster via Clipchampsapi (applicationprogram interface) (dvs. Clipchamp API).Clipchamp API gör att Clipchamp API-användare kan spela in och ladda upp videor från sin webbplats.Denna tjänst är inte längre tillgänglig för nya användare, men Clipchamp fortsätter att tillhandahålla tjänsten till befintliga Clipchamp API-användare. 

Clipchamp-Appen – Vår Clipchamp-app (”Clipchamp - videotextning”) ger användare tillgång till ett begränsat urval av videoredigerings- och videotexttjänster. Vi kallar Clipchamp-app-användare för Clipchamp GO-användare. 

Clipchamps videoredigeringstjänster kan användas av ett antal olika typer av användare, inklusive enskilda personer och Organisationer. Hur vi samlar in och behandlar personuppgifter från varje användartyp varierar. Under vissa omständigheter fastställer vi ändamålet med att behandla personuppgifter som en personuppgiftsansvarig (om det är relevant enligt tillämplig integritetslagstiftning), och i andra fall behandlar vi personuppgifter på uppdrag av vårt företag och våra användare i Organisationer som ett personuppgiftsbiträde (om det är relevant enligt tillämplig integritetslagstiftning).Denna Sekretesspolicy gäller vår behandling av personuppgifter (som en personuppgiftsansvarig, om det är relevant enligt tillämplig integritetslagstiftning).När vi behandlar uppgifter på våra affärs- och organisationskunders vägnar som ett personuppgiftsbiträde, gäller detta dataskyddsavtal på – för närvarande i Bilaga 2 i Allmänna villkor | Clipchamp men vi rekommenderar att detta är en annan webbplats så att DPA:t kan ändras vid behov](”DPA”). I den utsträckning ett separat DPA inte används (i den utsträckning som medges enligt tillämplig lag) och både denna Sekretesspolicy och ett DPA används, och Sekretesspolicyn inte överensstämmer med DPA:t, har DPA:t företräde där de inte överensstämmer (i den utsträckning som medges enligt tillämplig lag). 

Personuppgifter som vi samlar in 

Personuppgifter är alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar person.Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och behandlar beror på vår relation med dig. De typer av personuppgifter vi samlar in anges nedan: 

Statistiska uppgifter – Vi samlar in och använder analys- och cookiedata som samlats in från din användning av Clipchamps Tjänster.Vi samlar in dessa uppgifter från webbplatsbesökare och användare. 

Kommunikationsuppgifter – När du kontaktar oss eller använder livechatt använder vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig och besvara dina frågor. 

Prenumerationsuppgifter – Vi använder dina personuppgifter för att skicka exklusivt innehåll och videotips och tricks. 

Registreringsuppgifter – Vi samlar in och behandlar användares personuppgifter för att registrera ett Clipchamp-konto. 

Betalningsuppgifter – Vi samlar in och behandlar användares personuppgifter för att uppgradera ditt kontos prenumerationsavtal. 

Video- och innehållsuppgifter – Vi samlar in och behandlar videor, bilder, ljudinspelningar och annat innehåll som importerats av en användare, när en användare väljer att spara sina filer och synkronisera sitt innehåll till ”molnet”. 

Uppgifter från supportbegäranden – Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att ge användare support som en del av våra Tjänster. 

Uppgifter från feedback – Vi samlar in och behandlar uppgifter som du ger oss om vår Plattform och våra Tjänster. 

Begäran om åtkomst och korrigering av uppgifter – När du skickar en begäran om åtkomst till eller korrigering av dina uppgifter använder Clipchamp dessa uppgifter för att behandla din begäran och kommunicera med dig. 

Rekryteringsuppgifter – När du ansöker om ett jobb hos oss samlar vi in och behandlar dina personuppgifter som en del av ansökningsprocessen. 

När vi samlar in dina personuppgifter 

Under tillhandahållandet av våra Tjänster samlar vi in personuppgifter om dig.Vi samlar in personuppgifter i ett antal fall, såsom uppgifter som du ger oss direkt, uppgifter som vi samlar in automatiskt när du använder Tjänsterna och uppgifter som vi samlar in från andra källor. Vilka typer av uppgifter vi samlar in beror på hur du interagerar med oss. 

Till exempel kan Clipchamp samla in uppgifter om dig från andra källor, t.ex. tredje parter som tillhandahåller tjänster och funktioner på uppdrag av Clipchamp. För att tillhandahålla dessa tjänster kan tredje parter samla in och behandla och vidarebefordra dina personuppgifter till oss.   

Vi samlar in dina personuppgifter i följande scenarier: 

När du besöker vår webbplats 

Clipchamp samlar in ett antal uppgifter om dig när du besöker våra webbplatser, inklusive clipchamp.com, app.clipchamp.com, util.clipchamp.com och vår mobilapp.Vi samlar in statistiska uppgifter om hur du använder och interagerar med vår Plattform och våra Tjänster, oavsett om du besöker våra webbplatser som kontoinnehavare eller om du bara kollar in oss. 

Statistiska uppgifter som vi samlar in när du besöker vår Plattform omfattar: 

 • webbläsartyp och session 

 • typ av operativsystem 

 • internetleverantörens domännamn 

 • ungefärlig plats 

 • enhets- och nätverksuppgifter 

 • webbsidor du besöker 

 • hur du kom till vår webbsida (till exempel via en webbsökning eller sociala medier) 

 • dina sökningar när du är på vår webbplats 

 • ditt surfbeteende när du är på vår webbplats. 

Vi samlar i allmänhet in dessa uppgifter genom användning av cookies. Mer information om detta finns i vårt cookiemeddelande

När du kontaktar oss

 Vi kan samla in vissa personuppgifter om dig när du kontaktar oss via telefon, e-post, post eller livechatt.Kontaktuppgifter som vi samlar in när du kontaktar oss inkluderar: 

 • namn (så att vi vet hur vi ska tilltala dig) 

 • e-post (så att vi kan nå dig elektroniskt, om det är din preferens) 

 • telefonnummer (så att vi kan ringa eller sms:a dig, om det är din preferens) 

 • adress (om du har lämnat en returadress eller om du vill att vi kontaktar dig på det sättet) 

 • din korrespondens med oss (till exempel de uppgifter du gav oss eller den fråga du bad oss att svara på). 

När vi skickar e-post till dig 

E-postmeddelanden som vi skickar till dig innehåller pixeltaggar som gör det möjligt för oss att skicka e-post till dig i ett format som du kan läsa.Pixeltaggar talar också om för oss om du har öppnat e-postmeddelandet. 

Du kan när som helst avbeställa e-post eller kommunikation från oss genom att använda länken för att avbryta prenumerationen i e-postmeddelanden vi skickar till dig eller genom att skriva till oss på privacy@clipchamp.com

Om du registrerar dig för att få exklusivt innehåll och videotips 

Vi samlar in ditt förnamn och din e-postadress när du registrerar dig för att få tillgång till exklusivt innehåll och videotips och tricks. 

När du registrerar ett ClipchampCreate- eller ClipchampUtilities-konto hos oss 

Om du väljer att registrera ett konto hos oss har du möjlighet att registrera dig med hjälp av: 

 1. en social medieplattform, inklusive, utan begränsning, Google, Facebook och Apple 

 2. din e-postadress. 

Om du registrerar dig via din föredragna sociala medieplattform kommer de att förse oss med vissa uppgifter om dig, inklusive ditt namn och din e-postadress. Om du registrerar dig med din e-postadress kan du välja att ange ett lösenord eller använda en magisk länk för att verifiera din identitet. En magisk länk (en webbplatslänk) skickas till din e-postadress som låter dig logga in på ditt konto. Uppgifter som vi kan samla in när du registrerar ett konto hos oss omfattar: 

 • uppgifter om hur du avser att använda kontot (dvs. för personligt bruk, för användning som filmskapare eller för användning i företag eller för utbildning) 

 • för- och efternamn 

 • e-postadress 

 • lösenord, om du väljer att logga in med lösenordsverifiering 

 • detaljer om vilka videor du normalt skulle skapa 

 • din ungefärliga plats. 

Om du registrerar ett konto för en Organisation är de personuppgifter som samlas in ofta begränsade till personuppgifter om Organisationens kontaktperson och alla behöriga användare som ingår i ett team. 

Registrerade kontoinnehavare kallas användare.Clipchamp har individuella användare (enskilda personer) och användare i Organisationer. 

När användare lägger till teammedlemmar till ett team 

När en användare har registrerat ett konto kan deras prenumerationsavtal tillåta dem att skapa ett team och bjuda in medlemmar till det teamet. Clipchamp samlar i detta fall in vissa personuppgifter om inbjudna teammedlemmar, inklusive namn och e-postadress. 

När du eller någon annan synkroniserar videor och annat innehåll med ”molnet” 

Under olika prenumerationsavtal för ClipchampCreate och ClipchampUtilities har användare möjlighet att spara och synkronisera sina filer (dvs. videor, bilder och annat innehåll) till ”molnet”. 

Som standard lagras videor, bilder och annat innehåll som du laddar upp till ditt/dina Clipchamp-konto(n) lokalt på din dator, telefon eller annan enhet. Genom att synkronisera dina filer till molnet kan du arbeta med projekt från alla enheter. 

När en användare väljer att synkronisera filer till molnet samlar Clipchamp in dessa uppgifter och lagrar dem. Användarinnehåll kan innehålla personuppgifter där innehållet fångar in eller handlar om en person. 

När du laddar upp videor till ditt Clipchamp-konto 

Användare kan importera innehållsfiler till sitt Clipchamp-konto, inklusive videor, ljudinspelningar och bilder. Du kan importera filer till ditt/dina Clipchamp-konto(n) från: 

 • dina filer som finns på din dator eller enhet; 

 • din enhets bildbibliotek; 

 • webbkamera- eller skärminspelning; 

 • inspelning från din enhets kamera; 

 • Google Drive; och 

 • Box. 

Om du väljer att spara och synkronisera ditt innehåll till molnet, kommer alla videor, ljudinspelningar, bilder och annat innehåll som du importerar att samlas in och lagras av Clipchamp i molnet. Innehållet kommer att innehålla personuppgifter när det rör sig om en person och personen kan identifieras. Detta inkluderar videor, foton eller ljudinspelningar som innehåller en bild eller röstinspelning av en person som kan identifieras. 

När någon annan laddar upp videor och bilder 

Det kan finnas tillfällen då en annan användare importerar dina personuppgifter till sitt Clipchamp-konto. Detta kan inkludera när en vän eller din Organisation importerar en video, bild eller ljudinspelning till sitt Clipchamp-konto och denna import innehåller din bild eller en inspelning av din röst. 

Om någon annan importerar en video-, bild- eller ljudinspelning som innehåller en bild eller röstinspelning av dig (och lagrar den filen i ”molnet”), samlar Clipchamp in och lagrar dina personuppgifter. 

I enlighet med våra allmänna villkor måste Clipchamps användare i Organisationer åta sig att följa rättvisa och lagliga rutiner för hantering av personuppgifter. 

Om du eller någon annan begär support från Clipchamp 

Det kan finnas tillfällen då du eller någon annan behöver support avseende en video eller bild som innehåller personuppgifter om dig (t.ex. din bild). Detta kan till exempel hända om du ingår i ett team som använder Clipchamp.Vid hantering av en supportbegäran kan vi samla in personuppgifter inklusive: 

 • uppgifter om supportbegäran 

 • kontaktuppgifter för den användare som begär support 

 • personuppgifter i innehåll som användaren begär support för, inklusive video och bilder som innehåller en bild av en person som kan identifieras. 

Om du tecknar ett avgiftsbelagt prenumerationsavtal 

ClipchampCreate och ClipchampUtilities har ett antal prenumerationsavtal för att passa dina videoredigeringsbehov.För att betala för dessa avtal har du möjlighet att ”checka ut” med antingen PayPal eller med ett kreditkort. Uppgifter vi samlar in när du gör en betalning till oss inkluderar: 

 • namn 

 • e-postadress 

 • dina betalningsinställningar, antingen PayPal eller kortbetalning 

 • betalningsvaluta 

 • inköpsbelopp 

 • inköpsdatum 

 • transaktionsinformation (t.ex. betalningen accepterad/avslagen) 

 • prenumerationsuppgifter (den typ av prenumerationsavtal du har valt) 

Vi erbjuder en säker betalnings-gateway där du kan ange alla betalkortsuppgifter (om du väljer att betala med ett betalkort eller kreditkort) eller PayPal-uppgifter (om du väljer att betala med PayPal).Vi lagrar dock inte dina betalningsuppgifter. 

Om du skickar recensioner eller feedback 

Vi kan be dig att skicka en recension eller feedback om Clipchamp eller de Tjänster vi tillhandahåller.Om du vill skicka en recension eller feedback om Clipchamp kommer vi att samla in den feedback du tillhandahåller. 

Hur dina personuppgifter används 

Clipchamp samlar in och behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla våra Tjänster för videoredigering.Dessutom använder vi personuppgifter för följande ändamål: 

 • Vi skickar e-postmeddelanden till dig (som användare) som innehåller förmånliga erbjudanden som rör din kontotyp, plattformstips och användbar information samt vårt nyhetsbrev.Du kan när som helst avbeställa dessa e-postmeddelanden. 

 • Vi analyserar användningen av vår webbplats för att förbättra Plattformen och användarupplevelsen, inklusive genom användning av cookies. 

 • Vi erbjuder dig en möjlighet att chatta om våra Tjänster. 

 • Du svarar på ett marknadsföringserbjudande som vi har publicerat via vår webbplats eller sociala mediesidor. 

 • Du (som användare) väljer att fylla i din kontoprofil med uppgifter som finns i dina Google-, Facebook-, Box- eller andra konton på sociala medier. 

 • Du är inte en användare, men du besöker vår webbplats för att titta på vårt innehåll och våra videotips. 

 • Vi får dina svar när vi bett om recension och feedback om Clipchamp och våra Tjänster. 

 • Du registrerar ett konto hos oss och loggar in säkert. 

 • Du väljer att bjuda in teammedlemmar till ett team. 

 • Vi skickar e-post till dig som en del av våra Tjänster. 

 • Vi svarar på dina frågor, funderingar eller klagomål. 

 • Du väljer att synkronisera dina innehållsfiler (inklusive videor, bilder och ljudfiler) till ”molnet”. 

 • Du importerar innehållsfiler (inklusive videor, bilder och ljudfiler) från dina filer eller konton på sociala medier. 

 • Vi skickar e-postmeddelanden till dig (som användare) som innehåller tjänstemeddelanden och uppgifter som du behöver känna till om Plattformens verksamhet, inklusive meddelanden om förseningar, avbrott och uppdateringar av våra allmänna villkor och vår Sekretesspolicy.Du kan inte avbeställa dessa e-postmeddelanden. 

 • Vi tillhandahåller support till användare som en del av våra videoredigeringstjänster. 

Rättsliga grunder 

När vi behandlar dina personuppgifter förlitar vi oss på följande rättsliga grunder, när så krävs enligt tillämplig lag: 

 • Berättigat intresse – Clipchamp gör detta i vårt intresse av att stödja och främja din användning av Plattformen. 

 • Samtycke – Clipchamp kommer att be om ditt samtycke till detta.Om du inte samtycker kommer vi inte att göra detta. 

 • Avtal – Vi kommer att göra detta som en del av vårt avtal med dig, i enlighet med våra allmänna villkor. 

Clipchamp anlitar tredje parter för att tillhandahålla tjänster (dvs. att behandla dina personuppgifter) på Clipchamps vägnar. På grundval av tjänstekontrakt tillhandahåller dessa tredje parter tjänster på våra vägnar.Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till våra juridiska och professionella rådgivare och kan även använda och lämna ut dina personuppgifter enligt vad som krävs eller medges av tillämplig lag.  

Hur dina personuppgifter delas 

Användare kan välja att dela sina videor och innehåll inom sitt/sina Clipchamp-konto(n). Innehåll kan innehålla personuppgifter. Användare kan välja att dela sitt innehåll genom att: 

 • ladda ner en video och dela videofilen 

 • överföra videor direkt till YouTube 

 • spara videor i Box 

 • skapa, dela och/eller publicera en webblänk till videon 

 • en video kan bäddas in direkt på externa webbplatser och sociala medieplattformar. 

Fastän Clipchamp gör möjligheten att dela ditt innehåll med andra tillgänglig för dig, t.ex. genom att ladda upp videor till YouTube eller spara videor till Box – och fastän vi har ansträngt oss för att hänvisa våra användare endast till de parter som vi tror har en ansvarsfull inställning till hantering av personuppgifter – är det upp till dig att avgöra om du känner dig bekväm med dessa parters sekretesspraxis innan du gör det.Vi uppmuntrar Clipchamp-användare att ägna en stund åt att granska sekretesspolicyerna för webbplatser eller tjänster som kan vara länkade till vår Plattform. Clipchamp säljer inte och delar inte dina videor eller andra personuppgifter, inklusive med annonsörer, sponsorer, innehållsleverantörer, mediekanaler eller brottsbekämpande myndigheter, såvida vi inte: 

 • har ditt uttryckliga tillstånd (t.ex. att du uttryckligen har valt att din recension av vår plattform ska publiceras), eller 

 • det finns en laglig möjlighet eller ett lagstadgat krav att vi ska göra det (t.ex. om vi får ett domstolsbeslut på att ta fram uppgifterna). 

Clipchamp kontrollerar dock inte hur dina personuppgifter används och delas av privatpersoner (t.ex. när du delar din video till sociala medier eller din bild finns i en väns video) eller användare i Organisationer (t.ex. när en video med din bild har skapats av Organisationen du arbetar för). 

Kan du förbli anonym? 

Clipchamp kan tillhandahålla sina videoredigeringstjänster till dig pseudonymt. När du anger ditt namn kan du använda ett smeknamn eller annat namn. Vi kräver dock en korrekt e-postadress för att kunna kontakta dig, skicka servicemeddelanden och tillhandahålla dig en magisk länk för att verifiera din identitet när du öppnar ditt konto. 

Kan barn använda Clipchamp? 

Clipchamp marknadsför inte och tillhandahåller inte sina videoredigeringstjänster till barn under 13 år. Därför får barn under 13 år inte registrera sig för ett konto hos oss. Det är ett krav i våra allmänna villkor att du är minst 13 år gammal eller har den minimiålder som krävs enligt lagarna i ditt land, för att registrera dig för ett konto hos oss eller använda våra videoredigeringstjänster. 

Om vi upptäcker att ett barn under 13 år (eller under minimiåldern beroende på ditt land) har försett oss med personuppgifter eller registrerat ett konto hos oss, kommer vi omedelbart att radera deras uppgifter. Om du är förälder eller vårdnadshavare och får kännedom om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, kontakta oss så att vi kan förstöra deras uppgifter på ett säkert sätt. 

Barn som är yngre än 18 år, men som är minst 13 år gamla eller har uppnått den lägsta lagstadgade åldern i sitt land, kan skapa ett konto och använda Plattformen och Tjänsterna förutsatt att en förälder eller vårdnadshavare samtycker till att övervaka dem när de gör det. För mer information, se våra allmänna villkor.

Det finns dock tillfällen då vi samlar in personuppgifter om barn på uppdrag av en användare i en Organisation. Ett exempel kan vara när en Organisation använder Clipchamps Plattform för att ladda upp, redigera och lagra en anställds video (dvs. där Clipchamp är en kontrakterad tjänsteleverantör till Organisationen).   

Hur dina personuppgifter lagras och överförs till andra länder 

Personuppgifter som samlas in av Clipchamp kan lagras och behandlas i din region, i USA och i alla andra länder där Clipchamp eller våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer driver anläggningar. 

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter vi samlar in enligt denna sekretesspolicy behandlas i enlighet med bestämmelserna i denna policy och kraven i tillämplig lag oavsett var uppgifterna finns. Vi överför personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz till andra länder, varav vissa ännu inte erkänts av Europeiska kommissionen att erbjuda en adekvat nivå av dataskydd.Till exempel kanske deras lagar inte garantera dig samma rättigheter, eller så kanske det inte finns en tillsynsmyndighet för integritet där, som kan hantera dina klagomål.När vi gör sådana överföringar använder vi en rad olika lagliga mekanismer. 

Om du befinner dig i Australien kan vi lämna ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer i andra länder, inklusive och utan begränsning i USA.Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att tredje parts mottagare utanför Australien hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt denna Sekretesspolicy.Vi kan dock inte alltid säkerställa att sådana tredje parts mottagare kommer att följa australisk integritetslagstiftning i förhållande till dina personuppgifter.Om en sådan extern tredje part inte hanterar dina personuppgifter i överensstämmelse australisk integritetslagstiftning, kommer vi inte att vara ansvariga inför dig och du kommer inte att kunna söka gottgörelse enligt australisk integritetslagstiftning för sådan bristande efterlevnad.Genom att förse oss med dina personuppgifter samtycker du till att vi lämnar ut dina personuppgifter till mottagare utanför Australien på denna grund. 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter 

Clipchamp kommer att lagra dina personuppgifter under olika långa perioder, beroende på ändamålet för vilket de samlades in. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för det ändamål de samlades in kommer vi att förstöra dessa uppgifter på ett säkert sätt. 

Om du har synkroniserat och lagrat dina filer i molnet och därefter sagt upp din prenumeration kommer dina filer att lagras av oss i molnet i 30 dagar efter att din prenumeration avslutats. Dina projekt kommer dock fortfarande att lagras på din lokala enhet om du inte har raderat dem. 

Det kan finnas tillfällen då du inte längre behöver ditt konto, men inte vill gå igenom registreringsprocessen igen i framtiden. I dessa fall kan du som användare välja att inaktivera ditt konto. Detta säkerställer att ditt konto inte längre är aktivt utan kan återupprättas av dig vid ett senare tillfälle.Välj länken ”inaktivera mitt konto” i dina kontoinställningar. 

En användare kan också välja att radera sitt konto. När en användare väljer att radera sitt konto kommer alla uppgifter som finns på kontot att raderas och kan inte återställas i ett senare skede. Om du vill radera ditt konto skriver du till oss på privacy@clipchamp.com. Möjligheten att radera ditt konto är en del av dina personuppgiftsrättigheter (dvs. rätten till radering). Du kan se detaljer om vilka rättigheter du har för dina personuppgifter här.

Hur dina personuppgifter skyddas 

Clipchamp hanterar och kasserar personuppgifter på ett säkert sätt genom att implementera en rad olika datasäkerhetsrutiner. Vi säkerställer att personuppgifter är skyddade på lämpligt sätt både när de lagras hos oss eller i ”molnet” och vi använder SSL-kryptering för att lagra och överföra personuppgifter. 

Skydd av personuppgifter från obehörig åtkomst och avslöjande är en prioritet för oss. Alla farhågor om säkerheten för dina personuppgifter som innehas av Clipchamp ska rapporteras till oss via e-post på privacy@clipchamp.com

Hur vi kommunicerar med dig 

Ibland skickar vi på Clipchamp information till dig om våra videoredigeringstjänster via e-post. 

Det finns vissa e-postmeddelanden som vi skickar till dig som en nödvändig del av att driva våra Tjänster. Dessa e-postmeddelanden ingår i vårt avtal med dig och anges i våra allmänna villkor. Dessa är: 

E-post om Tjänster 

Clipchamp skickar viktiga e-postmeddelanden till dig som en del av våra videoredigeringstjänster enligt vårt avtal med dig och anges i våra allmänna villkor. 

Vi kan skicka dig e-post om Tjänsterna, till exempel om: 

 • du säger upp ditt prenumerationsavtal 

 • du löser in en kupong hos oss 

 • du behöver teknisk support 

 • vi ska radera din molnlagring (för att du säger upp prenumerationen) 

 • du begär att få en magisk länk för att komma åt ditt konto 

 • du begär att ditt lösenord ska återställas 

 • en betalning nekas eller om ditt kreditkort har upphört att gälla 

 • en användare bjuder in medlemmar att gå med i sitt Clipchamp-team 

Andra meddelanden (som du kan avbeställa) 

Clipchamp skickar även andra typer av e-postmeddelanden som du kan avbeställa när som helst. Du kan avbeställa dessa med hjälp av länken ”avbryt prenumerationen” som finns i e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Om du väljer att avbeställa en kategori e-postmeddelanden kommer du inte längre att få något sådant e-postmeddelande från oss. Andra typer av e-postmeddelanden som vi skickar inkluderar: 

Kampanjer och erbjudanden: 

Ibland skickar Clipchamp e-postmeddelanden som innehåller kampanjer och erbjudanden, till exempel reducerade priser och rabatter! 

Tips och användbar information om Plattformen: 

När du använder våra videoredigeringstjänster kan vi skicka e-postmeddelanden till dig med förslag om hur du använder vår Plattform och information om ytterligare funktioner i uppgraderade prenumerationsavtal. 

Vi kan skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, till exempel när du registrerar ett konto hos oss, när du för första gången exporterar en video från vår Plattform eller för att hjälpa dig att teckna ett uppgraderat prenumerationsavtal. 

Nyhetsbrev: 

Clipchamp skickar ut ett nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om funktionerna på vår Plattform.Nyhetsbrevet kan innehålla tillgång till exklusivt innehåll, tips och tricks för videoredigering, information om Plattformsuppdateringar, kampanjer för våra andra Tjänster, uppgraderingserbjudanden och förfrågningar om feedback. 

Clipchamp håller på att bygga ett preferenscenter där du kan välja vilka typer av e-postmeddelanden vi skickar till dig via dina kontoinställningar. Vi kommer att uppdatera denna Sekretesspolicy när det är klart! 

Sociala medier 

Clipchamp upprätthåller ett antal konton på sociala medier i syfte att marknadsföra våra Tjänster och pusha fram information om vår Plattform. Clipchamp upprätthåller konton inklusive, utan begränsning, på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok och Pinterest. 

Innan du interagerar med oss via sociala medier bör du tänka på att personuppgifter som tillhandahålls oss genom, eller publiceras på, någon av våra sociala mediekanaler lyder under den sociala medieplattformens sekretesspolicy. Du kan istället välja att kontakta oss direkt, via de kontaktuppgifter som finns tillgängliga på vår webbplats

Bjuda in teammedlemmar

 Användare som har registrerat konton hos oss enligt vissa prenumerationsavtal har tillgång till en teamfunktion som gör det möjligt för team att dela videor. Under teamfunktionen kan en användare skapa ett team (eller en arbetsgrupp) och bjuda in andra personer (teammedlemmar) till det teamet. Detta är inte en ”hänvisa en vän”-funktion, utan låter istället teamen arbeta tillsammans med våra videoredigeringsverktyg. Om du bjuder in en person att bli en teammedlem kommer vi att skicka en inbjudan via e-post till personen på dina vägnar. När vi gör detta tillämpar vi följande regler: 

 1. Du eller den person du bjuder in att bli en teammedlem får inget incitament (t.ex. finns det inga rabatter eller förmåner). 

 2. Du väljer personer som du vill bjuda in att bli teammedlemmar. Clipchamp kommer aldrig att välja teammedlemmar åt dig eller komma åt dina kontakter. 

 3. Vi kommer tydligt att visa ditt namn (eller föredraget smeknamn) och din e-postadress i e-postmeddelandet med inbjudan. 

 4. Vi kommer att visa dig vad e-postmeddelandet med inbjudan kommer att innehålla innan det skickas. 

En person som har inbjudits att bli en teammedlem kan välja om han/hon vill tacka ja till inbjudan. Om du får en e-postinbjudan om att gå med i ett team kan du tacka nej.Alternativt, om du inte vill gå med vid den tidpunkten kan du när som helst gå tillbaka till e-postmeddelandet med inbjudan och acceptera inbjudan. 

Om du blir inbjuden att gå med i ett team och du accepterar inbjudan måste du antingen (1) logga in som en befintlig användare eller (2) registrera ett konto hos oss. Teammedlemmar kan när som helst välja att lämna ett team genom att klicka på länken ”ta bort” i teamprofilen. 

Dina personuppgiftsrättigheter 

Enligt olika integritetslagar har personer vissa rättigheter avseende deras personuppgifter som innehas av Clipchamp, vilket kan inkludera, beroende på gällande integritetslagar: 

Rättighet

Rätt till tillgång

Rätten att få tillgång till dina personuppgifter som innehas av Clipchamp och få annan information om uppgifterna.

Rätt till rättelse

Rätten att få dina personuppgifter rättade om du tror att de är felaktiga eller inaktuella.

Rätt till radering

Rätten att kräva att Clipchamp raderar alla personuppgifter om dig som de lagrat. Denna rättighet skiljer sig från att bara inaktivera ditt/dina konto(n) hos oss. Om du väljer att utöva en rättighet till radering som du kan ha, innebär det att vi kommer att radera alla dina personuppgifter från alla våra system (och från våra tjänsteleverantörer).

Rätt att göra invändningar

Rätten att när som helst invända mot vissa typer av behandling av dina personuppgifter. 

Rätt till dataportabilitet

Rätten att få ut dina personuppgifter som Clipchamp lagrat, i ett allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att begränsa behandling

Under vissa omständigheter, rätten att erhålla en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. 

Om Clipchamp lagrar personuppgifter om dig, berättar vi gärna vilka det är, uppdaterar dem, raderar dem eller slutar använda dem enligt vad som krävs enligt tillämplig lag. Vi kommer dock inte att berätta för någon annan vilka personuppgifter vi har om dig (såvida du inte tillåter oss eller om det finns en laglig möjlighet eller ett lagstadgat krav att vi ska göra det). Om du vill utöva någon av dina rättigheter (listade ovan) eller om du tror att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller inaktuella kan du: 

 • uppdatera dina kontouppgifter (inklusive e-postadress och föredragen betalningsmetod) i dina kontoinställningar online 

 • inaktivera ditt/dina Clipchamp-konto(n) via länken i ditt onlinekonto 

 • skriva till oss på privacy@clipchamp.com.Vi hjälper dig gärna eller besvarar dina frågor om hur du kan utöva dina rättigheter. Vi kommer att be dig om en lämplig form av legitimation för att säkerställa att du verkligen är du. 

Vi kommer i allmänhet inte att ta ut någon avgift av dig för att du utövar dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter och kommer att svara på din begäran inom rimlig tid. 

Dina frågor och funderingar 

Om du har en fråga om vår Sekretesspolicy eller ett problem eller klagomål på våra rutiner för hantering av personuppgifter, kontakta oss!Du kan kontakta oss på: 

Post 

Data Protection Officer, Microsoft Corporation, c/o ClipchampPty Ltd (ACN 162516556), Level 1, 315 Brunswick StFortitudeValley QLD 4006 Australien 

E-post 

privacy@clipchamp.com 

Om du har framfört ett integritetsrelaterat klagomål och inte är nöjd med vårt svar på ditt ärende kan du kontakta Office of the Australian Information Commissioner om du befinner dig i Australien. Processen finns tillgänglig här

Kommer vi att uppdatera vår Sekretesspolicy? 

Ibland kan vi uppdatera denna Sekretesspolicy för att säkerställa att våra rutiner för hantering av personuppgifter återspeglas korrekt i den. Vi kommer att meddela dig om vi gör ändringar i vår Sekretesspolicy, genom att visa ett meddelande nästa gång du går in på Plattformen eller Tjänsterna eller genom att på annat sätt kontakta dig via de kontaktuppgifter du har lämnat till oss. Vi kommer också att publicera den nya Sekretesspolicyn på vår webbplats. 

It looks like your preferred language is English