การตัดต่อวิดีโอ

What is Camera Roll?

Clipchamp is a free online video editorTry for free
Share this post

If you have an iPhone or iPad, you probably like to take at least an occasional photo. But where do these photos get stored? Enter Camera Roll. It's likely an app you use often, even if you don't know its name. Keep reading to find out what this application does.

What is Camera Roll? 

Camera Roll is the app where your photos are stored locally on your Apple device.

Camera Roll is one of the simplest and easiest apps to work with when taking photos with an iOS device.

What are the features of Camera Roll?

Since it's an app you will likely use frequently to access your photos, it's a good idea to learn how to use it. Cameras Roll is fairly straightforward, but it has some hidden features. One can search, organize, and even edit photos using Camera Roll. You can even hide photos if you want. 

How to use Camera Roll

Camera Roll is simple to access on an iPhone through the Photos app. It's recently been renamed to "recents" within Photos. You can also access it through your camera app by tapping the bottom left button. 

You can even edit to some degree within Camera Roll. If you have a Mac, you can use the same Photos app to edit your photos with more options. 

When to use Camera Roll

While other apps may give you more advanced features, Camera Roll is excellent for quickly reviewing your work. It's also great if you're hunting down a photo you took a long time ago. Apple makes this easy by having a search feature. You can also scroll by months, days, and years. Because of the clean improvements, Camera Roll is one of the easiest photo storage apps to use. 

With these features, it's easy to organize even thousands of photos. Check out how you can use things like Smart Albums to make finding your favorite photos even easier.

What is the difference between Camera Roll and Photo Stream?

As you take pictures, you might notice they are being saved to two different places, Camera Roll and Photo Stream. The answer is simple. Photo Stream is the cloud version of Camera Roll.

When you take pictures, Camera Roll is where things are actually stored on your device. Photo Stream is where things are stored in the cloud,,d so you can access those images across devices. Normally, you have to manually allow Photo Stream in iOS. 

Learn more about your smartphone's camera

Now that you know about Camera Roll, why not read about our favorite everyday videoing tips with your phone or how to merge videos on your iPhone for free? You can also level-up your expertise by learning what video production, camera and video editing terms really mean in Clipchamp's Video Glossary.

More from the Clipchamp blog

เรากำลังเตรียมการให้คุณส่งออกด้วยความละเอียด 1080p ได้ฟรี

26 มีนาคม 2565
วันนี้เป็นวันดีๆ ที่ Clipchamp เพราะเรากำลังเตรียมการให้ผู้ใช้ทุกคนส่งออกด้วยความละเอียด…

ใหม่ — ขอแนะนำวิดีโอที่บันทึกจากหน้าจอและกล้อง

6 กุมภาพันธ์ 2565
ใครล่ะจะไม่ชอบการจับคู่ที่โด่งดังบนจอ เรากำลังนึกถึง Jim กับ Pam ในเรื่อง The Office…

เริ่มสร้างวิดีโอฟรีด้วย Clipchamp

It looks like your preferred language is English