Nhập phương tiện bằng Google Photos

Người dùng có thể nhập ảnh và video thẳng vào Clipchamp, không cần phải thực hiện thêm các bước để tải xuống hoặc nhập.

Google Photos Integration Blog Hero

Dưới đây là cách sử dụng tích hợp Google Photos của chúng tôi trong 5 bước dễ dàng

Khám phá các bước dưới đây để bắt đầu nhập ảnh và video từ Google Photos.

Bước 1

Chọn Google Photos Import

Sau khi bạn đã đăng nhập hoặc đăng ký vào tài khoản Clipchamp của bạn, mở trình chỉnh sửa và điều hướng đến Thư viện phương tiện của bạn. Ở đây, chọn nút Google Photos để nhập tập tin của bạn.

Chọn Google Photos Import

Bước 2

Xác thực Google Photos

Bạn sẽ được yêu cầu cho phép Clipchamp truy cập tài khoản Google Photos của bạn trước khi bạn có thể bắt đầu nhập tập tin. Làm theo lời nhắc để cung cấp quyền truy cập.

Xác thực Google Photos

Bước 3

Chọn ảnh hoặc video và nhập

Khi bạn đã có quyền truy cập vào tài khoản Google Photos của mình, tìm các tập tin bạn đang truy cập, chọn chúng và nhấp vào nút Nhập để nhập chúng vào thư viện phương tiện của bạn trong Clipchamp.

Google Photos Import Step 3

BƯỚC 4

Thêm vào dòng thời gian và chỉnh sửa

Khi đã nhập xong các tập tin của bạn, kéo và thả chúng vào dòng thời gian. Từ đây, chỉnh sửa video của bạn bằng cách cắt xén clip, thêm vào hình dánchuyển tiếp, tạo tiêu đề chuyển động.

Add to timeline and edit

BƯỚC 5

Xuất và lưu

Sau khi bạn hài lòng với video của mình, hãy xuất video trở lại Google Drive của bạn. Nhấn nút Xuất và một khi bạn ở đó, nhấp vào tùy chọn "Lưu vào Google Drive" và nhấn lưu.

Xuất và lưu

Đăng ký với Clipchamp để bắt đầu.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu nhập bằng Google Photos?

It looks like your preferred language is English