Chính sách Bảo mật của Clipchamp

Mục đích của chính sách này

Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), một công ty con của Microsoft Corporation, (“Clipchamp,”“chúng tôi,”“cho chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) hiểu rằng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân có ý nghĩa quan trọng. Chúng tôi đã thông qua chính sách bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) để thông báo cho bạn về các biện pháp thực hành mà chúng tôi áp dụng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (định nghĩa bên dưới). Nếu bạn ở Úc, thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” khi được sử dụng trong tài liệu này có nghĩa là “thông tin cá nhân” như định nghĩa trong Đạo luật về Quyền riêng tư năm 1988 (Cth).

Liên quan đến tất cả các Dịch vụ của Clipchamp, chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân.

Clipchamp là gì?

Clipchamp là một nền tảng sáng tạo video trực tuyến sẵn có tại clipchamp.com (“Nền tảng”) và thông qua ứng dụng di động Clipchamp (“Ứng dụng” và gọi chung là “Dịch vụ”). Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, tạo, chỉnh sửa và xuất video. Chúng tôi cung cấp một số loại tài khoản thực hiện một số chức năng. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ người dùng cho bất kỳ cá nhân hoặc Thực thể nào có mở tài khoản với chúng tôi. Bạn có thể đăng ký một tài khoản như sau: 

Clipchamp Create – Clipchamp Create là một trình tạo video trực tuyến (sẵn có tại app.clipchamp.com), đi kèm với tất cả các công cụ chỉnh sửa thiết yếu mà bạn cần để làm việc trên dự án video.  Dịch vụ này cho phép bạn tải lên, chỉnh sửa, lưu trữ và xuất video của mình.  Người dùng Clipchamp Create có thể chọn gói phù hợp với nhu cầu video của mình, bao gồm cơ bản, người sáng tạo, doanh nghiệp, nền tảng kinh doanh và nhóm.  

Clipchamp Utilities – Clipchamp Utilities là một bộ sưu tập gồm 3 công cụ video (sẵn có tại use.clipchamp.com), bao gồm trình nén video, trình chuyển đổi tệp tin video và trình ghi webcam trong trình duyệt của chúng tôi.  Người dùng Clipchamp Utilities có thể chọn giữa gói cơ bản và gói doanh nghiệp tùy thuộc vào yêu cầu về video của họ.

Clipchamp API - Một số người dùng Clipchamp Utilities có quyền truy cập vào các dịch vụ đã chọn thông qua giao diện lập trình ứng dụng Clipchamp (tức là Clipchamp API).  Clipchamp API cho phép người dùng Clipchamp API ghi và tải lên video từ trang web của họ.  Dịch vụ này không còn cho đăng ký mới, tuy nhiên Clipchamp vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng Clipchamp API hiện tại.

Ứng dụng Clipchamp - Ứng dụng Clipchamp của chúng tôi (“Clipchamp - ghi phụ đề video”) cho phép người dùng truy cập một số lựa chọn hạn chế về dịch vụ chỉnh sửa video và ghi phụ đề video. Chúng tôi gọi người dùng ứng dụng Clipchamp là người dùng Clipchamp GO.

Các dịch vụ chỉnh sửa video Clipchamp có thể được sử dụng bởi nhiều loại người dùng khác nhau, gồm cả cá nhân và Thực thể. Cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân từ mỗi loại người dùng có sự khác nhau. Trong một số trường hợp, chúng tôi xác định mục đích xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu (nếu có liên quan theo luật bảo mật hiện hành) và trong các trường hợp khác, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho người dùng doanh nghiệp và tổ chức của mình với tư cách là bên xử lý dữ liệu (nếu có liên quan theo luật bảo mật hiện hành). Chính sách Bảo mật này liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi (với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu, nếu có liên quan theo luật bảo mật hiện hành). Trong trường hợp chúng tôi xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng là tổ chức và doanh nghiệp của mình với tư cách là bên xử lý, Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu này – hiện tại Phụ lục 2 của Điều khoản & Điều kiện | Clipchamp nhưng chúng tôi khuyên nên chọn một trang web khác để có thể thay đổi DPA nếu cần] (“DPA”) sẽ áp dụng; tuy nhiên trong phạm vi mà DPA riêng không áp dụng (trong phạm vi được luật hiện hành cho phép) và cả Chính sách Bảo mật này và DPA đều áp dụng, và xảy ra mâu thuẫn giữa Chính sách Bảo mật và DPA, khi đó DPA sẽ điều chỉnh trong phạm vi mâu thuẫn đó (trong phạm vi được luật hiện hành cho phép).

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập

Dữ liệu cá nhân là thông tin liên quan tới một người đã được xác định hoặc có thể xác định. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý phụ thuộc vào mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được nêu dưới đây:

Dữ liệu thống kê - Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu phân tích và cookie được thu thập từ việc bạn sử dụng Dịch vụ Clipchamp.  Chúng tôi thu thập dữ liệu này từ khách truy cập trang web và người dùng.

Dữ liệu liên lạc - Khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng trò chuyện trực tiếp, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để liên lạc với bạn và trả lời các câu hỏi của bạn.

Dữ liệu thuê bao - Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn nội dung độc quyền cũng như các mẹo và thủ thuật video.

Dữ liệu đăng ký - Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng để đăng ký tài khoản Clipchamp.

Dữ liệu thanh toán - Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng để nâng cấp gói tài khoản của bạn.

Dữ liệu video và nội dung - Chúng tôi thu thập và xử lý video, hình ảnh, bản ghi âm và các nội dung khác được nhập bởi người dùng, trong trường hợp người dùng chọn lưu tệp tin của họ và đồng bộ hóa nội dung của họ với ‘đám mây’.

Dữ liệu yêu cầu hỗ trợ - Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân để cung cấp hỗ trợ cho người dùng như một phần Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu phản hồi - Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi về Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi.

Yêu cầu truy cập và sửa dữ liệu - Khi bạn gửi yêu cầu truy cập hoặc sửa dữ liệu của mình, Clipchamp sử dụng dữ liệu này để xử lý yêu cầu của bạn và liên lạc với bạn.

Dữ liệu tuyển dụng - Khi bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi, chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như một phần quy trình ứng tuyển.

Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Trong quá trình cung cấp Dịch vụ của mình, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp, chẳng hạn như thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, thông tin chúng tôi thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ và thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác. Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ phụ thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi.

Ví dụ: Clipchamp có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác như bên thứ ba cung cấp dịch vụ và chức năng thay mặt cho Clipchamp. Để cung cấp các dịch vụ này, bên thứ ba có thể thu thập, xử lý và chuyển cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn. 

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi

Clipchamp thu thập một loạt thông tin về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm clipchamp.com, app.clipchamp.com, util.clipchamp.com và ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin thống kê về cách bạn sử dụng và tương tác với Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi, cho dù bạn đang truy cập trang web của chúng tôi với tư cách là chủ tài khoản hay chỉ đơn thuần xem qua chúng tôi.  

Thông tin thống kê mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập Nền tảng của chúng tôi bao gồm:

 • Loại trình duyệt và phiên truy cập

 • Loại hệ điều hành

 • Tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet

 • Vị trí gần đúng

 • Thông tin thiết bị và mạng

 • Các trang web bạn truy cập

 • Cách bạn truy cập trang web của chúng tôi (ví dụ: qua tìm kiếm trên web hoặc phương tiện truyền thông xã hội)

 • Nội dung tìm kiếm của bạn trên trang web của chúng tôi, và

 • Hành vi duyệt web của bạn khi ở trên trang web của chúng tôi. 

Chúng tôi thường thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng cookie. Thông tin thêm về điều này có trong Thông báo Cookie của chúng tôi.

Khi bạn liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân về bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email, bài đăng hoặc trò chuyện trực tiếp.  Thông tin liên hệ chúng tôi thu thập khi bạn liên hệ với chúng tôi bao gồm:

 • Tên (để chúng tôi biết phải gọi tên bạn là gì)

 • Email (để chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua phương thức điện tử, nếu đó là lựa chọn của bạn)

 • Số điện thoại (để chúng tôi có thể gọi điện hoặc nhắn tin SMS cho bạn, nếu đó là lựa chọn của bạn)

 • Địa chỉ (nếu bạn cung cấp địa chỉ bưu điện trả lại hoặc muốn chúng tôi liên hệ với bạn theo cách đó) và 

 • Thư từ của bạn với chúng tôi (ví dụ: chi tiết bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc câu hỏi bạn yêu cầu chúng tôi trả lời).

Khi chúng tôi gửi email cho bạn

Email mà chúng tôi gửi cho bạn có chứa các thẻ pixel cho phép chúng tôi gửi email cho bạn ở định dạng mà bạn có thể đọc được.  Thẻ Pixel cũng cho chúng tôi biết liệu bạn đã mở email hay chưa.  

Bạn có thể hủy đăng ký nhận email hoặc thông tin liên lạc từ chúng tôi bất kỳ lúc nào, sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email chúng tôi gửi cho bạn hoặc bằng cách gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ privacy@clipchamp.com

Khi bạn đăng ký để nhận nội dung độc quyền và mẹo video

Chúng tôi thu thập tên và email của bạn khi bạn đăng ký để nhận quyền truy cập vào nội dung độc quyền cũng như các mẹo và thủ thuật video.

Khi bạn đăng ký tài khoản Clipchamp Create hoặc Clipchamp Utilities với chúng tôi

Khi bạn chọn đăng ký tài khoản với chúng tôi, bạn có thể chọn đăng ký bằng:

 1. Một nền tảng truyền thông Xã hội, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Google, Facebook và Apple, hoặc

 2. Email của bạn.

Khi bạn đăng ký bằng nền tảng truyền thông xã hội ưa thích của mình, họ sẽ cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về bạn, bao gồm tên và địa chỉ email của bạn.  

Khi bạn đăng ký bằng địa chỉ email của mình, bạn có thể chọn đặt mật khẩu hoặc sử dụng liên kết magic link để xác minh danh tính của mình. Một liên kết magic link (liên kết trang web) được gửi đến địa chỉ email của bạn cho phép bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. 

Thông tin chúng tôi có thể thu thập khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi bao gồm:

 • Thông tin chi tiết về cách bạn dự định sử dụng tài khoản (nghĩa là sử dụng cho mục đích cá nhân, sử dụng với tư cách là người sáng tạo hoặc sử dụng cho doanh nghiệp, công ty hoặc giáo dục)

 • Họ và tên

 • Email

 • Mật khẩu, trong trường hợp bạn chọn đăng nhập bằng xác minh mật khẩu

 • Chi tiết về những video bạn thường tạo và

 • Vị trí gần đúng của bạn.

Khi bạn đăng ký tài khoản với tư cách là Thực thể, dữ liệu cá nhân được thu thập thường bị giới hạn trong dữ liệu cá nhân của người liên hệ của Thực thể và bất kỳ người dùng được ủy quyền nào trong nhóm.

Chủ tài khoản đã đăng ký được gọi là người dùng. Clipchamp có người dùng cá nhân (cá nhân riêng tư) và người dùng Thực thể.

Khi người dùng thêm thành viên trong nhóm vào một nhóm

Khi người dùng đã đăng ký tài khoản, gói của họ có thể cho phép họ tạo một nhóm và mời thành viên vào nhóm đó. Clipchamp thu thập một số dữ liệu cá nhân về thành viên trong nhóm được mời trong trường hợp này, bao gồm tên và email.

Khi bạn hoặc ai đó đồng bộ hóa video và nội dung khác với 'đám mây'

Trong các gói Clipchamp Create và Clipchamp Utilities khác nhau, người dùng có thể chọn lưu và đồng bộ hóa tệp tin của họ (tức là video, hình ảnh và nội dung khác) với 'đám mây'.  

Theo mặc định, video, hình ảnh và nội dung khác mà bạn tải lên (các) tài khoản Clipchamp của mình được lưu trữ cục bộ trên máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác của bạn. Đồng bộ hóa tệp tin của bạn với đám mây cho phép bạn làm việc trên dự án từ mọi thiết bị.  

Khi người dùng chọn đồng bộ hóa tệp tin với đám mây, Clipchamp sẽ thu thập thông tin này và lưu trữ. Nội dung người dùng có thể chứa dữ liệu cá nhân mà nội dung đó ghi lại hoặc nói về một người.

Khi bạn tải video lên tài khoản Clipchamp của mình

Người dùng có thể nhập tệp tin nội dung vào tài khoản Clipchamp của mình, bao gồm video, bản ghi âm và hình ảnh. Bạn có thể nhập tệp tin vào tài khoản Clipchamp của mình từ:

 • Tệp tin trên máy tính hoặc thiết bị của bạn;

 • Thư viện ảnh trên thiết bị của bạn;

 • Webcam hoặc bản ghi màn hình;

 • Bản ghi từ camera thiết bị của bạn;

 • Google Drive; và

 • Box.

Trường hợp bạn chọn lưu và đồng bộ nội dung của mình lên đám mây, mọi video, bản ghi âm, hình ảnh và nội dung khác mà bạn nhập sẽ được Clipchamp thu thập và lưu trữ trên đám mây. Nội dung sẽ chứa dữ liệu cá nhân liên quan đến một người và người đó có thể được xác định. Trong đó bao gồm video, ảnh hoặc bản ghi âm có hình ảnh hoặc bản ghi âm giọng nói của một người có thể được nhận dạng.

Khi ai đó tải lên video và hình ảnh

Có thể có những trường hợp khi người dùng khác nhập dữ liệu cá nhân của bạn vào tài khoản Clipchamp của họ. Trong đó có thể bao gồm trường hợp một người bạn hoặc Thực thể của bạn nhập

video, ảnh hoặc bản ghi âm vào tài khoản Clipchamp của họ và quá trình nhập này chứa hình ảnh hoặc bản ghi âm giọng nói của bạn. 

Khi ai đó nhập video, hình ảnh hoặc bản ghi âm có chứa hình ảnh hoặc bản ghi âm giọng nói của bạn (và lưu trữ tệp tin đó trên ‘đám mây’), Clipchamp sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn.

Theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, người dùng là Thực thể của Clipchamp phải cam kết thực hiện các biện pháp thực hành xử lý dữ liệu cá nhân công bằng và hợp pháp.

Khi bạn hoặc ai đó yêu cầu hỗ trợ từ Clipchamp

Có thể có trường hợp khi bạn hoặc người khác yêu cầu hỗ trợ về video hoặc hình ảnh có chứa dữ liệu cá nhân về bạn (ví dụ: hình ảnh của bạn). Điều này có thể xảy ra, ví dụ, khi bạn là thành viên của một nhóm sử dụng Clipchamp. Khi quản lý yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân bao gồm:

 • Chi tiết về yêu cầu hỗ trợ 

 • Chi tiết liên hệ của người dùng đang tìm kiếm sự hỗ trợ, và

 • Dữ liệu cá nhân có trong nội dung trong trường hợp người dùng yêu cầu hỗ trợ, bao gồm video và hình ảnh có chứa hình ảnh của một người có thể nhận dạng được.

Khi bạn chuyển sang gói trả phí

Clipchamp Create và Clipchamp Utilities có một số gói phù hợp với nhu cầu chỉnh sửa video của bạn.  Để thanh toán cho các gói này, bạn có tùy chọn 'thanh toán' bằng PayPal hoặc sử dụng thẻ tín dụng.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn thanh toán cho chúng tôi bao gồm:

 • Tên

 • Email

 • Tùy chọn thanh toán của bạn, PayPal hoặc thanh toán bằng thẻ 

 • Tiền tệ thanh toán

 • Số tiền mua

 • Ngày mua

 • Thông tin giao dịch (ví dụ: thanh toán được chấp nhận/bị từ chối) và

 • Thông tin thuê bao (loại gói bạn đã chọn)  

Chúng tôi cung cấp cổng thanh toán an toàn để bạn cung cấp mọi chi tiết thẻ thanh toán (trong trường hợp bạn chọn thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng) hoặc chi tiết PayPal (trong trường hợp bạn chọn thanh toán bằng PayPal). Tuy nhiên, chúng tôi không giữ lại thông tin xác thực thanh toán của bạn.

Khi bạn cung cấp đánh giá hoặc phản hồi

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp đánh giá hoặc phản hồi về Clipchamp hoặc Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.  Nếu bạn muốn cung cấp đánh giá hoặc phản hồi về Clipchamp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin phản hồi mà bạn cung cấp.

Cách dữ liệu cá nhân của bạn được sử dụng

Clipchamp thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp Dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi.  Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các mục đích sau:

 • Chúng tôi gửi cho bạn (với tư cách là người dùng) email chứa các khuyến mại có lợi liên quan đến loại tài khoản của bạn, gợi ý về nền tảng và thông tin hữu ích, cũng như bản tin của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký nhận những email này bất kỳ lúc nào.

 • Chúng tôi phân tích tình trạng sử dụng trang web của mình để cải thiện Nền tảng và trải nghiệm người dùng, bao gồm cả việc sử dụng cookie.

 • Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để trò chuyện về Dịch vụ của chúng tôi.

 • Bạn phản hồi một đề nghị tiếp thị mà chúng tôi đưa ra thông qua trang web của chúng tôi hoặc các trang mạng xã hội.

 • Bạn (với tư cách là người dùng) chọn điền vào hồ sơ tài khoản của mình thông tin được lưu giữ trong tài khoản Google, Facebook, Box hoặc các tài khoản mạng xã hội khác.

 • Bạn không phải là người dùng, nhưng bạn truy cập trang web của chúng tôi để xem các mẹo về nội dung và video của chúng tôi.

 • Chúng tôi nhận được phản hồi đánh giá và phản hồi của bạn về Clipchamp và Dịch vụ của chúng tôi.

 • Bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi và đăng nhập bảo mật.

 • Bạn chọn mời các thành viên trong nhóm vào một nhóm.

 • Chúng tôi gửi cho bạn email dịch vụ như một phần Dịch vụ của chúng tôi.

 • Chúng tôi trả lời các thắc mắc, mối lo ngại hoặc khiếu nại của bạn.

 • Bạn chọn đồng bộ hóa tệp tin nội dung của mình (bao gồm video, hình ảnh và tệp tin âm thanh) với ‘đám mây’.

 • Bạn nhập tệp tin nội dung (bao gồm video, hình ảnh và tệp tin âm thanh) từ tệp tin hoặc tài khoản mạng xã hội của mình.

 • Chúng tôi gửi cho bạn (với tư cách là người dùng) email chứa các thông báo dịch vụ và thông tin chi tiết bạn cần biết về hoạt động của Nền tảng, bao gồm thông báo về sự chậm trễ, ngừng hoạt động của dịch vụ và các cập nhật đối với Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bạn không thể hủy đăng ký nhận những email này.

 • Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho người dùng như một phần Dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi.

Cơ sở Pháp lý

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý sau, nếu luật hiện hành yêu cầu:

 • Lợi ích Hợp pháp - Clipchamp thực hiện điều này vì lợi ích của mình nhằm hỗ trợ và thúc đẩy việc sử dụng Nền tảng của bạn.

 • Đồng ý - Clipchamp sẽ yêu cầu bạn đồng ý với điều này. Nếu bạn không đồng ý, chúng tôi sẽ không thực hiện điều này.

 • Hợp đồng - Chúng tôi sẽ thực hiện việc này như một phần của hợp đồng với bạn, theo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Clipchamp làm việc với bên thứ ba cung cấp dịch vụ (tức là xử lý dữ liệu cá nhân của bạn) thay mặt cho Clipchamp. Trên cơ sở hợp đồng dịch vụ, các bên thứ ba này cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cố vấn pháp lý và chuyên nghiệp của chúng tôi, đồng thời cũng có thể sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu hoặc sự cho phép của pháp luật hiện hành.

Cách dữ liệu cá nhân của bạn được chia sẻ

Người dùng có thể chọn chia sẻ video và nội dung của họ trong (các) tài khoản Clipchamp của mình. Nội dung có thể chứa dữ liệu cá nhân. Người dùng có thể chọn chia sẻ nội dung của họ bằng cách:

 • Tải xuống video và chia sẻ tệp tin video

 • Tải trực tiếp video lên YouTube

 • Lưu video vào Box

 • Tạo, chia sẻ và/hoặc xuất bản một liên kết web của video, hoặc

 • Video có thể được nhúng trực tiếp vào các trang web bên ngoài và nền tảng truyền thông xã hội.

Mặc dù Clipchamp tạo cơ hội cho bạn chia sẻ nội dung của mình với người khác, chẳng hạn như bằng cách tải video lên YouTube hoặc lưu video vào Box - và mặc dù chúng tôi đã nỗ lực để chỉ giới thiệu người dùng của mình đến các bên mà chúng tôi tin rằng có cách tiếp cận có trách nhiệm trong việc xử lý dữ liệu cá nhân - bạn có trách nhiệm xác định xem bạn có cảm thấy thoải mái với các biện pháp thực hành về quyền riêng tư của các bên đó hay không trước khi làm như vậy. Chúng tôi khuyến khích người dùng Clipchamp dành một chút thời gian để xem lại chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ có thể được liên kết qua Nền tảng của chúng tôi.

Clipchamp không bán hay chia sẻ video của bạn hoặc dữ liệu cá nhân khác, bao gồm cả với các nhà quảng cáo, nhà tài trợ, nhà cung cấp nội dung, phương tiện truyền thông hoặc cơ quan thực thi pháp luật, trừ khi:

 • Chúng tôi có sự cho phép rõ ràng của bạn (ví dụ: bạn rõ ràng đã chọn cho phát hành đánh giá của bạn về nền tảng của chúng tôi), hoặc

 • Chúng tôi có khả năng hoặc yêu cầu hợp pháp để làm như vậy (ví dụ: chúng tôi nhận được lệnh tòa yêu cầu cung cấp thông tin).

Tuy nhiên, Clipchamp không kiểm soát cách dữ liệu cá nhân của bạn được các cá nhân riêng tư sử dụng và chia sẻ (ví dụ: trong trường hợp bạn chia sẻ video của mình lên mạng xã hội hoặc hình ảnh của bạn có trong video của bạn bè) hoặc người dùng Thực thể (ví dụ: trong trường hợp video giới thiệu hình ảnh của bạn đã được tạo bởi công ty nơi bạn làm việc).  

Bạn có thể duy trì ẩn danh không?

Clipchamp có thể cung cấp Dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi cho bạn bằng cách dùng tên giả. Khi cung cấp tên của mình, bạn có thể sử dụng biệt hiệu hoặc tên khác. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu một địa chỉ email chính xác để có thể liên hệ với bạn, gửi email dịch vụ và cung cấp cho bạn một liên kết magic link để xác minh danh tính của bạn khi truy cập vào tài khoản của bạn.

Trẻ em có thể sử dụng Clipchamp không?

Clipchamp không trực tiếp tiếp thị hay cung cấp dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi cho trẻ em dưới 13 tuổi. Do đó, trẻ em dưới 13 tuổi không được đăng ký tài khoản với chúng tôi. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi có yêu cầu là bạn phải từ 13 tuổi trở lên, hoặc ở độ tuổi tối thiểu theo yêu cầu của luật pháp quốc gia của bạn, để đăng ký tài khoản với chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi.  

Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng có trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tùy thuộc vào quốc gia của bạn) cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân hoặc đăng ký tài khoản với chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa dữ liệu của chúng. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng con mình đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hủy dữ liệu của chúng một cách bảo mật.

Trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng đủ ít nhất 13 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu ở quốc gia của trẻ, có thể tạo tài khoản và sử dụng Nền tảng và Dịch vụ với điều kiện cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý giám sát trẻ khi làm vậy. Để biết thêm thông tin, xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em thay mặt cho người dùng Thực thể. Một ví dụ có thể là khi một Thực thể sử dụng Nền tảng Clipchamp để tải lên, chỉnh sửa và lưu trữ video của nhân viên (tức là trong trường hợp Clipchamp là nhà cung cấp dịch vụ đã ký hợp đồng với Thực thể). 

Cách dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ và chuyển sang các quốc gia khác

Dữ liệu cá nhân do Clipchamp thu thập có thể được lưu trữ và xử lý ở khu vực của bạn, ở Hoa Kỳ và ở bất kỳ quốc gia nào khác nơi Clipchamp hoặc các bên liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi vận hành cơ sở.

Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập theo chính sách bảo mật này được xử lý theo quy định của chính sách này và yêu cầu của pháp luật hiện hành ở bất kỳ nơi nào có dữ liệu. Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân từ Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ sang các quốc gia khác, một số chưa được Ủy ban Châu Âu xác định là có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp. Ví dụ: luật của họ có thể không đảm bảo cho bạn có các quyền tương tự hoặc có thể không có cơ quan giám sát quyền riêng tư mà có khả năng giải quyết các khiếu nại của bạn. Khi tham gia vào hoạt động chuyển dữ liệu như vậy, chúng tôi sử dụng nhiều cơ chế pháp lý khác nhau.

Nếu bạn ở Úc, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở các quốc gia khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Hoa Kỳ. Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng người nhận bên thứ ba ở bên ngoài nước Úc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn và phù hợp với Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo rằng người nhận bên thứ ba đó sẽ tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư của Úc liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, trong trường hợp người nhận bên thứ ba ở nước ngoài không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ quyền riêng tư của Úc, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn và bạn sẽ không thể yêu cầu khắc phục theo luật bảo vệ quyền riêng tư của Úc về việc không tuân thủ đó. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người nhận bên ngoài nước Úc trên cơ sở này.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu

Clipchamp sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong các khoảng thời gian khác nhau, tùy thuộc vào mục đích thu thập dữ liệu. Khi chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích thu thập, chúng tôi sẽ hủy dữ liệu đó một cách an toàn.

Trong trường hợp bạn đã đồng bộ hóa và lưu trữ tệp tin của mình trên đám mây và sau đó hủy đăng ký, tệp tin của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ trên đám mây trong 30 ngày sau khi đăng ký của bạn kết

thúc. Tuy nhiên, dự án của bạn sẽ vẫn được lưu trữ trên thiết bị cục bộ của bạn trừ khi bạn đã xóa chúng.

Có thể có những lúc bạn không cần tài khoản của mình nữa, nhưng không muốn thực hiện lại quy trình đăng ký trong tương lai. Trong trường hợp này, người dùng có thể chọn hủy kích hoạt tài khoản của mình. Điều này sẽ đảm bảo tài khoản của bạn không còn hoạt động nhưng sau này sẽ có thể được bạn khôi phục. Chọn liên kết ‘hủy kích hoạt tài khoản của tôi’ trong cài đặt tài khoản của bạn.

Người dùng cũng có thể chọn xóa tài khoản của mình. Khi người dùng chọn xóa tài khoản của mình, tất cả dữ liệu được lưu giữ với tài khoản sẽ bị xóa và sau này sẽ không thể khôi phục được. Người dùng có thể xóa tài khoản của mình bằng cách gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@clipchamp.com. Khả năng xóa tài khoản của bạn là một phần trong quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn (tức là quyền xóa). Bạn có thể xem chi tiết về quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình tại đây.

Cách dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật

Clipchamp quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân một cách an toàn bằng cách thực hiện một loạt các biện pháp thực hành bảo mật dữ liệu. Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo mật một cách thích hợp cả khi lưu trữ tại chỗ hay trên ‘đám mây’ và chúng tôi sử dụng mã hóa SSL để lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân. 

Chúng tôi ưu tiên bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Bất kỳ mối lo ngại nào của bạn về tính bảo mật của dữ liệu cá nhân do Clipchamp nắm giữ phải được báo cho chúng tôi qua email tại địa chỉ privacy@clipchamp.com

Cách chúng tôi giao tiếp với bạn

Đôi khi, Clipchamp sẽ gửi email cho bạn thông tin về Dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi.  

Có một số email nhất định mà chúng tôi gửi cho bạn như một phần cần thiết để vận hành Dịch vụ của chúng tôi. Những email này là một phần trong thỏa thuận của chúng tôi với bạn được nêu trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi. Đó là: 

Dịch vụ Email

Clipchamp gửi email quan trọng cho bạn như một phần của Dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi theo thỏa thuận của chúng tôi với bạn được nêu trong Điều khoản và Điều kiện.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn email Dịch vụ, chẳng hạn như khi:

 • Bạn hủy gói của mình

 • Bạn đổi phiếu giảm giá với chúng tôi

 • Bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

 • Lưu trữ trên đám mây của bạn sắp bị xóa (khi bạn hủy đăng ký)

 • Bạn yêu cầu nhận được một liên kết magic link để truy cập vào tài khoản của mình

 • Bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu của mình

 • Thanh toán bị từ chối hoặc thẻ tín dụng của bạn đã hết hạn

 • Người dùng mời các thành viên tham gia nhóm Clipchamp của họ

Các tin nhắn khác (từ đó bạn có thể hủy đăng ký)

Clipchamp cũng gửi các loại email khác mà bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Bạn có thể hủy đăng ký bằng liên kết ‘hủy đăng ký’ có trong email chúng tôi gửi cho bạn. Nếu bạn chọn hủy đăng ký danh mục email, bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ email nào như vậy từ chúng tôi nữa. Các loại email khác mà chúng tôi gửi bao gồm:

Khuyến mãi và ưu đãi:

Trong từng thời kỳ, Clipchamp gửi các email có chứa khuyến mãi và ưu đãi, chẳng hạn như giảm giá và chiết khấu!

Gợi ý Nền tảng và Thông tin Hữu ích:

Khi bạn sử dụng Dịch vụ chỉnh sửa video của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn email với các đề xuất về cách sử dụng Nền tảng của chúng tôi và chi tiết về các tính năng bổ sung trên gói nâng cấp.

Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo tiếp thị, chẳng hạn như khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi, khi bạn xuất thành công video lần đầu tiên từ Nền tảng của chúng tôi hoặc để giúp bạn đăng ký gói nâng cấp.

Thư sự kiện:

Clipchamp gửi thư sự kiện để cập nhật cho bạn về các tính năng Nền tảng của chúng tôi. Thư sự kiện có thể bao gồm quyền truy cập vào nội dung độc quyền, các mẹo và thủ thuật chỉnh sửa video, thông tin chi tiết về cập nhật Nền tảng, khuyến mại cho các Dịch vụ khác của chúng tôi, đề nghị nâng cấp và yêu cầu phản hồi.

Clipchamp đang trong quá trình xây dựng Trung tâm Ưu tiên cho phép bạn chọn những loại email mà chúng tôi gửi cho bạn thông qua cài đặt tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này khi chúng tôi thiết lập và chạy được trung tâm này!

Truyền thông Xã hội 

Clipchamp duy trì một số tài khoản mạng xã hội nhằm mục đích tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi và cung cấp thông tin về Nền tảng của chúng tôi. Clipchamp duy trì các tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn ở, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok và Pinterest.  

Trước khi bạn tương tác với chúng tôi qua phương tiện truyền thông xã hội, xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi thông qua hoặc đăng trên bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào sẽ được ghi lại bởi chính sách bảo mật của nền tảng truyền thông xã hội đó. Thay vào đó, bạn có thể chọn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, thông qua các thông tin chi tiết sẵn có trên trang web của chúng tôi.

Mời thành viên trong nhóm

Người dùng đã đăng ký tài khoản với chúng tôi theo một số gói nhất định có thể truy cập chức năng nhóm cho phép nhóm chia sẻ video. Trong chức năng nhóm, người dùng có thể tạo một nhóm (hoặc nhóm làm việc) và mời những người khác (thành viên trong nhóm) vào nhóm đó. Đây không phải là chức năng ‘giới thiệu bạn bè’ mà cho phép các nhóm làm việc cùng nhau bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa video của chúng tôi.

Khi bạn mời một người trở thành thành viên trong nhóm, chúng tôi sẽ thay mặt bạn gửi email mời đến người bạn đang mời. Khi chúng tôi làm điều này, chúng tôi áp dụng các quy tắc sau:

 1. Không có ưu đãi cho bạn hoặc người mà bạn đang mời làm thành viên trong nhóm (ví dụ: không có chiết khấu hay ưu đãi).

 2. Bạn chọn những người bạn muốn mời làm thành viên trong nhóm. Clipchamp sẽ không bao giờ chọn thành viên trong nhóm cho bạn hoặc truy cập vào danh bạ của bạn.

 3. Chúng tôi sẽ hiển thị rõ tên (hoặc biệt hiệu ưa thích) và địa chỉ email của bạn trong email mời.

 4. Chúng tôi sẽ cho bạn biết email mời sẽ bao gồm những gì trước khi gửi đi.

Một người được mời làm thành viên trong nhóm có thể chọn có chấp nhận lời mời hay không. Nếu bạn nhận được lời mời tham gia một nhóm qua email, bạn có thể từ chối. Ngoài ra, nếu bạn không muốn tham gia vào thời điểm đó, bạn có thể quay lại email mời bất kỳ lúc nào và chấp nhận lời mời. 

Nếu bạn được mời tham gia một nhóm và bạn chấp nhận lời mời, bạn phải (1) đăng nhập với tư cách là người dùng hiện tại hoặc (2) đăng ký tài khoản với chúng tôi. Các thành viên trong nhóm có thể chọn rời nhóm bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết ‘xóa’ có trong hồ sơ nhóm.

Quyền đối với dữ liệu cá nhân của bạn

Theo các luật bảo vệ quyền riêng tư khác nhau, mọi người có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của họ do Clipchamp nắm giữ, có thể bao gồm, tùy thuộc vào luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành:

Phải

Quyền truy cập

Quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn do Clipchamp nắm giữ và nhận thông tin khác về dữ liệu.

Quyền chỉnh sửa

Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn nếu bạn cho rằng dữ liệu không chính xác hoặc đã lỗi thời.

Quyền xóa bỏ

Quyền yêu cầu Clipchamp xóa tất cả dữ liệu cá nhân về bạn. Quyền này khác với việc chỉ hủy kích hoạt (các) tài khoản của bạn với chúng tôi. Khi bạn chọn thực hiện quyền xóa bỏ, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân của bạn khỏi tất cả các hệ thống của chúng tôi (và của nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi). 

Quyền phản đối

Quyền phản đối vào bất kỳ lúc nào đối với một số kiểu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền khả chuyển dữ liệu

Quyền nhận dữ liệu cá nhân mà Clipchamp nắm giữ về bạn ở định dạng có thể truy cập được.

Quyền hạn chế xử lý

Trong một số trường hợp nhất định, quyền được yêu cầu giới hạn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu Clipchamp lưu giữ dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi rất vui được thông báo cho bạn biết dữ liệu là gì, cập nhật, xóa hoặc ngừng sử dụng dữ liệu đó theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cho người khác biết chúng tôi nắm giữ dữ liệu cá nhân nào về bạn (trừ khi bạn cho phép chúng tôi hoặc có khả năng hoặc yêu cầu hợp pháp để chúng tôi làm vậy).

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình (liệt kê ở trên) hoặc bạn cho rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn không chính xác hoặc đã lỗi thời, bạn có thể:

 • Cập nhật chi tiết tài khoản của bạn (bao gồm email và phương thức thanh toán ưa thích) trong cài đặt tài khoản trực tuyến của bạn

 • Hủy kích hoạt (các) tài khoản Clipchamp của bạn thông qua liên kết có trong tài khoản trực tuyến của bạn

 • Gửi thư cho chúng tôi tại địa chỉ privacy@clipchamp.com. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ bạn hoặc trả lời thắc mắc của bạn về việc thực hiện các quyền của bạn. Chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp cho chúng tôi một mẫu giấy tờ tùy thân thích hợp để đảm bảo bạn thực sự là chính mình.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ không tính phí khi bạn thực hiện các quyền đối với dữ liệu cá nhân của mình và sẽ phản hồi yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.  

Thắc mắc và mối lo ngại của bạn

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách Bảo mật của chúng tôi hoặc mối lo ngại hay khiếu nại về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi! Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Thư

Data Protection Officer, Microsoft Corporation, c/o Clipchamp Pty Ltd (ACN 162516556), Level 1, 315 Brunswick St Fortitude Valley QLD 4006 Australia

Email

privacy@clipchamp.com

Nếu bạn đã có khiếu nại về quyền riêng tư và không hài lòng với phản hồi của chúng tôi đối với mối lo ngại của bạn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (Office of the Australian Information Commissioner) nếu bạn ở Úc. Bạn có thể tham khảo quy trình sẵn có tại đây.

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật của mình chứ?

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này trong từng giai đoạn để đảm bảo rằng các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi được phản ánh chính xác. Chúng tôi sẽ thông báo cho cá nhân nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đối với Chính sách Bảo mật của mình, bằng cách gửi thông báo khi bạn truy cập Nền tảng hoặc Dịch vụ vào lần tiếp theo hoặc bằng cách liên hệ với bạn thông qua các chi tiết bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang web của chúng tôi.

It looks like your preferred language is English