Chromeperks hero.

A special offer for Chromebook users

Clipchamp is the go-to video editor for Chromebook users. Enjoy creating videos quickly and easily on your favourite device.  

HỢP TÁC VỚI

Google Chromebook logo

2 free months of video editing

We're giving Chromebook users an extended 2 month free trial of Clipchamp. Follow the instructions below to get started.

How to use your Chromeperks code

 • 1

  Click the "Collect your Chromeperks code" button below and follow the instructions to get your unique code.

 • 2

  Tạo tài khoản Clipchamp của bạn.

 • 3

  Sau khi bạn đã đăng nhập, nhấp vào "Nâng cấp".

 • 4

  Chọn loại gói mà bạn muốn dùng thử miễn phí.

 • 5

  Apply your unique code in the coupon box to reduce the cost to $0, then choose a payment method and click Continue.

Close-up screenshot of the Clipchamp tab on the Chromeperks homepage.
Tạo tài khoản Clipchamp của bạn.
Nâng cấp lời kêu gọi hành động trong Clipchamp
Chọn đăng ký hàng tháng.
Apply the code.

Chỉnh sửa video cho tất cả mọi người

Pink video file icon

Thể hiện sự sáng tạo của người sáng tạo trực tuyến

Tạo video chất lượng cao cho YouTube, Instagram, TikTok và chơi trò chơi với các mẫu video sẵn dùng và nội dung theo chủ đề ngay trong tầm tay bạn. Dễ dàng nhập nội dung video trực tiếp từ Xbox để chỉnh sửa video nhanh chóng và miễn phí.

Blue group icon

Tạo video giáo dục hấp dẫn

Giảng dạy cho học viên từ bất kỳ đâu thông qua các buổi học trực tuyến, hướng dẫn và video đào tạo được làm bằng công cụ quay màn hình và camera trực tuyến. Tăng khả năng tiếp cận video bằng lớp phủ nhãn dán ASL và cung cấp thêm ngữ cảnh với văn bản và tiêu đề.

Nâng tầm nội dung video cho công việc

Tạo các chiến dịch tiếp thị bắt mắt, tăng tốc việc truyền tải thông điệp có tác động mạnh, đồng thời giúp nhân viên và khách hàng luôn cập nhật thông tin bằng các video hấp dẫn. Dễ dàng tạo video chất lượng chuyên nghiệp và dễ nhận biết mà không cần kinh nghiệm với Clipchamp dành cho công việc.

2 free months of Clipchamp

Collect your code to get started.

It looks like your preferred language is English