Online video editor with no watermark

Fast forward your video ideas with Clipchamp. Easily create professional quality videos for free, without watermarks.

INTEGRATIONS AND PARTNERS

GIPHY logo colour
YouTube logo colour
Storyblocks logo colour
Dropbox logo colour

Easy video editing for everyone

Our video editor comes with all of the features required to create great videos – no experience needed. Edit clips of all sizes directly in-browser without the hassle of inconvenient uploads. We even have a quick and simple Facebook Video Ad Maker that you can check out before heading over to the video editor.

Watermark free videos

Easily export your video creations without watermarks. With Clipchamp, you can export 480p videos with no watermark for free. Or, sign up to a premium account to export watermark free videos with premium features at 720p and 1080p resolution.

Customisable video templates

Stuck for ideas? Browse our library of fully customisable video templates – made by professionals, tailored for your industry. Avoid the blank canvas scaries, just change the text and export! We’ve got every job covered – from videos for your YouTube channel to Instagram promo videos. Simply browse our extensive templates library, click on the template you like and get started!

Dark background with shapes

Så här fungerar det

1

Börja redigera genom att öppna ett nytt projekt och lägga till mediafiler.

2

Dra video, ljud, foton och titlar till tidslinjen och skapa din video.

3

När du är nöjd med redigeringen exporterar du den färdiga filen och sparar den.

We're bringing you the best video editor with no watermark

Blue trim icon

Trimma och klipp

Trimma dina videor för att ta bort delar som du inte vill ha och få ner dem till bara det som är viktigt.

Vänd och spegelvänd

Vänd och spegelvänd videor – även inspelningar med webbkamera – såväl horisontellt som vertikalt.

Rotera

Rotera videor 90 eller 180 grader med- eller motsols.

Lägg till text, titlar och överlagringar

Lägg till text och bilder och byt teckensnitt, teckenstorlek och teckenfärg. Du kan placera texten var som helst i din video. Med våra märkningsfunktioner kan du också lägga till en egen logotyp eller ett vattenmärke.

Använd filter och övergångar

Filter ger din redigering en konsekvent stil och känsla. Du kan lägga till övergångar samt in- och uttoningar för att skapa det perfekta videobildspelet.

Lägg till ljud och bilder

Lägg till stillbilder till din redigering och justera ljudnivåerna fritt – du kan lägga till flera ljudspår, stänga av ljudet eller helt byta ut det.

Don't just take our word for it, hear from our users

Excellent
Purple background with shapes

Create videos without watermarks

Sign up with Clipchamp to get started.