Video Trimmer

Try our free online video trimmer. Cut videos to the perfect length in with a few quick clicks and get your videos finished faster.

How to trim a video

It's easy with Clipchamp's free video trimmer. Explore the steps below to start cutting your video in our online video editor.

Steg 1

Ladda upp mediafiler eller välj ur vårt mediaarkiv

När du är inne i redigeraren kan du enkelt välja och ladda upp eget video- och ljudmaterial och lägga till det i ditt eget mediabibliotek. Om du vill utforska ett bredare utbud kan du gå till menyn på vänster sida där du hittar mediarkiv-fliken. Där finns ett stort och varierat urval av royaltyfria tillgångar. Du kan också börja skapa video med hjälp av Clipchamps YouTube-videomallar.

Trim your video 

Drag and drop your video to the timeline, then trim it. You can do this by selecting the clip and pulling it in, or by clicking a point in the clip and using the Trim tool.

Trim your video

Export and share

Once you've trimmed your video, it's time to export and share. You can choose from a range of resolutions to suit your trimmed video's destination (720p for social media or 1080p for websites).

Export and share

Need help trimming videos?

If you're still not sure how to cut videos, our blog is here to help. Explore its detailed instructions on how to use of our free video trimming software. Plus, discover a whole collection of blog posts to improve your video editing skills.

Need help trimming videos?

Ready to trim videos?

Sign up with Clipchamp to get started.