Rotate video online

Edit from all angles. Easily rotate video online with Clipchamp's online video editor. Flip or mirror videos vertically and horizontally in just minutes.

How to rotate a video

It only takes a few simple steps to rotate your video (or photo or GIF) with Clipchamp. Explore the steps below to start rotating or flipping your media in our online video editor.

1-қадам

Мультимедиа файлдарын жүктеп салыңыз немесе медиатекадан қорды таңдаңыз

Өңдеу құралын ашқаннан кейін, өзіңіздің бейне және аудио файлдарыңызды таңдаңыз және жүктеп салыңыз, оларды өзіңіздің жеке медиатекаңызға қосыңыз. Кеңірек таңдауды қарап шығуды қаласаңыз, алуан түрлі тегін файлдарды таба алатын қор медиатекасының сол жақ мәзіріне өтіңіз. Сонымен қатар Clipchamp YouTube бейне үлгілерін пайдалану арқылы бейнелер жасауды бастаңыз.

STEP 2

Rotate your video

Drag and drop your video to the timeline to get started. To rotate your video, select your clip and then click the Transform tab. From here, you can explore all of the ways you can rotate and flip your video.

Rotate your video

Export and share

Once you've rotated your video, it's time to export and share. You can choose from a range of resolutions to suit your rotated video's destination (720p for social media or 1080p for websites).

Export and share

EXPLORE OUR BLOG

Need help to rotate a video online?

Our blog is where you'll find all of the answers to your video rotation questions. What is the best software for rotating a video? (Hint: it's Clipchamp). How do you rotate a video 90 degrees? Is there a way to rotate a video on YouTube? All of these answers and more are just a click away.

Help rotate video

Ready to rotate a video?

Sign up with Clipchamp to get started.

It looks like your preferred language is English