Edytowanie wideo

Jak dodawać animację tekstu do filmu

Zaktualizowano:

Heads up! This content is relevant for Clipchamp for personal accounts. Try this link If you're looking for information about Clipchamp for work accounts.

Clipchamp to bezpłatny edytor wideo onlineWypróbuj bezpłatnie
Udostępnij ten wpis

Chcesz wzbogacić sposób, w jaki opowiadasz historie w swoich filmach? Podkreślaj najważniejsze fragmenty wypowiedzi, przedstawiaj oglądającym kontekst oraz rozszerzaj zasięg i ułatwienia dostępu filmu dzięki unikatowym animacjom tekstu.

Cokolwiek tworzysz — od reklam do mediów społecznościowych dostosowanych do urządzeń przenośnych po filmy z pokazami slajdów — wybieraj z szerokiej gamy profesjonalnych animowanych tytułów, takich jak teksty odbijające się i wielowierszowe oraz gotowe cytaty czy oceny gwiazdkowe. Łatwo dodawaj do filmów nakładki z tytułami i dostosowuj je, korzystając z unikatowych czcionek, kolorów, rozmiarów i nie tylko.

Jeśli nie chcesz tworzyć własnych animowanych tytułów, używaj już zaprojektowanych naklejek tekstowych i graficznych, takich jak akcje „Subscribe” (Subskrybuj) czy „Swipe up” (Przesuń w górę), pozdrowienia i nie tylko.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak dodać do filmu tekst, ulepszać tytuły za pomocą efektów i przeglądać animowane naklejki tekstowe w usłudze Clipchamp.

Jak dodawać do filmów animowany tekst

Krok 1. Importowanie plików wideo lub wybieranie materiałów z biblioteki

Aby zaimportować własne filmy, zdjęcia i pliki GIF, kliknij przycisk importowania multimediów na karcie Twoje multimedia na pasku narzędzi, po czym przejrzyj pliki na komputerze lub połącz się z usługą OneDrive.

Obraz przedstawiający użytkownika importującego multimedia.

Możesz także użyć bezpłatnych multimediów publicznych, takich jak klipy wideo, zdjęcia, tła wideo i pliki GIF. Kliknij kartę Biblioteka zawartości na pasku narzędzi, kliknij strzałkę listy rozwijanej Elementy wizualne, a następnie wybierz pozycję Klipy wideo, Zdjęcia lub Tła. Możesz też przeszukiwać różne kategorie w bibliotece, używając paska wyszukiwania.

Obraz przedstawiający użytkownika dodającego klip wideo z biblioteki.

Przeciągnij multimedia i upuść je na osi czasu, aby rozpocząć edycję.

An image of a user adding video to the timeline.

Krok 2. Dodawanie tytułu do filmu

Aby dodać tekst do filmu, kliknij kartę Tekst na pasku narzędzi. Tutaj znajdziesz wszystkie dostępne style tekstu, które możesz nałożyć na film. Przewiń opcje tytułów i najedź kursorem na tytuł, aby wyświetlić podgląd animacji tekstu. Niektóre popularne opcje tekstu animowanego to „atrakcja” (groovy), „czysty tytuł” (clean title), „usterka” (glitch), „odbijający się tytuł” (bouncing title) i „tytuł wielowierszowy” (multiline title).

Aby użyć tytułu, kliknij przycisk Dodaj do osi czasu. Tytuł możesz też dodać, przeciągając go i upuszczając na osi czasu.

Obraz przedstawiający użytkownika wybierającego tytuł na karcie tekstu.

Jeśli chcesz zmienić wybór tytułu, po prostu przeciągnij inny tytuł i upuść go na osi czasu na istniejącym tytule. Tytuł zostanie automatycznie zamieniony.

An image of a user replacing the text on the timeline with another title.

Jeśli chcesz dodać do filmu wiele tytułów, po prostu przeciągnij inny tytuł i upuść go na osi czasu. Możesz też kliknąć przycisk powielania, aby zduplikować istniejący tytuł na osi czasu. Zduplikowany tytuł zostanie scalony obok bieżącego tytułu.

An image of a user duplicating the text on the timeline.

Krok 3. Edytowanie tekstu, czcionki, koloru, stylu i położenia tytułu

Aby edytować treść tytułu, kliknij kartę Tekst w panelu właściwości. Następnie kliknij przycisk edycji tekstu i przejdź do pola tekstowego w podglądzie wideo, aby edytować. Po prostu wyróżnij tytuł „dodaj tekst tutaj” i wpisz zamiast niego odpowiedni tekst.

Uwaga: niektóre opcje tytułów umożliwiają edytowanie tekstu także przez dwukrotne kliknięcie tytułu w podglądzie wideo w celu otwarcia opcji edycji.

An image of a user editing what the title reads.

Aby edytować czcionkę, kliknij strzałkę listy rozwijanej czcionki w celu otwarcia wszystkich opcji czcionek. Kliknij odpowiednią nową czcionkę. Możesz zmieniać czcionkę tyle razy, ile chcesz. W przypadku dodania osobistej czcionki za pomocą funkcji zestawu markowego ta spersonalizowana czcionka będzie tu dostępna.

An image of a user editing the font.

Aby edytować rozmiar czcionki, użyj suwaka rozmiaru lub dodaj wartość liczbową. Rozmiar niektórych tytułów możesz też edytować za pomocą ich narożników w podglądzie wideo.

An image of a user adjusting the size of the text.

Aby edytować wyrównanie tekstu, kliknij opcję wyrównania do lewej, do środka lub do prawej. Możesz też dodać do tekstu pogrubienie lub kursywę za pomocą opcji stylu.

An image of a user editing the alignment and style of the text.

Aby edytować kolor tekstu, kliknij opcje palety kolorów i wybierz nowy kolor. W tym miejscu możesz wpisać konkretny kod szesnastkowy koloru, wybrać wartość procentową przezroczystości, wybrać brak koloru lub wybrać kolor z palety rozszerzonej. Możesz też dodać spersonalizowane kolory za pomocą funkcji zestawu markowego.

An image of a user editing the color of the text.

Aby edytować położenie tekstu, użyj ustawień wstępnych położenia. Niektóre tytuły umożliwiają też swobodne zmienianie położenia w podglądzie wideo.

An image of a user moving the position of the text.

Krok 4. Przycinanie lub wydłużanie czasu trwania tekstu

Przedłuż czas pokazywania tekstu, przeciągając uchwyty tekstu w lewo i w prawo na osi czasu. Przeciągnięcie w lewo spowoduje skrócenie czasu pokazywania, a przeciągnięcie w prawo — wydłużenie.

An image of a user editing the duration of the text.

Krok 5. Wyświetlanie podglądu i zapisywanie filmu z tekstem

Przed zapisaniem nowego filmu wyświetl jego podgląd w trybie pełnoekranowym. Gdy wszystko będzie gotowe do zapisania, kliknij przycisk eksportowania i wybierz rozdzielczość filmu. Dla uzyskania najlepszej jakości zalecamy zapisywanie wszystkich filmów w rozdzielczości 1080p.Posiadacze płatnej subskrypcji mogą zapisywać wideo w rozdzielczości 4K.

An image of a user saving a video with text.

Aby uzyskać więcej pomocy, zapoznaj się ze sposobem dodawania tytułów i tekstu do filmu.

Jak dodawać do tytułów efekty specjalne

Tytuły wyłaniające się i zanikające

Aby dodać do animowanego tekstu wyłanianie się i zanikanie, kliknij kartę Zanikanie w panelu właściwości. Przeciągaj suwaki stopniowego zwiększania i zmniejszania w prawo, aby dodać wyłanianie się i zanikanie. Wartość liczbowa będzie zmieniać się wraz z ruchem suwaka stopniowego zwiększania (wyłaniania się) lub zmniejszania (zanikania).

Obraz przedstawiający użytkownika dodającego zanikanie za pomocą karty zanikania.

Jak dodawać do tytułów efekty w tekście

Aby dodać efekty w tekście, takie jak powolne powiększanie, rozmycie, VHS lub lampa błyskowa, kliknij kartę Efekty w panelu właściwości. Najeżdżaj kursorem na różne efekty w tekście, aby wyświetlać ich podgląd. Kliknij odpowiedni efekt, aby go zastosować. Możesz też edytować efekt w tekście za pomocą opcji edycji wyświetlanych po kliknięciu go.

Obraz przedstawiający użytkownika dodającego efekty specjalne do tekstu za pomocą karty efektów.

Jak używać nakładek z naklejkami tekstowymi

Jeśli chcesz skorzystać z gotowych animowanych naklejek tekstowych, kliknij kartę Biblioteka zawartości na pasku narzędzi. Następnie kliknij strzałkę w dół na przycisku Elementy wizualne i wybierz opcję Naklejki.

An image of a user clicking on the stickers category in the content library tab.

Przewiń wyselekcjonowane foldery lub wyszukaj konkretną naklejkę z animowanym tekstem za pomocą słowa kluczowego na pasku wyszukiwania, takiego jak „follow” (obserwuj), „subscribe” (subskrybuj) lub „hello” (witaj).

An image of a user selecting a sticker category.

Po znalezieniu odpowiedniej naklejki tekstowej przeciągnij ją i upuść na osi czasu. Pamiętaj, aby umieścić naklejkę nad filmem na osi czasu.

An image of a user adding a text sticker onto the timeline.

Style tekstu popularne w edycji wideo

Styl „maszyna do pisania”

Tytuł w stylu „maszyna do pisania” świetnie uzupełnia filmy z pokazami slajdów oraz filmy z opowieściami i zwiększa zaangażowanie oglądających w prezentacje. Aby utworzyć efekt animowanego tekstu z maszyny do pisania, użyj tytułu „maszyna do pisania” (typewriter) z karty Tekst na pasku narzędzi. Spersonalizuj tylko treść tekstu oraz dopasuj rozmiar i kolor. Wszystko inne zostanie zrobione automatycznie.

A GIF (moving picture) of the typewriter text.

Jarzący się tekst

Animowany jarzący się tekst nadaje się do filmów sprzedażowych i promocyjnych, z omówieniami wydarzeń, marketingowych oraz przeznaczonych do mediów społecznościowych. Przykuwa on uwagę odbiorców od samego początku. Aby utworzyć jarzący się tekst, użyj jarzącego się tytułu (make it glow) na karcie tekstu na pasku narzędzi.

A GIF (moving picture) of the 'make it glow' text.

Tytuł wielowierszowy

Wielowierszowy animowany tekst jest świetny do filmów z prezentacjami lub do zawartości edukacyjnej wymagającej podnagłówka, rozdziału, tematu lekcji lub napisu. Jest czytelny, można do niego zastosować różne kolory tła i istotnie wzbogaca każdy film. Aby utworzyć film z tytułem wielowierszowym, użyj tytułu wielowierszowego (multiline title) z karty Tekst na pasku narzędzi.

A GIF (moving picture) of the multiline text.

Aby dowiedzieć się więcej o animacjach tekstu, obejrzyj przydatny samouczek w serwisie YouTube.

Wiesz już, jak używać animowanego tekstu i tytułów. Wypróbuj teraz scalanie klipów wideo, aby tworzyć pokazy slajdów, i dodawanie przejść między scenami.

Edytuj już dziś przy użyciu bezpłatnej usługi Clipchamp lub pobierz aplikację Clipchamp dla systemu Windows, aby rozpocząć pracę.

Więcej informacji z bloga Clipchamp

Jak przyspieszać i spowalniać dźwięk

25 stycznia 2024
Chcesz spowolnić muzykę w tle lub przyspieszyć odtwarzanie pliku MP3 bez zmiany wysokości…

Jak zwiększyć głośność filmu

24 stycznia 2024
Wzmocnij dźwięk filmu nawet o 200% bez utraty jakości dźwięku online — bezpłatnie…

Jak nagrać swój głos online za pomocą usługi Clipchamp

23 stycznia 2024
Chcesz nagrać swój głos, aby utworzyć autentyczną i profesjonalną narrację z głosem…

Zacznij tworzyć bezpłatne filmy za pomocą Clipchamp

It looks like your preferred language is English