Video Trimmer

Try our free online video trimmer. Cut videos to the perfect length in with a few quick clicks and get your videos finished faster.

How to trim a video

It's easy with Clipchamp's free video trimmer. Explore the steps below to start cutting your video in our online video editor.

Krok 1

Prześlij pliki multimedialne lub wybierz zasoby z biblioteki

Po przejściu do edytora wystarczy wybrać i przesłać własne materiały audio i wideo, a następnie dodać je do własnej biblioteki multimediów. Jeśli potrzebujesz większego wyboru, skorzystaj z karty biblioteki w menu po lewej stronie, na której znajdziesz szereg różnorodnych i bezpłatnych zasobów. Możesz również zacząć tworzenie wideo przy pomocy dostępnych w Clipchamp szablonów filmów na YouTube.

Trim your video 

Drag and drop your video to the timeline, then trim it. You can do this by selecting the clip and pulling it in, or by clicking a point in the clip and using the Trim tool.

Trim your video

Export and share

Once you've trimmed your video, it's time to export and share. You can choose from a range of resolutions to suit your trimmed video's destination (720p for social media or 1080p for websites).

Export and share

Need help trimming videos?

If you're still not sure how to cut videos, our blog is here to help. Explore its detailed instructions on how to use of our free video trimming software. Plus, discover a whole collection of blog posts to improve your video editing skills.

Need help trimming videos?

Ready to trim videos?

Sign up with Clipchamp to get started.