Make a Commercial Video

Making your own commercial is easy with our customizable video ad maker—just drag, drop and edit an irresistible sales video in minutes.

Box integration-Make a commercial video- Clipchamp landing page

Use Clipchamp's video templates to create professional ads in minutes

Pick a creative commercial video template, drag, drop, and edit!

Explore more premium templates

How to make your own commercial

1

Börja redigera genom att öppna ett nytt projekt och lägga till mediafiler.

2

Dra video, ljud, foton och titlar till tidslinjen och skapa din video.

3

När du är nöjd med redigeringen exporterar du den färdiga filen och sparar den.

video-editor-process-easy-online
Dra media till tidslinjen för att redigera och ordna om
När du är klar klickar du på Exportera för att spara din färdiga video

How can commercial videos help your business? 

Purple partnerships icon

Improve your brand awareness

A video ad can brand association by 139% so spotlight your business using a commercial video.

Pink smile icon

Increase your sales with easy to make videos

A commercial video can increase purchase intent by 97%—nothing grabs and retains attention like video!

Blå gruppikon

Engage your potential customers with your story

A commercial video is a great way to showcase your brand and purpose.

EXPLORE OUR BLOG

Explore commercial video ideas for small businesses

From your brand story to your product offers, here are 4 easy video ideas to promote your small business.

Small business owner smiling at her shop - 4 Types of Small Business Videos That Tell a Story - Clipchamp Blog

Ready to Make a Commercial?

It looks like your preferred language is English