Clipchamp pricing 

Miễn phí

Dành cho những người mới bắt đầu

 • Easy video editing Trim, position, enhance and more

 • Auto composition Powered by Microsoft AI

 • Bộ lọc và hiệu ứng miễn phí

 • Basic stock media Audio, video, graphics and stickers

 • Text to speech AI voiceovers in over 80 languages

 • Autocaptions With smart voice detection

 • Speaker coach Improve your presentation skills

 • Up to 1080p HD exports

Không trả tiền
Bắt đầu

Essentials

Dành cho các biên tập viên hàng ngày

 • Xuất không có hình mờ không giới hạn

 • Độ phân giải xuất lên đến 1080p(HD)

 • Kho âm thanh, hình ảnh và video cao cấp

 • Bộ lọc và hiệu ứng cao cấp

 • Bộ thương hiệu để quản lý logo và màu sắc

 • Sao lưu nội dung

US$119,99/năm
US$11,99/tháng
Nâng cấp

So sánh các gói chương trình

tính năng

Miễn phí

Yếu tố cần thiết

Icon watermark-free exports

Xuất không có hình mờ

Các video sử dụng các tính năng không có
 trong gói này sẽ được đánh dấu mờ.
Export resolution icon

Độ phân giải xuất

Up to 1080p HD

Lên đến UHD 4K

Icon stock feature

Âm thanh, hình ảnh và video có sẵn

Kho miễn phí

Kho cao cấp

Icon filters and effects

Bộ lọc & hiệu ứng

Bộ lọc và hiệu ứng miễn phí

Bộ lọc và hiệu ứng cao cấp

Brand kit

Bộ thương hiệu (Logo, màu sắc và phông chữ)

Thương hiệu duy nhất

Content backup icon

Sao lưu nội dung

Câu hỏi thường gặp

 • Gói chương trình miễn phí của chúng tôi dành cho Clipchamp cho phép bạn làm việc trên bao nhiêu video tùy thích. Bạn có thể sử dụng các tệp video, tệp âm thanh và hình ảnh của riêng mình. Chương trình này cũng bao gồm tất cả các công cụ chỉnh sửa cơ bản.

  Bạn có thể xuất các dự án đã hoàn thành ở độ phân giải lên đến 1080p (full HD) miễn phí.

  Nếu một video chứa các tính năng chuyên nghiệp, bạn sẽ được thông báo.

  Sau đó, bạn có thể:

  • xuất video của bạn với hình mờ hoặc

  • nâng cấp lên gói chương trình bao gồm các tính năng chuyên nghiệp

 • Có, bạn có thể hủy gói trả phí vào bất kỳ lúc nào. Để biết các bước thực hiện, vui lòng xem bài viết trợ giúp này.

  Tóm lại, vì Clipchamp là một sản phẩm của Microsoft, bạn có thể quản lý đăng ký Clipchamp trong tài khoản Microsoft của mình tại  https://account.microsoft.com/services.

  Cũng xem: quản lý đăng ký Microsoft.

 • Chắc chắn không phải. Quyền sở hữu bất kỳ nội dung nào sẽ luôn và mãi mãi chỉ thuộc về bạn, người sáng tạo.

Bắt đầu từ hôm nay

Tua nhanh quá trình tạo video của bạn với Clipchamp.

It looks like your preferred language is English