Tạo quảng cáo video Facebook trực tuyến

Tạo quảng cáo dừng cuộn bằng cách chỉnh sửa dễ dàng các mẫu video 

Hình ảnh trình chỉnh sửa video Clipchamp hiển thị một tùy chọn mẫu. Có hình ảnh một phụ nữ phấn khích được thêm vào dòng thời gian chỉnh sửa video.

Hãy xem những mẫu video lý tưởng này cho Facebook

Bấm để bắt đầu

Tiếp tục duyệt xem các mẫu quảng cáo của chúng tôi

Các câu hỏi thường gặp

Tạo Quảng cáo video trên Facebook tuyệt đẹp trong vài phút với Clipchamp

Hình ảnh hiển thị các video Clipchamp đang được tải lên Facebook
It looks like your preferred language is English