Chúng tôi làm cho video trở nên dễ dàng

Tại Clipchamp, chúng tôi có một sứ mệnh đơn giản: giúp mọi người trở thành người tạo ra nội dung video tuyệt vời.

Trao quyền cho các quảng cáo của thế giới

Cuộc sống tại Clipchamp

Đội ngũ tài năng của chúng tôi đang định hình tương lai của video. Chúng tôi cộng tác trong các nhóm đa chức năng để khuyến khích sự phát triển nghề nghiệp và văn hóa linh hoạt cùng môi trường kết hợp của chúng tôi cho phép bạn làm việc theo cách phù hợp với bạn.

Stasia photo

Kỹ thuật tại Clipchamp

Là một công ty tập trung vào sản phẩm, kỹ thuật sẽ luôn là trọng tâm của những gì chúng tôi làm. Đồng thời, đội ngũ sản phẩm, thiết kế, tiếp thị và con người sáng tạo của chúng tôi là yếu tố cần thiết cho sự thành công của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao mọi cá nhân ở đây và thực sự tin rằng điểm mạnh của chúng tôi nằm ở sự khác biệt của nhóm chúng tôi.

Tham gia nhóm Clipchamp

Chúng tôi luôn tìm kiếm các thành viên nhóm mới tuyệt vời trong việc phát triển, thiết kế  tăng trưởng. Hãy xem trang Nghề nghiệp của chúng tôi và các vị trí đang mở để tìm hiểu thêm.

Báo chí

Microsoft mua lại nhà sản xuất phần mềm sáng tạo và chỉnh sửa video Clipchamp Tech Crunch • Ngày 8 tháng 9 năm 2021

Microsoft mua lại Clipchamp để trao quyền cho người sáng tạo Microsoft • Ngày 7 tháng 9 năm 2021

Clipchamp Achieves New Heights, New Apps, and a New Partnership With Microsoft Tech Times • July 16, 2021

Clipchamp: Setting the benchmark for simple, seamless video creation experience Clipchamp Google Cloud Case Study • June 28, 2021

Introducing the brand new PWA builder PWA Builder • June 24, 2021

The Brisbane start-up with 14m global users The Courier Mail • February 15, 2021


Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Clipchamp

Để được hỗ trợ đối với các sản phẩm của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn để lại phản hồi, hãy truy cập trang hỗ trợ  của chúng tôi.

Phương tiện truyền thông và các yêu cầu khác

Đối với phương tiện truyền thông, quan hệ công chúng và các câu hỏi liên quan, vui lòng truy cập Danh bạ Quan hệ Công chúng của Microsoft.

Bắt đầu tạo video bằng Clipchamp

It looks like your preferred language is English