Xây dựng bộ thương hiệu của bạn

Tạo nội dung video nhất quán. Chỉ cần đặt phông chữ, màu và logo thương hiệu là bạn có thể dễ dàng áp dụng cho bất kỳ video nào.

Purple logo icon

Tạo sự nhất quán cho thương hiệu

Một cái nhìn và cảm nhận nhất quán tạo sự tin tưởng của khách hàng vào thương hiệu của bạn. Đem đến các video rõ ràng, nhất quán đáng nhớ vì mọi lý do hợp lý.

Pink list icon

Sắp xếp nội dung

Tiết kiệm thời gian tìm kiếm nội dung thương hiệu bằng cách lưu trữ tất cả chúng ở một nơi — bộ công cụ thương hiệu của bạn. Với tính năng này, bạn chỉ cần có thể tải lên, thiết lập và quên đi.

Blue group icon

Trao quyền cho nhóm của bạn

Bộ công cụ thương hiệu tập hợp mọi người trên cùng một trang. Tạo một bộ cho nhóm của bạn và không bao giờ lo lắng về việc ai đó đang sử dụng phông chữ, màu sắc hoặc logo không chính xác một lần nữa.

Phông chữ thương hiệu

Viết đúng

Phông chữ là một phần quan trọng trong thương hiệu của bạn và với phần chú thích ngày càng phổ biến, chúng cũng là một phần quan trọng trong video của bạn. Xây dựng bộ thương hiệu của bạn với bộ tuyển chọn phông chữ từ thư viện của chúng tôi hoặc tải lên phông chữ tùy chỉnh của riêng bạn.

Đồ họa sáng tạo cho thấy quá trình người dùng thêm phông chữ thương hiệu vào bộ thương hiệu của họ.

Màu thương hiệu

Thiết lập sắc thái

Bảng màu thương hiệu có thể trở thành biểu tượng, vì vậy điều quan trọng là phải thực hiện chính xác. Nhờ bộ công cụ thương hiệu của chúng tôi, bạn có thể tạo ra vô số bảng màu cho video của mình. Chọn màu từ bộ chọn màu của chúng tôi hoặc sao chép và dán mã hex đã chọn trước của bạn.

Di chuột trên bộ chọn bảng màu trong trình chỉnh sửa video Clipchamp.

Logo thương hiệu

Tạo dấu ấn của bạn

Logo của bạn là chữ ký thương hiệu của bạn, vì vậy tốt hơn chúng ta nên nhìn thấy nó trong video của bạn. Tải logo (hoặc các logo) lên bộ thương hiệu của bạn để chúng có thể dễ dàng được thêm vào nội dung của bạn. Bạn cũng có thể chọn vị trí, hiệu ứng trong suốt và hình ảnh động!

Di chuột vào chỗ logo trống trên biểu tượng thêm.

Cách tạo bộ thương hiệu của bạn

 • 1

  Khám phá bộ thương hiệu trên trang chủ hoặc trong thanh bên.

 • 2

  Tải lên hoặc chọn phông chữ, màu sắc và logo của bạn.

 • 3

  Chỉnh sửa video của bạn bằng bộ thương hiệu của mình.

Di chuột qua biểu tượng bộ thương hiệu trong trình chỉnh sửa video của Clipchamp.
Di chuột trên bảng màu thương hiệu trong trình chỉnh sửa video Clipchamp.
Di chuột qua văn bản trong trình chỉnh sửa video Clipchamp.

KHÁM PHÁ BLOG CỦA CHÚNG TÔI

Bạn cần trợ giúp với bộ dụng cụ thương hiệu?

Nếu bạn chưa hoàn toàn hiểu cách tạo video thương hiệu của mình, hãy truy cập blog của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi đã viết tất cả thông tin bạn cần biết về tính năng này và cách nó có thể làm cho video thương hiệu của bạn tốt hơn bao giờ hết.

A man sits working with a laptop on his lap.

Các câu hỏi thường gặp

 • Thật không may, bộ thương hiệu không có sẵn cho người dùng Clipchamp ở gói miễn phí.

  Người đăng ký gói Essentials của Clipchamp có thể truy cập tính năng bộ thương hiệu.

 • Có. Bạn có thể tạo một bộ thương hiệu cho mỗi không gian bạn làm việc. Điều đó có nghĩa là bạn có thể có một bộ dụng cụ cho không gian cá nhân của bạn và một bộ thương hiệu cho từng nhóm mà bạn tạo.

 • Có. Bộ công cụ thương hiệu là cách hoàn hảo để đảm bảo video của nhóm bạn luôn có thương hiệu.

  Để tạo bộ công cụ thương hiệu cho nhóm của bạn, chỉ cần tạo một bộ trong thanh bên của video nhóm hoặc tạo bộ thương hiệu mới trong không gian nhóm của bạn trên trang chủ.

 • Hiện tại, bạn sẽ cần chọn phông chữ, màu sắc và logo theo cách thủ công từ bộ thương hiệu của mình để áp dụng chúng cho video của bạn.

  Chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn thực hiện điều này dễ dàng hơn trong tương lai.

 • Không. Bạn có thể tải lên một số lượng tài sản không giới hạn vào bộ thương hiệu của mình, nhưng chúng tôi đề nghị ít hơn là tốt nhất.

 • Có. Nếu bạn không thể tìm thấy phông chữ mình cần trong thư viện phông chữ của Clipchamp, chỉ cần nhấp vào nút tải lên phông chữ để tải lên phông chữ tùy chỉnh.

Luôn mang thương hiệu

Bắt đầu tạo video với bộ thương hiệu ngay hôm nay.

It looks like your preferred language is English