Sản phẩm Clipchamp

Làm việc với video? Chuyển tiếp nhanh các sáng tạo của bạn với các ứng dụng của chúng tôi dành cho máy tính để bàn, trình duyệt và thiết bị di động.

Ứng dụng máy tính để bàn

Cho dù bạn đang làm việc với Windows hoặc tạo trên Chromebook chúng tôi có một ứng dụng dành cho bạn. Chỉ cần vào cửa hàng ứng dụng của bạn và tìm kiếm Clipchamp. Sau đó, cài đặt chúng tôi trên máy tính để bàn của bạn.

Ảnh chụp màn hình của ứng dụng Clipchamp nằm trên nền đầy màu sắc. Video được chỉnh sửa trong ứng dụng Clipchamp có dòng chữ "Tạo video của bạn để xem".

Ứng dụng trong trình duyệt

Biến chỉnh sửa video thành một phần trong trải nghiệm trình duyệt của bạn. Vào clipchamp.com và tận hưởng việc dễ dàng chỉnh sửa video trong Google Chrome hoặc trình duyệt Chromium khác.

Chỉnh sửa video của bạn với Clipchamp

Ứng dụng di động

Đèn, máy ảnh, chú thích! Chúng tôi đã đưa các công cụ tạo phụ đề tự động và tạo video của mình vào các thiết bị di động. Tìm ứng dụng di động Clipchamp trong iOS App Store trên điện thoại thông minh Apple của bạn.

Các câu hỏi thường gặp

  • Clipchamp có thể được chạy trên bất kỳ thiết bị máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay nào bao gồm Chromebook.

    Hiện tại, Clipchamp không được tối ưu hóa cho các thiết bị màn hình cảm ứng như iPad hoặc máy tính bảng.

  • Clipchamp chạy trong các trình duyệt Google Chrome và Chromium như Microsoft Edge.

  • Hiện tại, ứng dụng Clipchamp dành cho thiết bị di động chỉ có sẵn cho các thiết bị iOS trong App Store.

    Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch tìm hiểu các thiết bị Android trong tương lai gần.

  • Ứng dụng di động Clipchamp của chúng tôi cung cấp tính năng tự động tạo phụ đề cho video chỉ mất vài phút.

    Trong tương lai gần, chúng tôi dự định cũng sẽ giới thiệu tính năng tự động tạo phụ đề cho các ứng dụng trên máy tính để bàn và trong trình duyệt của mình.

Tham gia cùng hàng triệu người tạo video

Bắt đầu làm việc với Clipchamp ngay hôm nay.

It looks like your preferred language is English