Trình chỉnh sửa video Clipchamp dành cho Chromebook

Trình chỉnh sửa video được tin dùng của bạn hiện có sẵn dưới dạng ứng dụng cho Chromebook. Tận hưởng việc tạo video nhanh chóng và dễ dàng trên thiết bị yêu thích của bạn.

Clipchamp online video editor

Trình chỉnh sửa video được tin dùng dành cho Chromebook

Cho dù bạn đang tạo một clip nhanh hay một kiệt tác điện ảnh trên Chromebook của mình, thì các tính năng của chúng tôi đều có tất cả. Khám phá phần mềm chỉnh sửa video của chúng tôi dành cho Chromebook và bạn sẽ nhanh chóng khiến người xem phải trầm trồ bởi những video chất lượng chuyên nghiệp.

How Clipchamp works

  1. Upload media, record video or choose a template 

  2. Trim or crop video 

  3. Add text, transitions and effects 

  4. Add logo and subtitles 

  5. Resize and save in 1080p HD

An image of a user editing a video in Clipchamp.

Tận hưởng việc chỉnh sửa video dễ dàng trên Chromebook

Vậy là xong - bạn chỉ cần thực hiện bốn bước đơn giản để cài đặt và sử dụng ứng dụng Chromebook mới của chúng tôi. Để tạo video dễ dàng hơn nữa, hãy khám phá tích hợp Google Drive của chúng tôi để tải tập tin lên từ và xuất video đã hoàn thành sang Google Drive hoặc xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi để tìm hiểu cách ghi màn hình trên Chromebook.

Bắt đầu tạo video trên Chromebook của bạn

It looks like your preferred language is English