Hợp nhất Video và ảnh GIF

Tìm kiếm một sự hợp nhất video? Sử dụng trình chỉnh sửa video trực tuyến của Clipchamp để hợp nhất video và ảnh GIF. 

Hợp nhất trang đích trực tuyến video Clipchamp

Đây là cách hợp nhất video hoặc ảnh GIF một cách nhanh chóng.

Làm theo các bước dưới đây để hợp nhất video trong trình chỉnh sửa video trực tuyến của chúng tôi.

Bước 1

Tải lên các tập tin truyền thông hoặc chọn từ thư viện có sẵn của chúng tôi 

Tải lên các tập tin truyền thông hoặc chọn hình ảnh từ thư viện có sẵn hơn 800 nghìn của chúng tôi để tìm các tài sản miễn phí bản quyền mà bạn muốn hợp nhất.

Bước 2

Thêm các video để hợp nhất

Kéo các video clip và một điểm đánh dấu màu xanh lá cây sẽ xuất hiện cho biết rằng các video sẽ hợp nhất khi bạn nhấp xong.

Hợp nhất trang đích trực tuyến video Clipchamp

Bước 3

Xuất và chia sẻ video của bạn!

Khi bạn đã hợp nhất video của mình, đã đến lúc xuất và chia sẻ. Chọn độ phân giải và tỷ lệ khung hình cho phù hợp với nơi bạn muốn tải video lên.

Merge video online - export a video with Clipchamp

Bạn đã sẵn sàng hợp nhất video chưa?

Đăng ký Clipchamp

It looks like your preferred language is English