Online video editor with no watermark

Online video editor with no watermark

Fast forward your video ideas with Clipchamp. Easily create professional quality videos for free, without watermarks.

INTEGRATIONS AND PARTNERS

GIPHY logo colour
YouTube logo colour
Storyblocks logo colour
Dropbox logo colour

Easy video editing for everyone

Our video editor comes with all of the features required to create great videos – no experience needed. Edit clips of all sizes directly in-browser without the hassle of inconvenient uploads. We even have a quick and simple Facebook Video Ad Maker that you can check out before heading over to the video editor.

Watermark free videos

Easily export your video creations without watermarks. With Clipchamp, you can export 480p videos with no watermark for free. Or, sign up to a premium account to export watermark free videos with premium features at 720p and 1080p resolution.

Watermark free videos

Customisable video templates

Stuck for ideas? Browse our library of fully customisable video templates – made by professionals, tailored for your industry. Avoid the blank canvas scaries, just change the text and export! We’ve got every job covered – from videos for your YouTube channel to Instagram promo videos. Simply browse our extensive templates library, click on the template you like and get started!

Cách hoạt động

  • 1

    Mở một dự án mới và thêm tệp phương tiện để bắt đầu quá trình chỉnh sửa.

  • 2

    Kéo video, âm thanh, ảnh và tiêu đề vào dòng thời gian và tạo video của bạn.

  • 3

    Khi bạn hài lòng với bản chỉnh sửa của mình, hãy xuất tệp đã hoàn thành và lưu lại.

video-editor-process-easy-online
Kéo phương tiện vào dòng thời gian để chỉnh sửa và sắp xếp lại
Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Xuất để lưu video đã hoàn thành của bạn

We're bringing you the best video editor with no watermark

Blue trim icon

Cắt tỉa và cắt gọn

Cắt tỉa video để loại bỏ các phần không mong muốn và giảm video thành các phần quan trọng nhất của chúng.

Lật và phản chiếu

Lật và phản chiếu video bao gồm cả bản ghi webcam - hoạt động theo cả chiều ngang và chiều dọc.

Xoay

Xoay video theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ 90 và 180 độ.

Thêm văn bản, tiêu đề và nội dung chính

Thêm văn bản, trang trình bày và thay đổi phông chữ, kích thước và màu sắc - định vị văn bản ở bất kỳ đâu trong video. Với các tính năng Thương hiệu của chúng tôi, bạn cũng có thể thêm biểu tượng hoặc hình mờ của riêng mình.

Sử dụng bộ lọc và chuyển tiếp

Bộ lọc mang lại cho bản chỉnh sửa của bạn một giao diện nhất quán. Thêm hiệu ứng chuyển tiếp và làm mờ dần để tạo trình chiếu video hoàn hảo.

Thêm âm thanh và hình ảnh

Thêm hình ảnh tĩnh vào phần chỉnh sửa của bạn hoặc điều chỉnh mức âm thanh cho nội dung chính của bạn - thêm nhiều bản âm thanh hoặc tắt tiếng hoặc thay thế hoàn toàn âm thanh.

Create videos without watermarks

Sign up with Clipchamp to get started.

It looks like your preferred language is English