Online video editor with no watermark

Online video editor with no watermark

Fast forward your video ideas with Clipchamp. Easily create professional quality videos for free, without watermarks.

INTEGRATIONS AND PARTNERS

GIPHY logo colour
YouTube logo colour
Storyblocks logo colour
Dropbox logo colour

Easy video editing for everyone

Our video editor comes with all of the features required to create great videos – no experience needed. Edit clips of all sizes directly in-browser without the hassle of inconvenient uploads. We even have a quick and simple Facebook Video Ad Maker that you can check out before heading over to the video editor.

Watermark free videos

Easily export your video creations without watermarks. With Clipchamp, you can export 480p videos with no watermark for free. Or, sign up to a premium account to export watermark free videos with premium features at 720p and 1080p resolution.

Watermark free videos

Customisable video templates

Stuck for ideas? Browse our library of fully customisable video templates – made by professionals, tailored for your industry. Avoid the blank canvas scaries, just change the text and export! We’ve got every job covered – from videos for your YouTube channel to Instagram promo videos. Simply browse our extensive templates library, click on the template you like and get started!

Cách hoạt động

  • 1

    Mở một dự án mới và thêm tệp phương tiện để bắt đầu quá trình chỉnh sửa.

  • 2

    Kéo video, âm thanh, ảnh và tiêu đề vào dòng thời gian và tạo video của bạn.

  • 3

    Khi bạn hài lòng với bản chỉnh sửa của mình, hãy xuất tệp đã hoàn thành và lưu lại.

video-editor-process-easy-online
Kéo phương tiện vào dòng thời gian để chỉnh sửa và sắp xếp lại
Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Xuất để lưu video đã hoàn thành của bạn

We're bringing you the best video editor with no watermark

Blue trim icon

Cắt tỉa và cắt gọn

Cắt video  để loại bỏ những phần không mong muốn và làm nổi bật cảnh quay quan trọng nhất.

Lật, phản chiếu và xoay

Lật và phản chiếu các video bao gồm các bản ghi webcam theo chiều ngang và chiều dọc. Xoay video theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ 90 và 180 độ.

Online video resizer nav icon

Cắt và thay đổi kích thước

Cắt nội dung video của bạn bằng cách sử dụng kích thước đặt trước hoặc tự do để chỉ một phân đoạn xuất hiện. Giữ nguyên tỷ lệ khung hình của video, cắt để lấp đầy màn hình hoặc thay đổi kích thước cho phù hợp với bất kỳ mạng xã hội nào. 

Thêm văn bản, tiêu đề và đồ họa

Sử dụng bất kỳ phông chữ, kích thước và màu sắc nào cũng như xác định vị trí của văn bản ở bất kỳ nơi nào trong video. Với các tính năng bộ thương hiệu của chúng tôi, bạn cũng có thể thêm logo hoặc hình mờ của riêng mình.

Sử dụng bộ lọc và chuyển tiếp

Bộ lọc mang lại cho bản chỉnh sửa của bạn một giao diện nhất quán. Thêm hiệu ứng chuyển tiếp và làm mờ dần để tạo trình chiếu video hoàn hảo.

Thêm âm thanh và hình ảnh

Thêm hình ảnh tĩnh vào chỉnh sửa của bạn hoặc điều chỉnh mức âm thanh vào nội dung trọng tâm của bạn - thêm nhiều bản âm thanh, tách âm thanh khỏi video hoặc thay thế hoàn toàn âm thanh

Create videos without watermarks

Sign up with Clipchamp to get started.

It looks like your preferred language is English