Edytowanie wideo

Jak odłączyć dźwięk od obrazu wideo

Zaktualizowano:

Heads up! This content is relevant for Clipchamp for personal accounts. Try this link If you're looking for information about Clipchamp for work accounts.

Clipchamp to bezpłatny edytor wideo onlineWypróbuj bezpłatnie
Udostępnij ten wpis
Obraz przedstawiający użytkownika, który klika przycisk oddzielania w edytorze Clipchamp.

Z dźwiękiem w filmie coś jest nie tak? Jeśli jakość dźwięku filmu jest słaba lub jakieś dźwięki są niepotrzebne, nie trzeba ponownie nagrywać filmu. Możesz łatwo odłączać lub wyciszać dźwięk w filmach i zamieniać go na muzykę wolną od tantiem, efekty dźwiękowe, a nawet głosy lektorów.

Dopracuj dźwięk w filmach dzięki profesjonalnym funkcjom do edycji, a potem szybko i sprawnie udostępniaj je bezpośrednio w serwisach YouTube, TikTok i Instagram.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się jak odłączać dźwięk od obrazu wideo, jak go wyciszać i jak usuwać dźwięk z fragmentów filmu w usłudze Clipchamp.

Jak odłączyć dźwięk od obrazu wideo

Krok 1. Zaimportuj swoje filmy

Aby zaimportować własne filmy, zdjęcia i ścieżki dźwiękowe, kliknij przycisk importowania multimediów na karcie multimediów na pasku narzędzi, po czym przejrzyj pliki na komputerze lub połącz się z usługą OneDrive.

Obraz przedstawiający użytkownika importującego multimedia.

Następnie przeciągnij i upuść film na osi czasu.

Obraz przedstawiający użytkownika dodającego multimedia na osi czasu.

Krok 2. Odłącz dźwięk od obrazu wideo

Kliknij klip wideo na osi czasu, aby wyróżnić go na zielono. Następnie kliknij kartę Audio w panelu właściwości po prawej stronie i przycisk Odłącz dźwięk.

Obraz przedstawiający użytkownika, który klika kartę Audio na panelu właściwości, a następnie klika przycisk odłączania ścieżki audio.

Plik dźwiękowy powinien być teraz odłączony od klipu wideo i znajdować się pod klipem wideo na osi czasu. Plik dźwiękowy zostanie również automatycznie pobrany na komputer.

Uwaga: istniejący klip wideo na osi czasu nie będzie miał teraz dźwięku.

Obraz przedstawiający oddzielony obraz i dźwięk na osi czasu.

Możesz też odłączyć dźwięk od obrazu wideo, klikając prawym przyciskiem myszy podgląd klipu wideo na osi czasu, a następnie klikając polecenie Dźwięk i polecenie Odłącz. W tym miejscu możesz też wyciszyć wideo.

Obraz przedstawiający użytkownika, który klika prawym przyciskiem myszy klip wideo na osi czasu, aby oddzielić ścieżkę audio.

Krok 3. Usuń odłączony dźwięk lub zamień go na muzykę z biblioteki

Jeśli chcesz usunąć odłączony dźwięk z osi czasu, kliknij plik dźwiękowy, aby wyróżnić go na zielono, a następnie kliknij ikonę kosza na śmieci. Możesz też użyć klawisza Delete na klawiaturze.

Obraz przedstawiający użytkownika usuwającego oddzieloną ścieżkę audio.

Odłączony dźwięk możesz też zamienić na jeden z klipów audio z biblioteki. Kliknij kartę biblioteki zawartości na pasku narzędzi, kliknij strzałkę listy rozwijanej pliku dźwiękowego, a następnie wybraną ścieżkę muzyczną. Możesz też przeszukiwać różne kategorie w bibliotece, używając paska wyszukiwania. Aby rozpocząć, przeciągnij ścieżkę muzyki i upuść ją na osi czasu.

Obraz przedstawiający użytkownika, który zastępuje oddzieloną ścieżkę audio muzyką z biblioteki.

Bardziej szczegółowy samouczek dotyczący odłączania dźwięku od obrazu wideo znajdziesz w naszym filmie w serwisie YouTube.

Jak wyciszyć klip wideo online

Jeśli nie chcesz odłączać dźwięku od obrazu wideo, lecz tylko usunąć dźwięk, po prostu wycisz klip wideo. Kliknij przycisk dźwięku w podglądzie klipu wideo na osi czasu. Symbol włączonego dźwięku zmieni się w symbol wyłączonego dźwięku i klip wideo będzie teraz wyciszony.

Obraz przedstawiający użytkownika, który klika przycisk dźwięku na osi czasu.

Możesz też ściszyć głośność filmu, korzystając z karty Audio w panelu właściwości po prawej stronie i przeciągając suwak dźwięku w prawo i w lewo.

Obraz przedstawiający użytkownika edytującego dźwięk w klipie wideo, aby go wyciszyć.

Obejrzyj nasz samouczek w serwisie YouTube, aby dowiedzieć się więcej o wyciszaniu filmów.

Jak oddzielić dźwięk od części filmu

Możesz dzielić dźwięk w filmach, aby dodawać efekty dźwiękowe, usuwać niepotrzebne dźwięki lub tworzyć miejsce dla muzyki z biblioteki wolnej od tantiem. Aby wyciąć dźwięk z filmu w określonym przedziale czasowym, najpierw odłącz dźwięk. Kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo na osi czasu, a następnie kliknij opcję oddzielania. Plik audio pojawi się pod klipem wideo na osi czasu i zostanie automatycznie pobrany na Twój komputer.

Obraz przedstawiający użytkownika, który klika prawym przyciskiem myszy klip wideo, następnie klip audio, a na koniec przycisk Odłącz dźwięk.

Kliknij plik audio na osi czasu, aby wyróżnić go na zielono. Przenieś kursor na określony znacznik czasu — punkt, w którym chcesz edytować ścieżkę dźwiękową — a następnie kliknij przycisk Podziel.

Obraz przedstawiający użytkownika klikającego przycisk podziału.

Twoja ścieżka dźwiękowa będzie teraz podzielona na dwie części. Przenieś kursor ponownie na koniec przedziału czasowego, po którym ma nastąpić podział. Następnie kliknij ponownie przycisk podziału. Twoja ścieżka dźwiękowa będzie teraz podzielona na trzy części.

Obraz przedstawiający użytkownika przesuwającego przedział czasowy i klikającego ponownie przycisk podziału.

Kliknij niepotrzebny klip audio, a następnie kliknij przycisk usuwania, aby usunąć ścieżkę dźwiękową. Niepotrzebny klip audio został usunięty z osi czasu.

Obraz przedstawiający użytkownika usuwającego oddzieloną ścieżkę audio.

Profesjonalne funkcje edycji dźwięku

Przycinanie dźwięku w filmie

Łatwo przytnij długość dźwięku, używając zielonych uchwytów. Kliknij plik dźwiękowy na osi czasu, aby wyróżnić go na zielono. Używając zielonych uchwytów, przeciągnij pasek w lewą stronę osi czasu, aby skrócić dźwięk. Jeśli dźwięk będzie za krótki, po prostu przeciągnij suwak z powrotem w prawą stronę, aby ponownie dostosować dźwięk.

Obraz przedstawiający użytkownika przycinającego ścieżkę audio na osi czasu.

Zwiększanie głośności filmu

Kliknij plik MP3 na osi czasu, a następnie kliknij kartę Audio w panelu właściwości. Za pomocą wzmacniacza głośności dźwięku zwiększ głośność elementu dźwiękowego. Przeciągnij suwak głośności w prawo, aby zwiększyć wartość liczbową i głośność. Dźwięk filmu będzie teraz głośniejszy.

Obraz przedstawiający użytkownika regulującego głośność.

Wyłanianie się i zanikanie dźwięku

Aby dodać do dźwięku efekty wyłaniania się i zanikania, kliknij kartę Zanikanie w panelu właściwości. Aby dodać do muzyki efekt wyłaniania się, przeciągnij suwak stopniowego zwiększania głośności w prawo. Aby dodać do dźwięku efekt zanikania, przeciągnij suwak stopniowego zmniejszania głośności w prawo. Wartość liczbowa będzie zmieniać się wraz z ruchem suwaka stopniowego zwiększania (wyłaniania się) lub zmniejszania (zanikania) głośności muzyki. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z naszego samouczka w serwisie YouTube.

Obraz przedstawiający użytkownika stosującego zanikanie pliku dźwiękowego.

Przyspieszanie i spowalnianie odłączonego dźwięku

Kliknij kartę Szybkość na pasku narzędzi, a następnie dostosuj szybkość w zakresie od 0,1x do 16x. Przeciągnij suwak szybkości w lewo, aby zmniejszyć szybkość dźwięku, lub w prawo, aby ją zwiększyć. Możesz też wpisać określoną wartość liczbową. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skorzystaj z naszego samouczka w serwisie YouTube.

Obraz przedstawiający użytkownika edytującego szybkość za pomocą kontrolera szybkości.

Pomysły dotyczące odłączania dźwięku od obrazu wideo

Często zadawane pytania

Czy jeśli przypadkowo usunę dźwięk z filmu, mogę to cofnąć?

Tak. Za pomocą przycisków cofania i ponawiania na osi czasu możesz cofać i ponawiać dowolne działania wykonane w edytorze. Możesz też ponownie dodać plik filmu do osi czasu, aby przywrócić jego pierwotną postać.

Czy mogę edytować dźwięk oddzielony od filmu?

Tak. Możesz edytować głośność i szybkość dźwięku oraz dodawać efekty zanikania. Możesz także przyciąć, podzielić i usunąć plik dźwiękowy na osi czasu.

Czy mogę wyeksportować tylko dźwięk?

Nie. Usługa Clipchamp eksportuje wszystkie filmy w formacie MP4, co oznacza, że ​​nie można eksportować samych plików MP3. Możesz jednak odłączyć dźwięk od obrazu wideo, aby automatycznie pobrać plik MP3 na urządzenie.

Jeśli chcesz poznać więcej sposobów na edycję dźwięku, zobacz tę listę łatwych i sprytnych pomysłów na edytowanie dźwięku lub dowiedz się, jak zamienić istniejący dźwięk za pomocą rejestratora głosu online.

Zacznij edytować już dziś przy użyciu usługi Clipchamp lub pobierz aplikację Clipchamp dla systemu Windows — bezpłatnie.

Więcej informacji z bloga Clipchamp

Jak przyspieszać i spowalniać dźwięk

25 stycznia 2024
Chcesz spowolnić muzykę w tle lub przyspieszyć odtwarzanie pliku MP3 bez zmiany wysokości…

Jak zwiększyć głośność filmu

24 stycznia 2024
Wzmocnij dźwięk filmu nawet o 200% bez utraty jakości dźwięku online — bezpłatnie…

Jak przyciąć dźwięk w usłudze Clipchamp

22 stycznia 2024
Natychmiast wytnij nadmiarową muzykę, nadaj dźwiękowi bardziej precyzyjny charakter…

Zacznij tworzyć bezpłatne filmy za pomocą Clipchamp

It looks like your preferred language is English